Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulussa työttömien määrä edelleen laskussa

Työttömien määrä on laskussa. Oulun työttömyysaste oli elokuussa 10,9 prosenttia. Parannusta on pari prosenttia. Kuva: arkisto/Sanna Krook

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Elokuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa eli TE-toimistossa oli työttömiä työnhakijoita 2 036 vähemmän kuin heinäkuussa, ja 1 225 vähemmän kuin vuosi sitten. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 281 vähemmän kuin heinäkuussa ja 382 vähemmän kuin vuosi sitten elokuussa.

Yhteensä Oulussa oli 11 084 työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 314. Tarjolla oli vastaavasti 3 157 avointa työpaikkaa. Niiden määrä oli elokuussa 127 paikkaa enemmän kuin heinäkuussa ja 312 vähemmän kuin vuosi sitten elokuussa.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli 281 vähemmän kuin heinäkuussa ja 382 vähemmän kuin vuosi sitten elokuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työttömyysaste oli Oulussa 10,9 prosenttia, kun se heinäkuussa oli 12,9 prosenttia ja vuotta aiemmin 12,3 prosenttia.

”Työllisyyden positiivinen kehitys näkyi elokuussa erityisesti työttömyysasteen laskuna. Työttömiä työnhakijoita oli 2 036 vähemmän kuin heinäkuussa ja heidän osuutensa työvoimasta on Oulussa pienentynyt vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna 1,4 prosenttia. Työttömyysasteessa päästiin taas kevään lukujen tasolle alle 11 prosentin. Myös avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-palveluiden järjestelmään kesäkuukausia enemmän”, sanoo kehityspäällikkö Marjo Pekkonen BusinessOulun työllisyyspalveluista.

Yli 50-vuotiaiden tilanne paranee yhä

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 26,8 prosenttia, vähennystä heinäkuuhun oli neljä prosenttia. Sama luku oli vuosi sitten 23,2 prosenttia.

Viime vuoden elokuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä, 4 383, laski 636 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä, 3 169, laski 442 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä, 1 247, laski 102 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Elokuussa myös alle 25-vuotiaita työttömien tilanne näyttää kohenevan. Heitä oli 1 807 ja nuorisotyöttömyysaste oli 15,0 prosenttia kun sama luku oli heinäkuussa 18,6 prosenttia ja vuotta aiemmin 16,1.

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli elokuussa 2 090 821 euroa. Määrässä ei ole suurta muutosta vuotta aiempaan. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli elokuussa 4 256 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 440. Heinäkuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 151, joista yli 1000-päiväisiä 2 384. Vuoden 2021 elokuussa yli 300-päiväisiä oli 4 998, joista yli 1000-päiväisiä 2 446.

Luvut pähkinänkuoressa:

  • Työttömiä työnhakijoita 1 225 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli 382 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste laski 1,4 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys laski 1,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 636 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste nousi 3,6 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 312 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 93 000 euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 742 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

 

 

 

 

 

 

Lue myös