Pelasta Perämeri – Rädda Bottenviken osaksi Itämeripäivää: Oulun kaupunki haastaa Perämeren kunnat ja asukkaat suojelutalkoisiin

Pelasta Perämeri - Rädda Bottenviken -kampanjan logon suunnittelukilpailun voittajatyö löytyi Myllytullin alakoulun 4. luokalta.

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Perämeri on kohtuullisen hyvässä kunnossa verrattuna Itämereen, mutta myös Perämeren rannoilla täytyy tehdä aktiivisia tekoja, jotta meri säilyy myös jatkossa puhtaana ja elinvoimaisena tuleville sukupolville. Oulun kaupunki haastaa Perämeren kaupungit ja kuntalaiset konkreettisiin tekoihin Perämeren suojelemiseksi.

“Teemme yhteistyötä Itämeripäivän ja Itämeren suojeluun keskittyvän John Nurmisen -säätiön kanssa. Perämeren alueelta osallistuminen Itämeripäivään on vuosien varrella ollut vähäistä, joten haluamme aktivoida kunnat ja kansalaiset myös Perämeren alueella”, kertoo Katja Koskinen, Perämerenkaaren verkostokoordinaattori.

Perämerenkaaren kuntien välillä on tehty pitkäkestoista yhteistyötä monella toimialalla, mutta yhteisiä aloitteita meriympäristön suojeluun ei tässä mittakaavassa ole vielä tehty.

“Haluamme, että myös me täällä Perämeren rannalla sitoudumme merien suojeluun. Lanseeraamme kampanjan 2022, mutta siitä on tarkoitus tulla jokavuotinen merien suojelun teemaa nostava tapahtuma, johon kuka tahansa voi pienilläkin teoilla osallistua”, Koskinen jatkaa.

Vaikka Perämeri ei juuri nyt vaadi yhtä mittavia suojelutoimia, kuin Itämeri, täytyy Perämerenkaarellakin kiinnittää huomiota ympäristön suojeluun.

“Pelasta Perämeri – Rädda Bottenviken –kampanjan maskottimme ovat Hilma ja miehensä Helge Harjus, sillä meriharjus on yksi uhanalaisimmista lajeistamme Perämerellä”, Koskinen tietää.

Perämerenkaaren kunnat mukaan

Perämerenkaaren kuntien välistä yhteistyötä on tehty Bothnian Arc –yhdistyksen alla jo 20 vuotta. Itämeripäivänä 25. elokuuta vietetään myös Bothnian Arcin 20-vuotisjuhlaa Torniossa, johon Pelasta Perämeri – Rädda Bottenviken –teema soveltuu hyvin.

“Perämerenkaaren kunnilla on pitkä historia yhteistyöstä muun muassa erilaisten hankkeiden, tutkimuksen, liiketoiminnan kehittämisen ja matkailun parissa. Perämeren suojelutyö tulevia sukupolvia varten sopii erinomaisesti myös juhlavuoden teemaksi ja uskon, että Botnian Arc –verkoston kunnat lähtevät tähän haasteeseen mielellään mukaan”, toteaa Anne Rännäli-Kontturi, Oulun kaupungin kansainvälisten asioiden päällikkö.

Helposti mukaan

Perämeren pelastamistöihin voi kuka tahansa ryhtyä. Keksi tapa, jolla merta voi suojella ja jaa kuva tai video sosiaalisessa mediassa käyttämällä #pelastaperämeri tai #räddabottenviken. Pienilläkin teoilla on merkitystä ja mukaan tarvitaan kaikki, iästä, sukupuolesta tai asemasta riippumatta!

Oulun kaupunki haastoi kesälomien alla alakoulujen 3.-5. -luokkalaiset suunnittelemaan logon Pelasta Perämeri – Rädda Bottenviken -kampanjaa varten. Voittajalogo valikoitui Myllytullin koulun 4. -luokalta ja koko luokka pääsee nauttimaan palkinnosta syksyllä, kun koulutyö jälleen käynnistyy.

Koskinen arvioi, että Pelasta Perämeri -teemaa voidaan käsitellä kouluissa jatkossakin, kunhan kampanja saadaan kunnolla käyntiin.

“Vaikka merien suojeluun liittyvä teemapäivä onkin elokuussa, Perämerellä on liikkujia myös talvella. Keksimme varmasti tapoja, miten Perämeren suojelua voidaan edistää ja ideoida kouluissa myös teemapäivän ulkopuolella. Haastamme kaupungit miettimään, mitä julkiset toimijat ja paikalliset yritykset voivat tehdä Perämeren hyväksi. Kampanjan siivittämänä tavoitteemme on lisätä tietoisuutta lähimeremme suojelusta ja tehdä siitä meidän kaikkien rannikon asukkaiden yhteinen, hyvän mielen asia!”, Koskinen painottaa.