Oulussa katuvaloja kirkastetaan hälytysajoneuvon saapuessa – järjestelmää kokeiltiin kaupungissa jo vuonna 2011

Kun esimerkiksi oululainen poliisiauto ajaa öisellä Saaristonkadulla, katuvalot kirjastuvat automaattisesti. Kuva: Signify Finland Oy

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Kun hälytysajoneuvo lähestyy hämärään aikaan Oulun Saaristokadulla risteystä, katuvalaistus säätyy automaattisesti normaalia kirkkaammaksi. Kyseessä on Oulun kaupungin ja maailman johtavan valaisinvalmistaja Signifyn käynnistämä kokeilu.

Signifyn kokeilun tarkoituksena on testata, voidaanko katuvalaistusta kirkastamalla lisätä liikenneturvallisuutta ja helpottaa hälytysajoneuvojen liikkumista kaupungeissa.

Oulun kaupungilla on käytössään Signifyn langaton valaistuksen ohjausjärjestelmä, Interact, joka on integroitu hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmä Halin kanssa.

Oulun kaupungin ylläpitämä Hali-järjestelmä on täysin automaattinen liikennevalojen etuusjärjestelmä, joka ohjaa liikennevalot vihreäksi, kun hälytysajossa oleva ajoneuvo lähestyy valo-ohjattua risteystä. Nyt myös risteysalueen valaistus reagoi saapuviin hälytysajoneuvoihin ja tekee katujaksosta liikennevaloristeyksien läheisyydessä entistäkin turvallisemman. Kyseessä oleva kokeilu on tiettävästi maailman ensimmäinen.

“Vilkkaasti liikennöidyllä ja jalankulkijoiden suosimalla Saaristonkadulla on välillä ollut onnettomuustilanteita ajoneuvojen, jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden kanssa. Pilotin avulla haluamme kehittää ympäristön näkyvyyttä sekä hälytysajoneuvoille että muulle liikenteelle ja parantaa täten liikenneturvallisuutta”, liikenneinsinööri Jani Koppelo ja rakennuttajainsinööri Tommi Salo Oulun kaupungilta sanovat.

Ratkaisu perustuu monisensoriteknologiaan

Signifyn Finland Oy:n maajohtaja Piia Hännisen mukaan kyseessä on maailmanlaajuisestikin merkittävä toteutus.

“Oulun kaupungilla on käytössä uusinta, multisensoreita hyödyntävää valaistustekniikkaamme, joka mahdollistaa valaistuksen optimoinnin nopeasti, kun tilanne sitä vaatii. Toteutus on herättänyt paljon mielenkiintoa myös Suomen rajojen ulkopuolella ja toiveena on, että ratkaisu lisää niin hälytysajoneuvon henkilöstön kuin muiden tienkäyttäjienkin turvallisuutta”, Hänninen kertoo.

Kun hälytysajoneuvo lähestyy liikennevaloristeystä, lähtee Hali-järjestelmästä ohjauskäsky liikennevaloristeyksen ohjauskojeeseen, joka antaa ajoneuvolle vihreän aallon.

“Liikennevalokojeesta annetaan ohjauskäsky Signifyn järjestelmään. Keskusohjausyksikkö välittää komennon kirkastamisesta valaisimien sensoreille. Kun hälytysajoneuvo on ohittanut risteyksen, valaistus palautuu automaattisesti normaalille tasolle lyhyen ajan kuluttua”, Koppelo ja Salo kertovat teknisestä ratkaisusta.

Auttaa säästämään energiaa

Joustavan valaistuksen ohjausjärjestelmä Interactin avulla voidaan vähentää valaistuksen valotehoa siellä, missä valaistukselle ei ole tarvetta ja kohdentaa valaistusta sinne, missä ihmiset liikkuvat. Tämä parantaa viihtyvyyttä ja turvallisuutta sekä vähentää onnettomuuksien riskiä.

Katuvalaisimen sensoritekniikalla voidaan liikkeentunnistuksen avulla optimoida valaistus esimerkiksi liikennetilanteen mukaan. Katuvaloja voidaan himmentää, kun kadulla ei ole liikennettä ja näin vähentää valosaastetta.

“Interact City-järjestelmä mahdollistaa eri sensorien keräämän datan integroimisen Interact Cityyn ja hyödyntämisen valaistuksen ohjaukseen. Oulun kaupunki pystyy jatkossa halutessaan ohjaamaan valaistusta datan avulla ja hyödyntämään tietoa dynaamiseen kaupunkisuunnitteluun sekä edistämään kaupunkilaisten viihtyvyyttä, turvallisuutta ja terveyttä”, Hänninen kuvailee.

“Oulussa olemme yhdistäneet led-valaistuksen älykkääseen ohjaukseen, joka mahdollistaa turvallisuuden kehittämisen lisäksi myös energiansäästöjä ja hiilijalanjäljen pienentämisen. Pystymme optimoimaan katuvalaistuksen tehoa ja mittaamaan energiankäyttöä reaaliaikaisesti”, Salo toteaa.

Mikä on Hali?

Hälytysajossa oleville hälytysajoneuvoille sattui ennen Hali-järjestelmän perustamista vuosittain noin kymmenen liikenneonnettomuutta. Ongelmaa ryhdyttiin ratkaisemaan Oulussa, jossa ryhdyttiin kehittämään vuonna 2010 liikennevaloihin uutta hälytysajoneuvojen etuusjärjestelmää.

Oulun kaupungin lisäksi kehittämisessä mukana olivat Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos eli nykyinen Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sekä monet yritykset.

Ensimmäisiä risteyksiä liitettiin Hali-järjestelmään vuonna 2011 Oulussa. Kokemukset olivat erittäin positiivisia ja järjestelmä on nopeasti laajentunut uusille alueille. Nykyään jo noin viidennes maamme liikennevaloista sekä hälytysajoneuvoista on Halin piirissä. Palvelu kattaa jo yli 800 liikennevaloristeystä ja yli 400 hälytysajoneuvoa.

Hälytysajoneuvot lähettävät satelliittipaikannukseen perustuen sijaintitietoaan mobiilidataverkon välityksellä keskusjärjestelmälle, josta palvelinohjelmisto päättelee kulloisenkin liikennevalojen ohjaustarpeen ja lähettää tarvittavia ohjauskäskyjä liikennevalokojeille.

Onnettomuuksia ei ole tapahtunut järjestelmän käyttöönoton jälkeen paikoissa, joissa järjestelmä on ollut toiminnassa. Se tehostaa lisäksi vasteaikoja, joiden pienenemiset parantavat suoraan pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutasoa. Palo- ja ensihoitokalusto saapuvat nopeammin tapahtumapaikalle, joka vähentää suoraan onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja.