Ouluun valmistunut Oritkarin kolmioraide sujuvoittaa liikennettä satamaan

Kuvassa Oulun Oritkarin kolmioraide ja Latokartanon silta. Kuva: Väylävirasto

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun Oritkarin kolmioraidehanke valmistui aikataulussaan ja hieman budjettinsa alittaen. Uusi kolmioraide nopeuttaa yhteyksiä kehittyvään Oritkarin satamaan, tehostaa alueen tavaraliikennettä sekä parantaa ratapihan toiminnallisuutta ja turvallisuutta. Lisäksi Limingantien liikenne sujuvoituu. Uusi kolmioraide otetaan käyttöön syksyllä 2024.

Vuonna 2021 alkaneen hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa sujuva ja turvallinen liikennöinti Oulun tavararatapihalta Nuottasaareen ja Oritkarin satamaan. Nyt junien ei tarvitse satamaan päästäkseen enää vaihtaa raiteelta toiselle, ja raiteet saadaan muun liikenteen käyttöön.

“Rakensimme uuden 450 metriä raideosuuden, uusimme Latokartanon sillan ja uudistimme Limingantietä”, kertoo hankkeen lopputuloksista projektipäällikkö Jouni Vauhkonen Väylävirastosta.

Hankkeen kustannukset alittivat 19,9 miljoonan euron budjetin. Tähän vaikutti suunnittele ja toteuta -urakkamuoto, jossa urakoitsijalla on vastuu rakentamissuunnittelusta ja mahdollisuus vaikuttaa teknisiin ratkaisuihin ja työmenetelmiin alusta alkaen.

Uusi raideosuus valmistui elokuussa 2023, ja se otetaan käyttöön samanaikaisesti Oulun ratapihan uusien turvalaitteiden kanssa syksyllä 2024.

”Uusi kolmioraide paitsi helpottaa Oulun satamaliikennettä, myös luo pohjaa uusille investoinneille alueella”, sanoo Vauhkonen.

Ruuhkat vähenevät

Latokartanon ylikulkusilta rakennettiin hankkeen myötä uudelleen. Syyskuussa 2023 käyttöön otettu silta on edeltäjäänsä leveämpi ja lähes kaksi metriä korkeampi. Siltaa piti korottaa sen ali kulkevan junaliikenteen ja uuden kolmioraiteen rakentamisen vuoksi.

Uudistettu silta palvelee myös Äimäraution ja Limingantullin kasvavia liikennemääriä entistä paremmin. Sillalla on neljä ajokaistaa, polkupyöräbaana sekä jalkakäytävät molempiin suuntiin. Samalla osa Limingantietä levennettiin nelikaistaiseksi vilkkaan liikenteen vuoksi. Limingantielle johtavan Limingankujan rakentaminen sekä vanhan Voudintien tasoristeyksen ja Voudintien osan käytöstä poistaminen lisäävät alueen liikenneturvallisuutta.

Hanke oli osa Oulun ratapihan muutosta. Hanke toteutettiin Väyläviraston ja Oulun kaupungin yhteishankkeena.