Rakennustutkijoiden työnkuvaan kuuluvat niin rakennukset kuin arvokkaat paikallismaisematkin

Pohjois-Pohjanmaan museon rakennustutkija Juhani Turpeisen töihin kuuluu muun muassa tuulivoimaloiden maisemavaikutusten arviointi.

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Sirpa Tarkkinen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Mun Oulussa esitellään nyt loppuvuodesta museon ammatteja, ja tällä kertaa ovat vuorossa rakennustutkijat. Titteli voi johtaa harhaan, sillä he eivät varsinaisesti tutki rakennuksia. Suurin osa rakennustutkijoiden työajasta työpisteellä Ainolassa menee asiantuntijalausuntojen laatimiseen – eikä vain rakennuksista.

Pohjois-Pohjanmaan museon rakennustutkijat antavat lausuntonsa muun muassa Terwa Towerin kaavaa varten.

”Suunniteltu rakennuspaikka edustaa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, ja me museoviranomaisina olemme olleet arvioimassa, miten uusi rakennus sopii siihen. Koko asiahan on vielä kesken, mutta meidän periaatteemme on, että kaiken lausutun takana pitää pystyä seisomaan ja kaiken mitä lausutaan pitää perustua tutkittuun tietoon ja selvityksiin”, kertoo rakennustutkija Juhani Turpeinen. Hän on toiminut ammatissaan 25 vuotta.

Viime vuonna Pohjois-Pohjanmaan museon kaksi rakennustutkijaa kirjoitti noin 350 lausuntoa eri hankkeista.

”Neuvontakohteiden ja lausuntojen määrä lisääntyy. Tuulivoimaan ja maisemiin liittyviä asioita Pohjois-Pohjanmaalla on vireillä parisensataa. Alueelle on suunnitteilla yli 3 000 tuulivoimalaa, joiden kehittymistä museo seuraa yhdessä Ely-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa. Tulevaisuudessa työllistävät kovasti tulossa oleva aurinkoenergia ja aurinkovoimapuistot korjaussuunnitelmien ja neuvonnan lisäksi”, Turpeinen arvelee.

Marskinpuisto hyvää korkeaa rakentamista

Rakennustutkija Samuli Paitsola muistuttaa, että Oulu on nimenomaan modernin arkkitehtuurin kaupunki, joka rakennettiin uusiksi toisen maailmansodan jälkeen. Nykyinen rakennuskanta on pääosin 50–70 vuotta vanhaa, siis peruskorjausiässä.

Paitsola on mielissään, että hän saanut olla mukana pääkirjaston, lyseon ja Oulun tuomiokirkon kaltaisten kohteiden peruskorjauksissa.

Marskinpuisto on kenties Oulun paras esimerkki korkeasta rakentamisesta. Se ei dominoi aluetta eikä varjosta ympäristöään.
Rakennustutkija Samuli Paitsola

Oulun korkean rakentamisen trendistä hän sanoo, että korkea rakennus on silloin museon näkökulmasta hankala, jos sen tilalta joudutaan purkamaan arvokasta kulttuuriympäristöä.

”Arvottaminen riippuu siitä, mitä tilalle tulee ja miten laadukasta. As Oy Marskinpuisto on kenties Oulun paras esimerkki korkeasta rakentamisesta. Se ei dominoi aluetta eikä varjosta ympäristöään. Vaikka rakennus on paksurunkoinen, siitä on julkisivukäsittelyn avulla saatu keveänoloinen. Lisäksi se lainaa aiheita pyöreitten kulmiensa ansiosta läheisistä rakennuksista. Katutasoon on onnistuttu luomaan liiketilaa ja muuta elävää elämää. Ruutukaava-alueella se on kuntalaiselle olennaista.”

Kerrostalo talvimaisemassa, etualalla kaksi taksia.

Rakennustutkija Samuli Paitsolan mielestä As Oy Marskinpuisto on hyvä esimerkki onnistuneesta korkeasta rakentamisesta. Kuva: Pasi Rytinki

Turpeinen puolestaan kehottaa kaikkia oululaisia käväisemään Raahessa, jossa tehtiin vanhan Raahen osalta asemakaavan upea, esimerkillinen uudistus.

Vastuumuseo huolehtii myös maisemasta

Rakennustutkijoita työllistävät myös maisemakysymykset, nykyään etenkin tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeiden kaavat.

”Vaikka suurin osa esimerkiksi tuulivoimahankkeista sijaitsee syrjäisillä alueilla, ne näkyvät laajalle, ja niiden vaikutusten suuruutta arvioimme”, valaisee Paitsola. Hän muistuttaa, että merenrannikon ja lakeuden lisäksi alueeltamme löytyvät jokivarsien maisema-alueet, vaara-alueet, suomaisemat, lakeuksia ja iso arvokas Limingan lakeuden maisema-alue.

Rakennustutkijoiden työkenttään kuuluu yleisesti rakennus- ja kulttuuriympäristön suojelu, jossa Pohjois-Pohjanmaan museo on alueen vastuumuseo. Lisäksi sille kuuluu merkittävien rakennusten rakennussuojelu ja korjausneuvonta. Rakennustutkijat myös tekevät kohdekäyntejä ja -katselmuksia korjaus- tai purkukohteisiin.

Rakennustutkijat ovat mukana viranomaisneuvotteluissa, kuten kaupungin kaavoitushankkeissa rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijoina. He lausuvat suojelumerkinnöistä, suojelumääräyksistä ja antavat asiantuntijalausunnot kaavoitus-, korjaus- ja purkamisluvista.

Pohjois-Pohjanmaan museon näyttelyt ovat avoinna 31. joulukuuta 2023 asti Ainolassa, Ainolanpolku 1. Näyttelyt ovat maksuttomia. Museon uudet näyttelyt avataan uudisrakennuksessa vuonna 2026.