Oulun Vesi saneeraa verkostoaan myös ensi kesänä eri puolilla Oulua

Joskus viemäreiden ja vesijohtojen kunnostus onnistuu myös ilman kadun avaamista, mutta jos katu joudutaan avaamaan, myös muu kunnallistekniikka korjataan samanaikaisesti. Kuva: Oulun Vesi

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Lea Ansamaa

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun Vesi rakennuttaa tänäkin vuonna vesihuoltoverkostoja lukuisissa eri kohteissa Oulun alueella. Osa kohteista pystytään korjaamaan ilman, että katu joudutaan kaivamaan auki.

Sen lisäksi, että vanhoja vesihuoltoverkostoja saneerataan, Oulun Vesi rakentaa myös kokonaan uusia verkostoja uusille omakotitaloalueille.

”Vesihuoltoverkostoja uusitaan samanaikaisesti muun kunnallistekniikan rakentamisen kanssa, jotta katuja ei tarvitse avata moneen kertaan. Isoimpia kohteita ovat tänä vuonna Niemeläntörmän alue Haukiputaalla, Rajakylä sekä Lapinrauniontie Kaakkurissa”, kertoo vastaava rakennuttajainsinööri Antti Hekkala Oulun Vedeltä.

Oulun Vesi on mukana myös monissa muissa pienemmissä kunnallistekniikan saneeraushankkeissa yhdessä Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa.

Aina katua ei tarvitse avata

Joskus runkoviemäreitä ja vesijohtoja voidaan uusia myös siten, että kaivantoja ei laajamittaisesti tarvitse tehdä. Silloin puhutaan aukikaivamattomista menetelmistä.

”Kun käytetään tällaista menetelmää, liikennehaittoja tulee vähemmän, samoin kuin vaurioita rakennetulle viherympäristölle ja luonnolle. Ne ovat myös kustannustehokkaita menetelmiä siellä, missä muuta katusaneerauksen tarvetta ei ole”, Hekkala selventää.

Kun vesihuoltoverkostoja kunnostetaan ilman kadun avaamista, käytetään niin sanottuja sujutus- ja sukitusmenetelmiä. Viemäreiden sukitus tarkoittaa, että vanhaan viemäriin asennetaan lasikuidusta valmistettu sukkasujutusputki. Vesijohtojen sujutuksessa puolestaan vanhan vesijohdon sisälle asennetaan uusi vesijohto.

Runkoviemäreiden sukitushankkeista merkittävimpiä ovat tänä vuonna Hollihaassa ja Toppilassa Koskelantiellä tehtävät työt. Vesijohtotöistä tärkeimpiä ovat vesijohdon sujutus Välivainiolla sekä laaja vesijohtojen saneeraustyö Simppulan alueella Haukiputaalla.

Silloin kun katua joudutaan avaamaan, kaivuutyöt aiheuttavat haittoja alueille – esimerkiksi vedenjakelussa voi olla tilapäisiä katkoksia tai tonttien liikennöintiin tulee ylimääräisiä mutkia.

”Tiedotamme kyllä näistä haitoista kiinteistön omistajia etukäteen sekä töiden edetessä”, sanoo Hekkala.