Puolueiden puheenvuorot Oulun kaupungin talousarviokäsittelyssä 2023, osa 8: Liike Nyt -valtuustoryhmän puheenjohtaja Jussi Arponen

Mun Oulu julkaisee kaikkien puolueiden talousarvion 2023 yhteydessä esitetyt ryhmäpuheenvuorot. Valtuusto jatkokäsittelee Oulun talousarviota 12. joulukuuta. Vuorossa Liike Nyt. Kuva: Mun Oulu

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

”Kulunut vuosi on ollut meille monella tapaa merkityksellinen. Hyvinvointialueen käynnistyminen on vaikuttanut monella tapaa myös kaupungin toimintaan ja esimerkiksi uusi hyvinvointi, kulttuuri ja liikuntalautakunta on nähnyt päivänvalon. Kunnan veroprosentti on tarkentunut ja nyt tiedämme ne raamit, joiden puitteissa meidän täytyy pystyä toimimaan.

Oulun tulevaisuus on täynnä suuria hankkeita ja sanoisinkin, että elämme investointien vuosikymmentä. Uimahallit, areena, monitoimitalot ja monet muut, sekä ennen kaikkea Matkakeskuksen loikkaus eteenpäin. Suoraan sanoen oli jo aikakin, että Raksilan häpeäpilkku saadaan päivitettyä tähän päivään.

Investoinnit vaativat tietysti rahaa, joten sotealueen muutoksen myötä myydyt kiinteistöt ovat olleet suureksi hyödyksi tässä tilanteessa. Viime vuonna ennakoitu lainakanta näyttää uusin silmin hieman valoisammalta. Toivon mukaan ylimääräisten sotekiinteistöjen myyntiä jatketaan myös tulevina vuosina. Kuten myös muiden, kaupungille ylimääräisten kiinteistöjen myyntiä. Ja haluan korostaa, ylimääräisten kiinteistöjen. Kaupungin tehtävänä ei ole omistaa turhia seiniä, joista kulut juoksevat ja peruskorjaustarve lähenee vuosi vuodelta. Painotan myös sitä tosiasiaa, että taloussuunnitelmassa 2025 kaupungin lainakanta on 887 miljoonaa euroa.

Keskeneräinen palveluverkkoselvitys tulee vielä vaikuttamaan kaupungin talouteen koko vuosikymmenen osalta. Nähtäväksi jää millä tavalla. Suljetaanko pienimpiä yksiköitä, vai pidetäänkö ne vielä tietyin kriteerein toiminnassa. Päätöksiä asian suhteen on kuitenkin lähitulevaisuudessa tehtävä, olivat ne sitten kuinka kipeitä tahansa.

Ilo on ollut seurata kaupungin työntekijöiden etujen parantamista tai palauttamista, sekä polkupyöräedun etenemistä. Toivottavasti uuden henkilöstöjohtajan käsissä kaupungin maine työnantajana paranee, lisäten veto- ja pitovoimaa, sekä vähentäen sairauspoissaoloja. Uusi työhyvinvointipäällikön virka tulee olemaan merkittävässä roolissa ja erinomaista oli myös se, että rahoitus siihen saatiin budjetin sisältä, jolloin uusia määrärahoja tähän ei tarvittu. Hyvinvoiva henkilöstö on kaupungin kulmakivi ja panostukset työhyvinvointiin maksavat kyllä itsensä takaisin.

Mistä meille rahaa saadaan, kun veroleikkuri melkein tyhjensi pajatson? Oulun tavoite Suomen yritysystävällisimmästä kansainvälisestä kasvukeskuksesta on ylevä, mutta täysin saavutettavissa. Miten se saavutetaan, tässä muutama ehdotus: Meidän pitää saada tänne vähintään pienen tai keskisuuren pörssiyhtiön pääkonttori. Meidän pitää saada tänne uuden sukupolven tuotantoa, esimerkiksi vety- tai akkuteollisuutta. Meidän pitää saada joustavasti ja nopeasti toimiva kaavoitus ja rakennusvalvonta, ja ennen kaikkea, meidän pitää valtuustona tehdä töitä tämän eteen, BusinessOulu etulinjassa.

Koska mikään ei riitä, niin kaiken tämän lisäksi meidän pitää saada kuntaan lisää pk-yrityksiä. Juuri niitä ihmisiä, jotka kaiken tämän epävarman ajan keskellä uskaltavat laittaa itsensä ja rahansa likoon omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuten jo Rokuan budjettiriihessä toin esille, tämän päivän mikroyritys voi olla se huomisen suuryritys. Kuukausittain saapuvat työllisyystilastot ovat olleet mukavaa luettavaa työllisyyden parantuessa. Tehdään niistä vielä paremmat parantamalla toimintaympäristöä.

Lopuksi haluan kiittää viranhaltijoita sekä koko valtuustoa. Toivon ensi vuodesta menestyksellistä yhteistyövuotta meidän kaikkien kesken. Työ jatkuu edelleen.”

Liike Nyt -valtuustoryhmä
Jussi Arponen