Raksilan keskustakampuksen tontin suunnittelu etenee – rakentaminen voisi alkaa vuonna 2023

Havainnekuva Raksilaan suunnitellusta keskustakampuksesta. Kuva: Linja Arkkitehdit

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupunginhallitus myönsi lokakuussa 2020 Oulun yliopistolle, Osuuskauppa Arinalle ja Keskolle Raksilan tonttia koskevan suunnitteluvarauksen, joka on voimassa tämän vuoden loppuun saakka. 

Oulun yliopiston hallitus hyväksyi 16. joulukuuta 2021 Raksilaan kaavaillun keskustakampuksen hankesuunnitelman ja nyt Oulun yliopisto, Osuuskauppa Arina ja Kesko jatkavat Raksilan tontin tulevan maankäytön suunnittelua yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Kaupunginvaltuusto tulee käsittelemään kokouksessaan 31. tammikuuta 2022 esitystä yliopiston keskustakampuksen hankesuunnitelmasta. Kaupunginhallitus tarvittaessa päättää suunnitteluvarauksen jatkamisesta.

Sen jälkeen on tarkoitus valmistella yhteistoimintasopimus Oulun kaupungin ja tontin käyttäjien kesken sekä aloittaa kaavoituksen valmistelu. 

Yhdyskuntalautakunta päättää kaavamuutoksen aloittamisesta ja tekee esityksen kaupunginhallitukselle yhteistoimintasopimuksen hyväksymisestä. 

Kaavaehdotusvaiheessa laadittava toteuttamissopimus tulee kaupunginhallituksen päätettäväksi ennen kuin esitys asemakaavan muuttamisesta etenee kaupunginvaltuustoon. 

Rakennushankkeiden aloittaminen edellyttää, että kaupunginvaltuusto on asemakaavamuutoksen hyväksynyt ja päätöksellä on lainvoima.

Tavoitteena laadukas kaupunkiympäristö

Raksilassa on käynnissä myös muita isoja maankäytön hankkeita: asemakeskuksen kaavamuutos, tapahtuma- ja elämysareenan selvitys ja Raksilan urheilualueen kehittäminen. Oulun kaupungin tavoite Raksilan suunnittelutyössä on tehokas maankäyttö sekä laadukas urbaani kaupunkiympäristö ja kaupunkikuva.

Kaupunki on edellyttänyt, että toiminnot sovitetaan rakennettuun ympäristöön, alueen maankäytön hankkeisiin sekä liikenneverkkoon. Keväällä 2021 julkaistussa Raksilan tontin suunnitteluvarausselvityksessä todettiin, että yliopistokampus ja kaupalliset palvelut mahtuvat Raksilan tontille ja niiden liikenne voidaan järjestää nykyisten katujen kautta.

Lisäksi todettiin, että aluetta voidaan kehittää kaupungin keskustavision tavoitteiden ja yleiskaavan mukaisesti.

”Raksilan alueen kehittäminen ja rakentaminen laajentaa ja monipuolistaa ruutukaavakeskustaa radan itäpuolelle. Tämä tukee keskustavision 2040 tavoitteita. Toivottavaa olisi, että Raksilan alueen kehittämisessä saavutettaisiin yhteinen näkemys”, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala toteaa. 

Keskustakampus edistäisi hiilineutraaliutta

Osuuskauppa Arinan toimitusjohtajana vuoden alussa aloittava Reima Loukkola sanoo, että Raksilan kaupan palvelut ovat tärkeä osa aluetta nyt ja tulevaisuudessa. 

”Haluamme tehdä parhaamme löytääksemme kokonaisratkaisun koko Raksilan ja asemakeskuksen alueelle, jotta kehitystyö voitaisiin aloittaa pikaisesti. On hienoa, että yhteistyö osapuolten välillä on ollut tavoitteellista, avointa ja rakentavaa”, Loukkola sanoo. 

Keskon Pohjois-Suomen aluejohtaja Jari Saarinen jatkaa, että Raksilan K-Citymarketin merkitys Oulun keskusta-alueen suurimpana yksikkönään on keskeinen K-Ryhmän asiakkaille. 

”Olemme valmiita osallistumaan alueen jatkosuunnitteluun siten, että voimme tuoda Raksilaan nykyisen K-Citymarketin kokoisen keskusta-alueelle sopivan uusimman K-Citymarket-konseptin”, sanoo Saarinen.

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäen mukaan yliopiston hankesuunnittelussa keskustakampus hahmottui kaupungin ytimeen sijoittuvaksi kohtaamispaikaksi ja yliopistolaisia, sidosryhmiä ja kansalaisia yhdistäväksi tapahtumien keskukseksi. 

”Kampus toisi säästöä yliopiston tilakustannuksiin, mutta olisi samalla merkittävä investointi Oulun yliopiston hiilineutraaliin tulevaisuuteen”, Niinimäki huomioi.
 

 

 

Lue myös