Puolueiden puheenvuorot Oulun kaupungin talousarviokäsittelyssä 2023, osa 7: Kristillisdemokraattien ryhmän puheenjohtaja Marja-Leena Kemppainen

Mun Oulu julkaisee kaikkien puolueiden talousarvion 2023 yhteydessä esitetyt ryhmäpuheenvuorot. Valtuusto jatkokäsittelee Oulun talousarviota 12. joulukuuta. Vuorossa kristillisdemokraatit. Kuva: Mun Oulu

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Vireä elinkeinopolitiikka on yksi oululaisen hyvinvoinnin peruspilareista. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 sisältävät monia elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä tukevia toimia. Kaavoitusta ja muita elinkeinoelämää tukevia toimia tulee tehostaa jatkossakin. Tavoitteemme Oulu, seudun yritysmyönteisin kasvukeskus ja vetovoimainen myös kansainvälisesti, edellyttää selkeää strategiaa ja välittömiä päätöksiä. Tulevat kärkihankkeet kuten esim. asemanseutu, monitoimiareena, asuntomessut sekä Kulttuuripääkaupunki2026, tulee toteuttaa samoin kuin palveluverkon välttämättömät peruskorjaukset ja uudisrakennukset. Nallikari, Virpiniemi ja monet liikenneratkaisut ovat myös toteuttamista vaativia hankkeita kaupungin tulevia palveluja ja menoja arvioitaessa.

Yksityinen rahoitus on merkittävä mahdollistaja isoissa hankkeissa. Investoinnit työllistävät ja tuovat verotuloja kaupungin kassaan.  Verotulojen hyvä kasvukehitys jatkunee ainakin suunnitelmakauden alussa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä hyvinvointialueille, on kunta velvoitettu vastaamaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä. Tehtävien koordinointi on uuden perustettavan lautakunnan ja valittavan hyvinvointijohtajan vastuualuetta. Toimialojen talousarvioesitysten tulee pohjautua kaupungin strategiasta nouseviin, hyvinvointia edistäviin tavoitteisiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin. Hyvinvoinnin edistämisen tulee olla mukana kaikessa palvelutoiminnassa ja palvelujen kehittämisessä. Ennaltaehkäisevä työ turvaa hyvinvointia vauvasta vaariin. Se luo pohjaa terveelliseen ja turvalliseen elämään.  Hyvinvointialueen ja kaupungin palveluluissa on monia yhdyspintoja, esimerkiksi koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. Kaupungin on osaltaan huolehdittava yhdyspintatyön onnistumisesta.

Sivistys- ja kulttuuritoimi on jatkossa kaupungin suurin toimiala. Jakautuminen kahteen lautakuntaan selkeyttää sekä viranhaltijoiden että päätöksentekijöiden työtä. Varhaiskasvatus on kovien paineiden alla ja kärsii henkilöstöpulasta. Talousarviossa on monia toimenpiteitä varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Suurin haaste sen onnistumiseksi on pätevän henkilöstön saaminen. Ala ei houkuttele ja koulutusta ei ole riittävästi.  Yleensäkin henkilöstön saaminen eri tehtäviin on vaikeutunut ja vaikeutuu edelleen. Työntekijälle palkka on merkittävä mittari tekemänsä työn arvostuksesta. Lisäksi sitä ovat myös työympäristö, mahdollisuus työssä kehittymiseen, työnantajan maine ja johtaminen. Moni puutekin korjaantuu hyvällä johtamisella. Oulussa johtamista on kehitetty ja työ jatkuu. Henkilöstö eri tasoilla toteuttaa kaupungin strategiassa ja suunnitelmissa asetettuja tavoitteita. Olen vuosien ajan puhunut työhyvinvoinnin asiantuntijan palkkaamista konsernihallintoon. Nyt perustettu työhyvinvointipäällikön tehtävä edesauttaa työhyvinvoinnin kehittämistä. Työhyvinvointipäällikkö tulee ansaitsemaan palkkansa ja säästää kaupungin henkilöstömenoissa. Tutkitusti on todettu, että euron satsaus työhyvinvointiin tuo takaisin neljä euroa. ”Kun henkilöstö jaksaa se vähemmän maksaa”. Kiitoksen ansaitsevat myös palautetut ja parannetut henkilöstöedut. Niillä on myös luottamusta lisäävä vaikutus. Johtamista tukee myös yhteistyö ammattijärjestöjen ja työsuojeluorganisaation kanssa.

Päättyvän vuoden ja talousarvion tunnuslukuja vertailemalla voi todeta niiden olevan hyvät. Verotulojen kasvukehitys on hyvä, työllisyys on parantunut ja olemme päättämässä reilusti ylijäämäisestä kertaluontoiseen tuloon perustuvasta talousarviosta. Lainaa ei tarvitse ottaa ensi vuonnakaan. Talousarviosuunnitelma kuitenkin kertoo myös sen, että tulevaisuus ei näytä ihan näin hyvältä. Muun muassa palvelutarpeiden kasvu, lakien tuomat velvoitteet, osaavan henkilöstön saaminen, kustannusten nousu ja kasvava inflaation tulevat haastamaan. Myös Ukrainan sodan vaikutuksia on vaikea ennakoida. Ja koronakin on vielä keskuudessamme.

Ryhmämme tahtoo kuitenkin ajatella, että Oulussa osataan ja selvitään. Olemme asettaneet strategiset tavoitteet, kehitämme johtamisjärjestelmää ja luomme uusia asiakaslähtöisiä palveluita, tuemme yrittäjyyttä ja työllisyyden kehitystä. Me osallistamme myös kaupunkilaisia sekä yhteistyökumppaneita. Teemme tulevaisuuden päätöksiä rohkeasti, reilusti ja vastuullisesti, valitsemiemme arvojen mukaisesti sekä niin että arvioimme tekemiemme päätösten vaikutukset.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän hyväksyy Talousarvion 2023 ja Toimintasuunnitelman 2024–2025.

Kiitämme myös hyvästä valmistelusta ja yhteistyöstä viranhaltijoita ja valtuustoryhmiä sekä teitä valtuutettuja. Meillä on ollut hyvä henki, tehdään töitä sen säilyttämiseksi. Elämme kiireistä aikaa. Toivottavasti ehdimme kiireidemme keskellä myös hiljentyä alkaneeseen adventin aikaan.”

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puolesta
Marja-Leena Kemppainen