Oulun sisällä pala Iitä – Pahkakosken voimalaitos sijaitsee Iin enklaavin ja Oulun rajalla

Pahkakosken voimalaitos sijaitsee Iin enklaavin alueella ja luukut sijaitsevat Oulun kaupungin puolella. Kuva: Pohjolan Voima Oy

Julkaistu: Kirjoittaja: Petri Kristian Isoniemi

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Yli-Ii, Haukipudas, Kiiminki ja Oulunsalo yhdistyivät Oulun kaupunkiin 1. tammikuuta 2013. Tämän kuntaliitoksen myötä Oulun kaupungin sisäpuolella on alue, joka on osa Iin kuntaa. Tätä Iin enklaavia on ympäröinyt aikaisemmin Yli-Iin kunta. Kysymyksessä on Iijoen Pahkakosken alue, jonka pinta-ala on noin 5 000 hehtaaria. Tällä alueella on yhteismetsä ja myös Pahkakosken voimalaitos.

Verotulot jaetaan

Iin enklaavin rajalla sijaitseva Pahkakosken voimalaitos kuuluu Pohjolan Voima Oy:lle. Tämä yhtiö ryhtyi suunnittelemaan Iijoen valjastamista sähköntuotantoon 1950-luvulla. Päätös ensimmäisen voimalaitoksen rakentamisesta tehtiin vuonna 1959. Voimalaitoksen ensimmäinen koneisto kytkettiin verkkoon heinäkuussa 1961 ja toinen koneisto kytkettiin verkkoon saman vuoden lopussa.

Iin enklaavi on ollut Oulun rajojen sisäpuolella sen jälkeen, kun Yli-Ii yhdistyi Oulun kaupunkiin. Kuva: Paikkatietopalvelut / Oulun kaupunki

Pahkakosken voimalaitos sijaitsee Iin alueella ja luukut sijaitsevat Oulun puolella. Tämä voimalaitos työllistää PVO-Vesivoiman mukaan välillisesti noin neljä henkilöä. Siellä ei ole paikalla vakituista henkilökuntaa, sillä se on etäohjattu. Voimalaitosta ohjataan Tampereelta UPM Energyn valvomosta.

Pahkakosken voimalaitoksen kiinteistöveron tuotto jaettiin aikaisemmin Yli-Iin ja Iin kesken. Vuoden 2013 kuntaliitos muutti tilannetta sillä tavalla, että Oulun kaupunki on saanut aikaisemmin Yli-Iin kunnalle menneen osuuden kiinteistöveron tuotosta. Voimalaitoksen kiinteistöveron tuotto oli noin 300 000 euroa vuonna 2009.

Iiläiset saivat metsän

Iin kuntaan kuuluva Pahkakosken alue muodostettiin isojaossa vuonna 1834 Etelä-Iin kylän maanomistajia varten. Syynä tähän oli se, että iiläisillä oli tervanpolton takia vain vähän omia metsiä. Kyseinen alue jaettiin 33 talon kesken tiluksiin, jolloin palstoista tehtiin pitkiä ja kapeita. Rajaepäselvyyksien vuoksi jako kuitenkin suoritettiin uudelleen vuosien 1880 ja 1885 välillä. Pahkakosken yhteismetsä perustettiin vuonna 1997 ja sen pinta-ala on 1 874 hehtaaria.

Nousukalan ylisiirto meneillään Pahkakosken voimalaitoksella vuonna 1961, jolloin voimalaitos oli kytketty verkkoon. Kuva: Journalistinen kuva-arkisto. Museovirasto

Ii ja Yli-Ii olivat alun perin osa samaa hallintopitäjää, josta käytetään nimeä Suur-Ii. Yli-Ii muodosti itsenäisen seurakunnan vuonna 1917 ja oman kunnan vuonna 1924. Yli-Iin kunnanvaltuusto hyväksyi liittymiseen Ouluun vuonna 2010, minkä jälkeen kuntaliitos toteutui vuonna 2013. Siitä alkaen Oulun kaupungin alue on ympäröinyt Iin kuntaan kuuluvaa enklaavia.

Enklaavi on erillinen alue

Enklaavi tarkoittaa hallinnollista aluetta, joka kokonaan toisen vastaavanlaisen hallinnollisen alueen ympäröimä. Suomessa on useiden kuntien sisäpuolella maa- ja vesialueita naapurikunnista, jotka ovat siitä syystä enklaaveja. Enklaavien koko vaihtelee. Osa enklaaveista on suuria, kuten Oulun sisäpuolella oleva Iin kuntaan kuuluva alue. Eräät enklaavit ovat pieniä, kuten luodot, saaret ja ulkometsäpalstat.

Maanmittauslaitos voi siirtää kuntien omasta aloitteesta enklaaveja kuntien alaisuudesta toiseen, jolloin tällaisten enklaavisiirtojen tarkoituksena on yhtenäistää kuntarakennetta. Enklaavisiirtoja säätelee laki enklaavisiirroista, joka on ollut voimassa vuodesta 1998 alkaen. Maanmittauslaitos voi siirtää päätöksellään enklaaveja kunnan hallinnasta toiseen vain siinä tapauksessa, jos alueen pinta-ala on enintään 50 hehtaaria.