Oulussa koko maan nuorisotyötä 18 vuotta kehittäneen Koordinaatin toiminta loppuu

Kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff sanoo, että Oulussa toiminut Koordinaatti on ollut suunnannäyttäjänä nuorisotyön toimijoille. Kuva: Tapani Kaukoniemi

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Merja Haukipuro

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulussa toimivan valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskus Koordinaatin toiminta päättyy maaliskuun lopussa, kun valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman mukaisesti nykyisten osaamiskeskusten toiminta ja rahoitus loppuu. Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff sanoo, että Oulussa on pystytty 18 vuoden aikana kehittämään merkittävästi koko maan nuorisotyötä.

Oululainen Koordinaatti on vuodesta 2006 alkaen toiminut valtakunnallinen nuorisoalan osaamiskeskus, jolle asetettuun toimenkuvaan ovat kuuluneet muun muassa nuorten tieto- ja neuvontatyö, digitaalinen osallisuus, media- ja informaatiolukutaito sekä lasten- ja nuorten somehoukuttelun ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy.

Koordinaatin keskeisinä tehtävinä viimeisenä nelivuotiskautena on ollut osaamisen vahvistaminen digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä sekä nuorten somehoukuttelun ehkäiseminen. Lisäksi sen toiminnassa on ollut näkyvästi esillä nuorten digitaalisen osallisuuden ja kuulemisen edistäminen. Koordinaatti on vastannut Nuortenideat.fi-palvelusta sekä oikeusministeriön Digiraati.fi-alustan käyttäjien tukipalveluista ja kouluttamisesta.

”Olemme pystyneet työllämme vaikuttamaan Suomen nuorisotyön kehittämiseen. Koordinaatti on tuottanut tietoa ja tukea esimerkiksi kuntien omaan paikalliseen kehittämiseen, kouluttanut toimijoita verkostoissa sekä tuonut kansainvälisiä malleja Suomeen. Olemme myös levittäneet meillä kehitettyjä malleja muualle Eurooppaan”, Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff kertoo.

Fedotoff on toiminut useissa kansallisissa asiantuntijaohjausryhmissä, joissa on ollut hyvä mahdollisuus vaikuttaa Suomen nuorisotyön suuntiin ja myös siihen, miten Euroopan komission linjauksiin on Suomesta haluttu vaikuttaa.

Nuorisotyön ammattilaisena voin vain sanoa, että onhan tämä ollut upea ja ainutlaatuinen matka.
Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Koordinaatin yhtenä tehtävinä on ollut tarjota palveluja ja tukea ruohonjuuritason toimijoille sekä luoda verkostoja, jossa työntekijät yhdessä tekevät asioita nuorten eteen. Ennen kaikkea Koordinaatti on voinut vaikuttaa tulevaisuuteen, jossa nuorilla olisi mahdollisimman hyvä toimia ja elää.

”Tarvitaan ulkopuolista toimijaa, joka tukee kehittämistä ja sparraa yhä laadukkaampiin nuorten palveluihin kuntatasolla.”

Fedotoff katsoo aiheestakin ylpeänä Koordinaatin toimintavuosia taaksepäin.

”Työn jälki ja tulokset ovat järeitä. Vuosien varrella tehty työ on vaatinut välillä rankkojakin vaiheita ammatillisesti, ja tahtotiloja Koordinaatin työtä kohtaan on ollut monia. Työntekijöiden ammatillinen osaaminen, verkostomainen yhteistyö ja tietopohja kehittämisen tukena ovat vieneet pitkälle. Nuorisotyön ammattilaisena voin vain sanoa, että onhan tämä ollut upea ja ainutlaatuinen matka. Oulun kaupunki on ollut hyvin näkyvillä toiminnassamme, ja kiitos kuuluu myös kaupungille tuesta”, toteaa Fedotoff.

Rahoitus loppuu valtakunnallisesti

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma on eri ministeriöiden yhteinen ohjelma, joka toimii nelivuotiskauden. Koordinaatin rahoitus ja toiminta loppuu tästä syystä maaliskuun loppuun mennessä.

”Tämän on tiedetty olevan tulossa, sillä tavoitteet on nimetty neljäksi vuodeksi kerrallaan ohjelman mukaisesti. Se on ollut yllätys, että uusi politiikkaohjelma ei ole vielä valmis. Työmme on ollut aina ennakoivaa ja tulevaisuuteen katsovaa. Rahoituskausilla on kuitenkin alku ja loppu. Koordinaatti on toiminut 18 vuoden ajan. Työmme tulokset ovat kantaneet meitä läpi vuosien”, Fedotoff sanoo.

Uusia nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan kirjattavia asioita ei ole vielä lopullisesti päätetty.

”Jos sieltä löytyisi sellaisia painopisteitä, jotka sopisivat Oulun kaupunkiin ja täällä olisi edelleen kiinnostusta valtakunnalliseen alan kehittämiseen ja vaikuttamiseen sekä hakemaan valtakunnallista mandaattia, olen käytettävissä”, Fedotoff lisää.

18 vuoden työrupeama

Oulun kaupungin nuorisopalvelut vastaanotti valtakunnallisen nuorten tieto- ja neuvontatyön koordinointi- ja kehittämistehtävän opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuonna 2006. Tehtävä oli uusi, ja siitä lähtien Koordinaatti on toiminut osana Oulun kaupungin nuorisopalveluita ministeriön ohjauksessa nuorisoalan palvelu- ja kehittämiskeskuksena sekä osaamiskeskuksena. Koordinaatin saama rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtakunnallisen tehtävän toteuttamiseen on ollut kaikkiaan noin 10 miljoonaa euroa.

Teemat ja rahoitus ovat eläneet toimintavuosien aikana. Alkujaan Koordinaatin tavoitteet kohdentuivat erityisesti nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen ja saavutettavuuteen. Lisäksi tehtävinä on ollut muun muassa verkostoyhteistyön kehittäminen sekä nuorisotyöntekijöiden osaamisen ja vertaisoppimisen vahvistaminen.

”Johtotähtenä työlle on ollut nuorten oikeus yhdenvertaiseen, laadukkaaseen, oikea-aikaiseen ja luotettavaan tietoon. Osana työtä on ollut keskeisesti myös nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen.”

Koordinaatti on ollut kehittämässä Digiraati.fi-palvelua nuorten digitaalisen osallisuuden edistämiseksi yhdessä oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden kehittämisyhteistyökumppaneiden kanssa. Digiraati on oikeusministeriön palvelu, jota on kokeiltu reilun vuoden ja jossa nuoret ovat voineet osallistua eri teemaisiin keskusteluihin.

Johtotähtenä työlle on ollut nuorten oikeus yhdenvertaiseen, laadukkaaseen, oikea-aikaiseen ja luotettavaan tietoon.
Jaana Fedotoff

”Moniammatillinen ja monialainen verkostoyhteistyö on ollut avain hyviin tuloksiin. Jo alkujaan ymmärrys siitä, että yhteistyötä ja toimintaa tulee kehittää yli sektorirajojen, oli keskeinen. Se on mahdollistanut nuorisotyön näkyvyyttä ja tunnistamista muun muassa monialaisissa palvelukeskuksissa ja ohjausalan yhteistyössä kansallisesti sekä kansainvälisesti.”

Alan toimijoiden tueksi Koordinaatti on kehittänyt ja ylläpitänyt valtakunnallisia verkkopalveluita, tilastointiohjelmaa sekä toimittanut omaa julkaisusarjaa ja podcastia.

Kuusi valtakunnallista osaamiskeskusta ovat nyt kaikki samassa tilanteessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö kokoaa jatkossa Koordinaatin sekä muiden osaamiskeskusten keskeisimmät ja ajattomat julkaisut sekä materiaalit myöhemmin ilmoitettaville verkkosivuille.

”Koordinaatin toiminta ja palvelut sivustoineen päättyvät 31. maaliskuuta, ja silloin myös tavoitettavuus lakkaa. Siihen asti meidät kuitenkin tavoittaa, joten toivomme runsain mitoin kohtaamisia työn äärellä”, Fedotoff sanoo.