Pääpyöräreittien väistämisvelvollisuus muuttuu useissa paikoissa Oulussa

Väistämisvelvollisuus on muuttunut muun muassa Leevi Madetojan kadulla.

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pääpyöräreittien ja ajoratojen keskinäisiin väistämisvelvollisuuksiin on tulossa muutoksia eri puolilla Oulua. Ajoradalla kulkevaa liikennettä koskeva väistämisvelvollisuus lisätään yhteensä 29 risteyskohtaan.

Väistämisvelvollisuuden muutos toteutetaan liikennemerkillä B5 eli kärkikolmiolla, joita asennetaan yhteensä 26 risteykseen. Lisäksi kolmeen risteykseen asennetaan uuden tieliikennelain mukainen, sinivalkoinen liikennemerkki B7 eli ”Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa”.

Nykyiselläänkin suurimmassa osassa pääpyöräreittien ja ajoratojen risteyksistä ajoradan liikenne on väistämisvelvollinen liikennemerkkien tai muiden liikennesääntöjen perusteella. Nyt toteutettavalla muutoksella pyritään yhtenäistämään väistämisvelvollisuuksiin liittyviä käytäntöjä kaupungin pääpyöräreitistöllä.

karttakuva

Väistämisvelvollisuus muuttuu näissä kohteissa.

Autoilijoiden on syytä kiinnittää erityistä huomiota uuteen, hieman suojatien liikennemerkkiä muistuttavaan sinivalkoiseen liikennemerkkiin B7. Nimensä mukaisesti merkin vaikutusalueella ajoradalla liikkuvan ajoneuvon kuljettaja on väistämisvelvollinen ajorataa ylittävään pyöräilijään nähden.

Liikennemerkin kuva

Liikennemerkki B7 näyttää tältä.

Liikennemerkki B7 sijoitetaan aina perinteisen suojatiemerkin alapuolelle. Sitä käytetään ainoastaan sellaisissa kohteissa, missä ei voida käyttää kärkikolmiota risteysalueen muiden järjestelyiden vuoksi. Kärkikolmiota käytetään jatkossakin aina kun mahdollista.