Puolueiden ryhmäpuheenvuorot Oulun kaupungin talousarviokäsittelyssä 2023, osa 5: Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Henna Määttä

Mun Oulu julkaisee kaikkien puolueiden talousarvion 2023 yhteydessä esitetyt ryhmäpuheenvuorot. Valtuusto jatkokäsittelee Oulun talousarviota 12. joulukuuta. Vuorossa vihreät. Kuva: Mun Oulu

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

”Ensimmäinen vuosi valtuustokautta on kulunut ja olemme jälleen vuoden tärkeimmän asian eli talousarvion ja -suunnitelman äärellä. Oulun uuden kaupunkistrategian teema on kulttuuri-ilmastonmuutos. Nyt kysymys kuuluu, miten toteutamme strategiassa lupaamamme muutoksen? Linkki strategian ja talousarvion sekä sen toimenpiteiden välillä tulee olla vahva.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa rakentaa hiilineutraalia Oulua, jolla on houkutteleva maine idearikkaana, avarakatseisena ja yritysystävällisenä koulu-, kulttuuri- ja teknologiakaupunkina. Kaupunkina, joka sykkii elämää ja luovuutta. Kaupunkina, jossa ihmisillä on hyvä olla juuri sellaisena kuin he ovat. 

Viime vuodet ovat olleet melkoista myrskyä ja muutosta. Korona, Venäjän hyökkäyssota, fossiilisten energialähteiden kriisi, sään ääri-ilmiöt, lajikato, työvoimapula, mielenterveysongelmat, lasten ja perheiden kasvava pahoinvointi, sosiaalinen eriarvoisuus. Toimintaympäristö on ollut monella tapaa enemmän kuin haastava. 

Vihreä valtuustoryhmä on myös huolissaan varhaiskasvatuksen tilasta ja siitä, miten turvaamme sen laadun ja toimintaedellytykset. Varhaiskasvatus on lain mukaan lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Mikään näistä tavoitteista ei toteudu ilman osaavaa henkilöstöä ja asianmukaisia työolosuhteita. Meidän täytyy myös minimoida riskit palveluiden eriarvoistumisessa ja siinä, että voimme tarjota kunnallisen palvelun perheen sitä halutessa. Tästä syystä vihreä valtuustoryhmä tulee jättämään kaksi muutosesitystä varhaiskasvatukseen liittyen.

Meidän pitää osata käyttää valtaa siten, että kaikista edellä mainituista ja muista haasteista huolimatta kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut ja toimintamme elvyttää niin luontoa kuin kuntataloutta. Valta ja vastuu Oulusta, Oulun alueen luonnon hyvinvoinnista ja oululaisista on meillä. 

Me olemme tehneet jo rohkeita ja eteenpäin katsovia päätöksiä. Me olemme Suomen pyöräilypääkaupunki ja maailman talvipyöräilyn pääkaupunki. Oulun ihmettä ihastellaan kaikkialla ja kuinka hieno asia tämä onkaan luonnon ja kaupungin imagon kannalta! Vähällä rahalla järjettömästi Oulua tunnetuksi ja maailmankartalle! 

Kaupungin talous näyttää nyt varsin hyvältä, mutta lähitulevaisuuden investoinnit ja kustannusten kasvu haastavat meitä toden teolla. Me tarvitsemme investointeja, mutta meidän täytyy pystyä määrittelemään yhteinen tahtotila, sopimaan askelmerkkejä ja pysymään sovitussa, muuten tämä kokonaisuus voi lähteä käsistä ja laukalle. 

Laukka estää tekemästä parasta mahdollista kaupunkiympäristöä, palveluverkkoa, ympäristöohjelmaa tai budjettia. Pahimmillaan laukkaaminen aiheuttaa helposti sen, että joudumme nipistämään peruspalveluista – niin määrästä kuin laadusta. Siitä taas kärsii työhyvinvointi, varhaiskasvatus, koulutus, vetovoima, sinä, minä ja meidän naapurit, kuntalaiset. Laukkaaminen voi johtaa myös yritysmyönteisyyden liialliseen korostamiseen tunnistamatta sen kulkevan ihan oikeasti käsi kädessä hiilineutraaliuden ja luontoarvojen vaalimisen kanssa. 

Minulla oli kunnia muutama viikko sitten ottaa vastaan oululaisten nuorten manifesti. Manifestissa nuoret nostivat esille huoliaan ja yhtenä keskeisenä asiana esille nousi muottiin mahtumattomuus ja mielenterveydenongelmat. Nuoret haluavat elää kaupungissa, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja jossa moninaisuutta vaalitaan. He ovat aidosti huolissaan muutoksesta ja siitä, mihin kaupungin varoja käytetään. 

Nuorten nostamat huolet tulee ottaa vakavasti ja Oulun täytyy pystyä siirtämään painopistettä aidosti ennaltaehkäisyyn. Tämä vaatii resursointia erityisesti kulttuuriin, liikuntaan ja yhteisöllisyyden sekä osallisuuden tukemiseen. Kulttuuripääkaupunkivuosi ja matka kohti vuotta 2026 on meille mahdollisuus onnistua tässä ja tehdä koko Oulun seudusta vetovoimainen sekä viihtyisä kulttuurin kehto, joka houkuttelee matkailijoita ja jonne halutaan jäädä asumaan ja työskentelemään.

Pohjoinen on portti länteen ja meillä on avaimet menestykseen! Puhaltamalla yhteen hiileen voimme tehdä vaikuttavaa edunvalvontatyötä Oulun, Pohjois-Suomen ja sitä kautta koko Suomen eteen. Ponnistellaan yhdessä investointien kotiuttamiseksi ja huoltovarmuutemme toteutumisen eteen. Turvataan TKI-rahoitus ja kestävä kasvu, houkutellaan osaajia ja varmistetaan kaksoisraiteen rakentaminen.

Valtuustolla on valtaa. Käytetään sitä viisaasti ja kuunnellaan oikeasti, mitä meillä on toisillemme sanottavaa. Luodaan me omalta osaltamme kuntalaisille ja myös yrityksille turvallisuutta olemalla selkeitä, suunnitelmallisia ja päätöksissämme johdonmukaisia. Pidetään huoli luonnosta, sinusta, minusta ja lastemme tulevaisuudesta. Siinä on peiliä meidän budjettikirjan päätöksille.”

Vihreiden valtuustoryhmän puolesta
Henna Määttä