Puolueiden ryhmäpuheenvuorot Oulun kaupungin talousarviokäsittelyssä 2023, osa 3: Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Koskela

Mun Oulu julkaisee kaikkien puolueiden talousarvion 2023 yhteydessä esitetyt ryhmäpuheenvuorot. Valtuusto jatkokäsittelee Oulun talousarviota 12. joulukuuta. Vuorossa perussuomalaiset. Kuva: Mun Oulu

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

”Palautetaan nyt jälleen kerran mieliin, miksi Oulun kaupunki on olemassa. Kaupungin tarkoitus on tuottaa palveluita kaupunkilaisille. Näistä suurin osa on lakisääteisiä. Kaupungilla on myös vapaaehtoisia palveluita, joiden luonnetta ja määrää se voi itse harkita.

Julkista rahaa käyttävän laitoksen tulee koko ajan arvioida rahankäyttöään kriittisesti ja pyrkiä sen tehostamiseen. Yrittäjä, joka tekee huonoa tulosta, joutuu maksamaan sen omasta lompakostaan. Viime kädessä lähtee alta oma koti, auto ja perhe.

Poliitikolla ei ole olemassa tulosvastuuta siinä mielessä, kuten se talousmaailmassa ymmärretään. Ainoa, mikä poliitikkoa sitoo, on äänestäjien tuki. Jaamme miljoonia liian helposti.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn vieraili syyskuussa Oulussa julkisen talouden seminaarissa. Hän sanoi, että julkisen talouden tasapainottamisen tarve on kymmenen miljardia. Oulu ei ole poikkeus, talouden tasapainottamistoimia täytyy tehdä myös täällä. Kaupunki ei ryhdy tähän omatoimisesti, siihen täytyy kannustaa.

Teemme säästöehdotuksia, kuunnelkaa huolellisesti:

Perussuomalaiset esittävät, että kaupungin eli veronmaksajien omistamien kiinteistöneliöiden käyttöä tulee tehostaa pikaisesti. Sähköiset varaukset ja sen myötä käyttö iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina tulee saada mahdollisimman tehokkaaksi. Kaupungin tiloja tulee myös hyödyntää vuokraamalla niitä eri toimijoille aikoina, jolloin ne eivät ole kaupungin omassa käytössä.

Päällekkäinen viestintäkanava, Mun Oulu on ryhmämme näkökulmasta turha kustannus. Pääasiallinen viestintäkanava, kaupungin verkkosivut on selkeästi suositumpi tiedonhankintakanava. Esitämme, että Mun Oulu lopetetaan. Mun Oulu on myös lukijan kannalta ongelmallinen, sillä lukija ei tiedä, millaisilla pelisäännöillä julkaisu toimii. Kyseessähän ei ole mikään journalistinen tuotos, vaan kaupungin oma maksettu mainos.

Talousarviosta löytyy pelkästään lisähenkilöstökuluina hyvinvointijohtaja 92 tuhatta euroa per vuosi. Neljä kotouttamispalveluiden asiantuntijaa, eli 3370 euroa per kuukausi x 12 x 4  ja esteettömyyskoordinaattori 50 tuhatta per vuosi. Näin ei voi jatkua. Hyvinvointialue aloittaa vuodenvaihteessa ja kaupungin rooli ja toiminnot hyvinvointiin liittyen muuttuvat olennaisesti. Esitämme, että uusia säästötoimia ryhdytään selvittämään ulkoisen arvioinnin toimesta käymällä läpi hallinnollisia rakenteita ja esimies- ja asiantuntijatehtäviä.

Kaupunginjohtajan talousarviossa suunnitellaan lobbausyksikköä, jonka kulut olisivat 500 tuhatta euroa vuodessa. On totta, että strategisten suurhankkeiden houkuttelu kaupunkiin vaatii sellaista osaamista, jota ei selvästi palkkalistoiltamme löydy. Virkamiesten siirtely toimikunnasta toiseen tuskin tuottaa toivottua tulosta. Neljää uutta vakituista rekrytointia ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä. Vakinaisten henkilöiden sijasta painotuksen tulisi olla hankekohtaisissa sopimuksessa ja osaamista ostaa ulkopuolelta.

Oulun pitää lopettaa kiintiöpakolaisten vastaanottaminen kulttuurisesti vieraista maista. Pakolaisen kaupungille aiheuttamia kustannuksia korvataan valtion toimesta vain kolme vuotta. Tosiasiassa raha ei tietenkään riitä kattamaan tulijoista aiheutuneita kustannuksia. Kaikki lisäpalvelut, kuten tulkkaukset maksaa kaupunki itse.

Vuonna 2015 Suomeen tulleiden pakolaisten aiheuttamia haittoja Oulun taloudelle ja maineelle, puhumattakaan henkilökohtaisista kauheuksista, korjataan vielä kauan. Kotouttamisessa on epäonnistuttu ja tullaan epäonnistumaan edelleen.

Oulussa on tällä hetkellä noin 500 ukrainalaista pakolaista. Heitä, pääasiassa naisia ja lapsia, olemme sitoutuneet auttamaan. He tulevat lähialueelta ja monet heistä palaavat kotiinsa heti kun se on mahdollista.

Maahanmuutosta hyötyvät vain ulkomaista halpatyövoimaa hyödyntävät tahot, maahanmuuton luomasta väestönkasvusta hyötyvät toimijat kuten asuntosijoittajat, oppilaitokset ja kotoutusteollisuus, sekä maahanmuuttajista äänestäjiä hakevat puolueet.

Oulun kaupungin on nostettava polttopisteeseen elinkeinoelämän tarpeet sekä kuunneltava herkällä korvalla yrittäjiä. Yrittäjäkyselyn perusteella parannettavaa riittää. Tarvitaan uutta asennetta. Se mikä tällä hetkellä selvästi puuttuu, on yritysmyönteisen mielikuvan jalkauttaminen ja Oulun kaupungin edunvalvonta konkreettisina ulostuloina Oulun osalta. Lähdetään yhdessä tekemään töitä, tavoitteena Suomen yritysystävällisin kaupunki!

Oulun ydinkeskustan kohdalla muistutamme, että elinkeinoelämän edellytyksiä ei turvata panostamalla kävelyyn. Hieman sarkastisesti voisikin todeta, että kaikki osaavat kävellä jo lapsesta lähtien. Nämä uudet liikennesuunnitelmat, joissa korostetaan vain ja ainoastaan ”tehokasta julkista liikennettä” ja haaveillaan ratikasta Merikosken silloille, eivät palvelu kaikkia kaupunkilaisia. Tämän rinnalla meidän tulisi pohtia miksi jatkuvasti ja liki fanaattisesti vähennämme kadunvarsipysäköintiä ja hankaloitamme yritysten toimintaa.”

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta

Anna Koskela