Puolivälinkankaan vesitorni remontissa – valmista pitäisi olla syksyllä

Puolivälinkankaan vesitorni on tuttu maamerkki oululaisille. Remontin vuoksi vesitornia ei avata Oulun päivillä syksyllä, mutta Taskilan jätevedenpuhdistamo on avoinna yleisölle. Kuva: Oulun Veden arkisto

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Vesitornit ovat maamerkkejä, jotka näkyvät kauas.

”Vesitorni on maanpinnan yläpuolella oleva vesisäiliö, johon pumpataan vettä vesilaitoksilta yöaikaan, jolloin vedenkulutus on pienimmillään. Päivällä hyödynnetään vesitorneissa olevaa vesimäärää suurten kulutuspiikkien aikana. Näin ollen vesitornit tasaavat vesipainetta alueellaan”, verkostopäällikkö Tero Kilpeläinen Oulun Vedeltä kertoo.

Riittävän painetason takaamiseksi vesitornit ovat korkeita. Mikäli veden pumppaus vedenottamoilla estyy, pysyy vedenpaine vesitornien avulla normaalilla tasolla.

Vesitornit ovat verrattain vanha keksintö. Vesipaineen hyödyntäminen vedenjakelussa on tuttua jo vanhan Rooman ajoilta. Roomalaiset hyödynsivät akvedukteja kuljettamaan vettä korkealla maanpinnasta ja jakamaan sitä paineellisena eri puolille Roomaa.

Tornien vesi vaihtuu päivittäin

”Tornit on suunniteltu niin, että vesi vaihtuu kerran vuorokaudessa. Torneissa ei siis seisoteta vanhaa vettä”, Kilpeläinen kuvailee.

Vesitornien kunnostaminen ja huolto on säännöllistä. Tyhjennetyt vesialtaat pestään mekaanisesti ja samalla tornille tehdään kuntotarkastus. Terveysviranomaiset tarkastavat tornit vuosittain.

”Tornit on suunniteltu niin, että vesi vaihtuu kerran vuorokaudessa. Torneissa ei siis seisoteta vanhaa vettä.”

”Oulussa vesitorneissa on Maikkulan vesitornia lukuun ottamatta UV-desinfiointilaitteisto, joka käsittelee sekä vesitorniin tulevan että sieltä lähtevän veden ja poistaa bakteerit. Maikkulaankin laitteisto on tulossa vuoden 2023 aikana”, Kilpeläinen kertoo.

Vesitornilla on tärkeä rooli vesilaitoksen häiriötilanteissa: vettä saataisiin verkostoon tornista, vaikka vesipumput eivät toimisikaan. Isossa tulipalossa vesitorni varmistaa pelastuslaitoksen vedensaantia. Kriisinajan vedenjakelujärjestelmässä vesitornilla on myös tärkeä rooli.

Pikarimuodolle on hyvä syy

Oulun alueella on viisi käytössä olevaa vesitornia: Puolivälinkangas, Maikkula, Kiiminki, Oulunsalo sekä Haukipudas. Puokkarin 6000 kuution vesisäiliö on näistä suurin. Ensimmäinen Oulun vesilaitoksen vesitorni oli Intiön 1927 valmistunut torni, joka poistui käytöstä Puolivälinkankaan valmistuttua 1969.

”Tornit ovat näkyvä osa meidän toimintaamme, ja niiden ulkoasuun on haluttu panostaa.”

Vesitornien pikarimainen ulkomuoto ei ole sattumaa. Korkealle kohoava torni pitää suunnitella kestämään kovat tuulet ja tuiskut. Tuulipinta tulee suunnitella siten, että se reagoi tuuleen mahdollisimman vähän. Vakaimmillaan vesitorni seisoo, kun se on täynnä vettä.

”Tornit ovat näkyvä osa meidän toimintaamme, ja niiden ulkoasuun on haluttu panostaa. Siksi tornien alaosia on koristeltu muraaleilla”, Kilpeläinen kertoo.

Nyt saneerattavan työmaa-alueen vuoksi alueelle tulee poikkeavia liikennejärjestelyitä. Ajoneuvoliikenne tornin ympäri estyy. Kevyenliikenteen järjestelyihin tulee muutoksia. Kiertotiet merkitään maastoon näkyville.

Urakka valmistuu lokakuun lopussa 2023, ja sen hinta on 1,8 miljoonaa euroa. Urakoitsijana toimii Consti Korjausrakentaminen Oy. Puolivälinkankaan vesitorni on Oulun vesitorneista suurin. Siihen mahtuu 6000 kuutiota vettä. Vesitorni on valmistunut vuonna 1969. Pohjantien varressa kohoava vesitorni on oululaisille tuttu maamerkki.