Puolueiden ryhmäpuheenvuorot Oulun kaupungin talousarviokäsittelyssä 2023, osa 2: Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Sami Pikkuaho

Mun Oulu julkaisee kaikkien puolueiden talousarvion 2023 yhteydessä esitetyt ryhmäpuheenvuorot. Valtuusto jatkokäsittelee Oulun talousarviota 12. joulukuuta. Vuorossa kokoomus. Kuva: Mun Oulu

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

”Aluksi on annettava vilpitön kiitos kaupunginjohtajalle ja toimialajohtajille talousarvioesityksestä, jota tällä kertaa ei ole tarpeen kokoomuksenkaan ravistella. Talousarvio vuodelle 2023 on tasapainoinen. Siinä on monia hyvän mielen aiheitakin. En erittele niitä tässä, koska ne ovat meidän kaikkien tiedossa.

Katsotaan kuitenkin vähän eteenpäin, kun arvioimme taloudellista asemaamme. Kuulemme usein, ettei kuntatalous ole samaa kuin yritystoiminnassa, eikä se ole edes samaa kuin yksittäisen perheen talous. Se on kuntataloutta! Väittämän mukaan siihen ei päde samat tunnusluvut eikä periaatteet.

Hyväksytään tällä kertaa tuo väite ja unohdetaan hetkeksi TA2023, koska se on lyhytkatseista kvartaalitaloutta verrattuna taloussuunnitelmaan 2024-2025 ja huomataan hämmentävä ja huolestuttava ero: ylijäämäisten tilinpäätösten ja talousarvioiden aika on ohi. Lopullisesti.

Perustelut edelliseen: 2022 ja 2023 verotulot ovat ”liian suuret” taloussuunnitelman pohjaksi, sillä niille siirtyy aikaisempien vuosien korkean kuntaveroprosentin ”veronpalautuksia”. Vuosi 2024 tulee siis olemaan ensimmäinen uuden normaali vuosi. Aivan liian usein olemme unohtaneet eri taulukoissa ja mittareissa näkyvät seuraavat vuodet. Siis vuodet 2024 ja 2025.

Puhutaan esimerkiksi efektiivisestä verosta. Selkosuomella; se tarkoittaa lopullista toteutunutta veroprosenttia. Nykyinen veroprosentti 20,5 sulaa matkalla jonnekin 14-15 prosentin vaiheille.

Vuoden 2023 alusta veroprosenttimme on 7.86. Tähänkin lukuun iskee lämpöhukka aivan samassa suhteessa kuin aikaisemminkin. Tosiasiassa puhumme siis noin 6,3 prosentin kuntaverosta.

Meille jokaiselle tulee olemaan vaikeuksia hahmottaa se, kuinka suuren osan tulevista talousarvioista sivistys- ja kulttuurilautakunnan alla olevat palvelut tulevat muodostamaan. Taloussuunnittelun vuosina 2024-2025 Oulun kaupungin talous pelastuu tai tuhoutuu kyseisen lautakunnan kyvyssä pysyä budjetissa. 80 prosenttia Oulun taloudesta on sivistys- ja kulttuurilautakunnan käsissä.

Eli kokoomus haluaa katsoa vastuullisesti tulevaisuuteen: seuraavan kahdeksan vuoden aikana peruskouluikäisten määrä vähenee 4500 oppilaalla, valtionosuudet vähenevät 36 miljoonaa euroa ja noin 350 opettajalta puuttuu opetusryhmä.

Se poliittinen puolue, joka ei ole valmis jo tulevana keväänä ottamaan tulevien budjettivuosien tärkeintä muutosta aidosti mukaan päätöksentekoon, ei ansaitse oikeutta puhua itsestään vastuullisena talouspuolueena.

Eduskuntavaalien läheisyys tekee päätöksenteosta hankalan, mutta nurkan takana odottavat jo seuraavat kuntavaalit. Aina on huono hetki tehdä oikeita ja vaikuttavia päätöksiä.

Toimenpiteet varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ovat siis keskeisiä taloutemme näkökulmasta. Olemme olleet halukkaita löytämään puolueiden yhteistä näkymää palveluverkoston tarkasteluun. Toistaiseksi sitä ei ole löytynyt. Vaikka meillä on todellista ymmärrystä lähikoulujen tarpeesta pienimmille koululaisille, jotain meidän pitää kouluverkollemme tulevina vuosina tehdä. Ymmärrämme myös sen, että muutamien pienten koulujen vuoksi ei kannata Oulussa alkaa taas virittelemään vastakkainasettelua.

Kokoomus ei kuitenkaan sitoudu sellaiseen tavoitteeseen, että mitään ei tehdä. Kouluverkko on tarpeen katsoa alueittain, mutta samalla kokonaisuutena. Päätökset koulujen yhdistämisestä ja muista alueellisista ratkaisuista on tarpeen tehdä tarkastelun jälkeen kerralla.

Taloushaasteista huolimatta kokoomus katsoo rohkeasti ja positiivisesti eteenpäin. Tulopuolen kehittyminen on ratkaisevaa. Oulun kilpailukykyä ja vetovoimaa nostetaan osaltaan isoilla investoinneilla. Niiden läpivientiin tarvitaan kaikkien yhteinen tahtotila. Meidän on uskallettava panostaa investointeihin riskiäkin ottaen.

Yrityskentän viesti investointien toteuttamiseen on selvä. Kuoppa maahan ja nopeasti. Oulun on osoitettava rohkeutensa mennä dynaamisesti eteenpäin!

Yrittäjämyönteisyyden nostaminen uudelle tasolle on kokoomukselle tärkeää. Kuulostaa hyvältä, kun yritysmyönteisyysstrategia aiotaan vihdoin BusinessOulun kanssa yhdessä tehdä. Se pitää näkyä käytännön tekoina, joita pitää pystyä selkeästi mittaamaan.

Kaavoituksen ja rakennusvalvonnan resurssit ovat niukat. Tilanne korjaantuu hitaasti, vaikka rekrytointiin panostetaan. On tehtävä kaikki voitava, jotta koneistomme kykenee viemään hankkeita, erityisesti yksityisiä sellaisia, joustavasti eteenpäin. Ostopalveluita ja konsulttien käyttöä tulee lisätä.

Kokoomus haluaa tehdä kaikkien puolueiden kanssa hyvää yhteistyötä, jotta Oulu saadaan loistamaan ja kilpailukykymme saadaan uudelle tasolle. Kokoomus myös kantaa talousvastuuta ja ei tuo valtuuston kokoukseen kaupungin kuluja lisääviä talousarvioehdotuksia.”

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta

Sami Pikkuaho