Paikallispuolustusharjoitus meneillään Oulussa tämän viikon – kohteina ovat Vihreäsaari, Oulunsalo ja Tahkokangas

Harjoitus näkyy kaupungissa lähinnä sotilas- ja viranomaisajoneuvoina liikenteessä. Kuva: Kainuun prikaati

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Harjoituksen päämääränä on testata ja harjoituttaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen joukkojen ja viranomaisten toimintaa häiriötilanteissa osana muuta yhteiskuntaa.

Maavoimien tiedotteen mukaan harjoituksen painopiste on viranomaisyhteistyössä ja lisäksi harjoitellaan laaja-alaiseen vaikuttamiseen vastaamista, paikallisjoukkojen perustamista ja sen toimintaa Oulun alueella.

”Harjoitusviikko sisältää tilannekuvan muodostamista ja jakamista sotilaiden ja eri viranomaisten kesken ja erityisesti tiedonvaihtoa ja yhteistoimintaa eri johtokeskusten välillä erilaisissa toimivaltuustilanteissa. Paikallisjoukkojen osalta harjoittelemme erityisesti paikallispataljoonan johtamista sekä henkilökunnan, varusmiesten ja reserviläisten osaamista paikallispuolustustehtävissä”, toteaa harjoituksen johtaja, eversti Ari Lehmuslehti.

Somessa voi seurata

Paikallispuolustusharjoitukseen osallistuu henkilöstöä, reserviläisiä ja varusmiehiä Kainuun prikaatista yhteensä noin 850. Puolustusvoimien muista organisaatioista on mukana henkilöstöllä 3. logistiikkarykmentti, Lapin lennosto ja Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus.

Harjoitukseen osallistuu myös henkilöstöä poliisista, pelastuslaitoksesta, rajavartiolaitoksesta, tullista, sairaanhoitopiiristä, Avista ja Elystä sekä Oulun satamasta, Oulun kaupungista, Oulun vedestä sekä Iin, Kempeleen ja Limingan vesilaitoksista.

Harjoitus näkyy kaupungissa lähinnä sotilas- ja viranomaisajoneuvoina liikenteessä. Harjoituskohteina ovat Vihreäsaari, Oulunsalo ja Tahkokangas.

Paikallispuolustusharjoitus Oulussa toteutetaan samanaikaisesti Lapin vastaavan harjoituksen kanssa ja ne ovat osa valtakunnallista harjoitusrupeamaa, joka jatkuu seuraavalla viikolla Etelä-Suomessa.

Harjoitusta voi seurata Kainuun prikaatin sosiaalisen median kanavilla Facebook ja Twitter hashtagilla #oulu23