Puolueiden ryhmäpuheenvuorot Oulun kaupungin talousarviokäsittelyssä 2023, osa 1: Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Eeva-Maria Parkkinen

Mun Oulu julkaisee kaikkien puolueiden talousarvion 2023 yhteydessä esitetyt ryhmäpuheenvuorot. Valtuusto jatkokäsittelee Oulun talousarviota 12. joulukuuta. Vuorossa keskustapuolue. Kuva: Mun Oulu

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

”Keskustan valtuustoryhmä kiittää kaupunginjohtajaa, viranhaltijoita ja päättäjiä talousarvion valmistelusta. Moneen aikaisempaan vuoteen verrattuna on saatu hiottua yhteinen näkemys ja sopu kohtuullisen hyvin. Lisää muutosesityksiä ei tiettävästi ole kovinkaan runsaasti tulossa aiempien vuosien tapaan.

Kulunut vuosi tulee olemaan ylijäämäinen, verotuloja kertyy enemmän kuin uskallettiin odottaa. Työttömyysaste on laskenut. Nämä ovat hyviä merkkejä juuri tähän saumaan.

Keskusta on ollut edistämässä strategista tavoitetta ”Oulusta yritysmyönteisin kansainvälinen kasvukeskus”. Keskustaryhmä on muiden ryhmien päättäjien kanssa tehnyt vahvaa yhteistyötä monella sektorilla edistääkseen yritysmyönteisyyttä, ja se on lähtenyt hyvin liikkeelle. Oulusta pörssiin -hankkeeseen on muutamia yrityksiä jo ilmoittautunut mukaan ja tavoitteesta ollaan toiveikkaita. Nyt tarvitaan myönteistä asennetta, rohkeutta ja toimenpiteitä niin viranhaltijoilta kuin päättäjiltä.

Nokian peruskivi muurattiin marraskuun puolivälissä. Asemakeskuksen osalta neuvottelut ovat käynnissä ja toivotaan hankkeelle myönteistä ratkaisua. Nostokurkia on näkyvissä kiitettävän paljon kaupungin alueella. Oulun kaupunki on kokonaisuudessaan myötätuulessa, vaikka vaikeita aikoja elämmekin.

Niin Oulu kuin koko Suomi on muutoksen edessä tulevana TA-vuonna 2023.

Hyvinvointialueita on valmisteltu ja ne aloittavat toimintansa. Talousarviossa kantavana teemana on kuntalaisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja kaupungin strategiassa on vahvasti huomioitu hyvinvointiin liittyvät asiat, joita kaupunki edistää. Pitkässä juoksussa tällä on mahdollista saada säästöjä, joista esimerkkeinä ovat työkyvyn ylläpitäminen, sairauspoissaolojen vähentyminen, sairaanhoidon kustannusten aleneminen ja aktiivinen kuntalainen.

Uusi lakisääteinen lautakunta tulee perustaa niin Ouluun kuin muihinkin kuntiin. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä. Uuden lautakunnan nimeksi muodostui hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta.

Keskustan ryhmä haluaa kiinnittää erityistä huomiota palveluverkon rakentumiseen, jossa tulee tehdä lapsivaikutusten arviointi ja selvittää elinvoimatekijöiden vaikutukset. Tästä esimerkkinä on Oulujokivarren kaava, joka ei ole päätöksestä huolimatta toteutunut ja vaikutukset palveluverkkoon sekä kaupunkirakenteeseen ovat negatiiviset. Ryhmämme valtuutetut kantavat huolta siitä, että jääkö kaupungin eri alueille riittävästi liikunta- ja harrastuspaikkoja, kohtaamispaikkoja ja yhteisöllisiä tiloja, jos palveluverkkoa karsitaan esitetyllä tavalla.

Huomiota tulee kiinnittää lasten ja nuorten rajusti lisääntyneeseen pahoinvointiin. On mietittävä, että korjaantuuko asia pelkästään resurssia lisäämällä. Nyt viimeistään on päästävä pureutumaan juurisyihin ja saada selville ne. Ennen tarkkaa tietoa ja selvitystä, ei tulisi tehdä suuria muutoksia nykyiseen, kattavaan palveluverkkoon.

Miten sitten hyödynnämme koko laajaa Oulua? Meillä on erittäin hienoja, monimuotoisia alueita ympäri Oulua. Strategiassamme pienet koulut voisivat erikoistua omien vahvuuksiensa sekä alueidensa kautta ja toimia omanlaisen kulttuuritoimintasuunnitelman mukaisesti. Siitä tulisi erityinen vetovoimatekijä saadaksemme työvoimaa muuttamaan tänne muualta Suomesta.

Oulun on katsottava rohkeasti tulevaisuuteen ja uskallettava tehdä uusia avauksia. Vaikkapa energian suhteen, kuten naapurikuntamme Utajärvi satsaa lähienergiaan tai Vaasa, jossa kehitetään menetelmää, jolla hiilidioksidia jatkojalostetaan synteettisesti polttoöljyksi päästövapaasti. Oulun tulee edistää strategian mukaista rohkeaa kokeilukulttuuria aina kun se vain on mahdollista.”

Keskustan valtuustoryhmän puolesta

Eeva-Maria Parkkinen