Rakentaminen helpottuu Oulujokivarressa – osayleiskaavan tarkistus hyväksyttiin valtuustossa

Rakentaminen Oulujokivarren kylissä on helpottumassa. Kuva: Pekka Linna / Mostphotos

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Osayleiskaavan tarkistuksen kohteena on vuonna 2007 hyväksytty Oulujokivarren osayleiskaava, jossa keskeisille kyläalueille on esitetty velvoittavia kaavamerkintöjä ja -määräyksiä, jotka käytännössä ovat rajoittaneet asukkaiden mahdollisuuksia rakentamiseen.

Uudistuksessa kumotaan ohjeelliset asemakaavoitettavien alueiden rajaukset ja asemakaavoittamista velvoittavat muotoilut, mutta säilytetään mahdollisuus laatia jatkossakin asemakaavaa alueelle, mikäli se todetaan joillakin alueilla tarkoituksenmukaiseksi suunnitteluvälineeksi.

Esimerkiksi tiiviimmin rakennetulla Madekoskella kaupunki pitää edelleen asemakaavaa tarkoituksenmukaisimpana ja myös maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämänä ratkaisuna. Asemakaavoitusta selvitetään Oulujokivarressa usealla alueella.

”Se, että me puramme osayleiskaavasta velvoitteet asemakaavoittaa, tarkoittaa sitä, että me voimme ottaa erilaisia lupaharkinnan keinoja käyttöön ja lisätä siten maltillisesti näillä kyläalueilla rakentamista”, yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen täsmensi.

Kauan odotettu asia

Alueen kylillä onkin pitkään toivottu helpotusta maankäyttö- ja rakentamismahdollisuuksiin.

”Tuon alueen asukkaiden tyytymättömyys on ollut ihan aiheellista. Kaavaprosessi on kestänyt siellä toistakymmentä vuotta, ja siinä on ollut paljon erilaisia vaiheita”, huomautti kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Sami Pikkuaho. Hänen mukaansa yhdyskuntalautakunta on parhaansa mukaan pyrkinyt informoimaan asukkaita ja purkamaan jännitteitä.

”Tuon alueen asukkaiden tyytymättömyys on ollut ihan aiheellista.”

Yhteydenpidon merkitystä korosti myös keskustan valtuutettu Risto Päkkilä:

”Miten me nyt varmistamme, että kaikille tämän alueen maanomistajille tulee tämä tieto, että tämmöinen mahdollisuus on olemassa, ja saataisiin siellä pöhinää aikaiseksi?”

Eeva-Maria Parkkinen (kesk) korosti, että yhdyskuntalautakunnalle on viranhaltijoiden puolelta vakuutettu, ettei asemakaavavelvoitteen purkaminen tarkoita sitä, ettei asemakaavoitus alueella enää etenisi.

”Yhteistyö, avoin keskustelu ja asukkaiden mukaan ottaminen prosessiin, aidosti ja oikeasti, on nyt äärettömän tärkeää. Auttakaapa, nouseeko siitä mylläkkä, jos se ei nyt oikeasti toteudu? Ihmiset ovat niin kauan tuolla odottaneet tätä kaavaa, että kyllä he sen ansaitsevat”, Parkkinen sanoi.

Kaupungin yhdyskuntajohtaja Marko Kilpeläinen lupasikin, että asemakaavoitus etenee ripeästi, ja selvitystöitä tehdään jo.

”Uskallan sen valtuuston edessä sanoa, että ihan aito suunnitelma on aloittaa Pikkaralan, Madekosken ja Sanginsuun kaavoitus jo tässä syksyn aikana.”

Kilpeläinen lupaili myös, että kaupungin kotisivuille tehdään ”oikein selkokieliset” ohjeet uusista lupaharkinnan perusteista ja käytännöistä.