Oulun seudun ympäristötoimi valittiin vuoden laadukkaimmaksi

Oulun seudun ympäristötoimen henkilökunnalle on luvassa kakkukahvit kevään työpaikkakokouksessa.

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun seudun ympäristötoimi on valittu Vuoden valvontayksiköksi 2022. Kisassa olivat mukana kaikki valtakunnallista laatujärjestelmää käyttävät kunnallisen ympäristöterveydenhuollon organisaatiot.

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos tuottaa ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelut seitsemän kunnan alueella. Toimialueeseen kuuluvat Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Toiminnan tavoitteena on turvata seutukunnan alueelle viihtyisä ja terveydelle vaaraton elinympäristö sekä säilyttää luonnon toimintakyky ja monimuotoisuus.

Oulun yksikkö on verrattain suuri alan yksiköiden joukossa Suomessa. Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon yksiköissä on molemmissa henkilökuntaa noin 20 ja ympäristönsuojelussa 16 henkilöä. Sekä tarkastajien yhteinen toimipiste että eläinlääkintähuollon yhteisvastaanotto Muhoksen sivupistettä lukuun ottamatta ovat Oulussa. 

”Vuoden laadukkain valvontayksikkö toimii aktiivisesti ja monipuolisesti oman toimintansa laadun parantamiseksi. Jatkuva parantaminen näkyy toiminnassa monin tavoin ja eniten tästä hyötyvät asiakkaat eli kuntalaiset ja yritykset”, Outi Lepistö laatujärjestelmän kehittäneestä asiantuntijaverkosto EnviroVetistä sanoo verkoston tiedotteessa.

Arviointiperusteiden mukaan vuoden valvontayksikkö toteuttaa suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti laadunhallintaa, arvioi omaa toimintaansa ja pyrkii jatkuvasti parantamaan sitä. Organisaatio tekee sisäisiä auditointeja, seuraa toiminnassaan aiheutuvia poikkeamia ja korjaa havaitut puutteet. Työntekijät myös kouluttautuvat laadunhallinnan osaajiksi ja osallistuvat aktiivisesti valtakunnalliseen laatujärjestelmätyöhön ja sen harjoituksiin.

Osaamisen varmistaminen sekä oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden lisääminen ovat Oulussa yhdessä työstettyjä tavoitteita laadulle.  Laatuun kuuluvat myös toiminnan mittarit ja niiden toteutumisen arviointi. 

”Jatkamme sitkeästi jo aloitettujen projektien parissa vaihe kerrallaan, rohkaisemme työntekijöitä tuomaan uusia laatuideoita ja kannustamme matalalla kynnyksellä toteuttamaan pieniä kokeiluja.”

Johdon aktiivista osallistumista laadunhallintaan pidetään tärkeänä. Ympäristöjohtaja Leena Tuuri paitsi luotsaa joukkoaan, myös osallistuu itse aktiivisesti laadun kehittämiseen, työpajoihin ja kokouksiin.  Työyhteisö on turvallinen ja sallii myös virheet ja kokeilut. Yhteistä hyvää jaetaan auliisti eteenpäin ja laadun oivalluksia Oulusta on kuultu monilla yhteisillä koulutuspäivillä. 

Erityiseksi Oulun vahvuudeksi on katsottu laadunhallintaan sitouttaminen aina yksittäisten työntekijöiden tasolle asti. Leena Tuurin mukaan laatutyö on vielä kesken Oulussakin.

”Olemme kuitenkin todella innostuneita parantamaan laadunhallintaamme. Jatkamme sitkeästi jo aloitettujen projektien parissa vaihe kerrallaan, rohkaisemme työntekijöitä tuomaan uusia laatuideoita ja kannustamme matalalla kynnyksellä toteuttamaan pieniä kokeiluja. Näin toivomme laatuajattelun ja jatkuvan parantamisen juurtuvan jokaiselle työntekijälle jokapäiväiseksi tavaksi toimia”, Tuuri toteaa EnviroVetin tiedotteessa. 

EnviroVet Oy on eläinlääkäreiden perustama ja omistama, voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys ja LaatuNet ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen laatujärjestelmä. Sitä käyttävät kuntien terveystarkastajat ja eläinlääkärit. Vuoden laadukkaimmaksi valvontayksiköksi on aiemmin valittu Salon ja Etelä-Karjalan ympäristöterveydenhuollot sekä ympäristöterveys Pirteva.