Oulun tapahtuma- ja elämysareenan suunnittelu jatkuu – seuraavaksi selvitys etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn

Selvitys Oulun tapahtuma- ja elämysareenan rakentamisesta poliisitalon tontille on valmistunut. Viitekuvat: Arkkitehtitoimisto Kontukoski Oy.

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ramboll Finland Oy, Arkkitehdit Kontukoski Oy ja GSP Group Oy ovat konsulttityönä tehneet selvityksen, jossa käydään läpi, millaisia vaikutuksia tapahtuma- ja elämysareenan sijoittumisella oikeus- ja poliisitalon tontille olisi kaupunkirakenteeseen ja aluetalouteen.

Selvityksessä tarkasteltiin myös areenan toteutus- ja rahoitusmallia sekä selvitettiin sijoittajien alustavaa kiinnostusta hanketta kohtaan.

Suunnitelmat tarkentuvat jatkossa

Selvitystyön mukaan areena olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa oikeus- ja poliisitalon tontille yhteistyössä sijoittajien kanssa.

Yhteistyömallin toteutettavuus tulee varmistaa markkinavuoropuhelulla, jonka aikana kaupunki kartoittaa potentiaalisten toteuttajien, toimintaa pyörittävien operaattoreiden ja rahoittajien osallistumishalukkuutta areenahankkeeseen, ja saa palautetta suunnitelmien toteuttamiskelpoisuudesta.

Selvitystyössä hahmoteltu areenakonsepti voi muuttua markkinavuoropuhelun aikana. Tämän jälkeen kaupungilla on paremmat valmiudet areenan eri sijoitusvaihtoehtojen vertailuun ja päätöksentekoon areenahankkeen toteutuksesta.

Havainnekuva ilmasta käsin poliisitalon tontin alueesta ja asemanseudusta.

Tulevaisuuden tarpeita varten

Areenahanke olisi toteutuessaan yksi Oulun merkittävimmistä ja vaikuttavimmista kaupunkikehittämisen hankkeista, jonka myötä kaupunkiin syntyisi uutta ja nykyaikaista kaupunki-infrastruktuuria.

”Oulu ja pohjoinen Suomi tarvitsisivat oman modernin areenansa, joka voi tulevaisuudessa toimia kansainvälisen tason kulttuuri- ja urheilutapahtumien, konserttien sekä konferenssien näyttämönä. Areenahanke tukisi kaupunkikeskustan kehittymistä ja toisi mukanaan myös merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia rakentamis- ja toimintavaiheissa”, pohtii hankkeen hyötyjä Oulun yhdyskuntajohtaja Marko Kilpeläinen.

Toteutuessaan Ouluun, suuri tapahtuma- ja elämysareena olisi ylipäätään Suomen pohjoisin sisätapahtuma-areena, joka sijaintinsa puolesta palvelisi puolta Suomea. Selvityksen mukaan areenalla olisi ympärillään laaja markkina-alue, joka ulottuisi aina pohjoisen Ruotsin ja Norjan alueille.

Lue myös