Oulun Oritkarin sataman kolmioraiteen toteuttaminen alkaa

Oritkarin satamassa käsitellään pääasiallisesti kontteja, paperia ja muita metsäteollisuuden tuotteita. Sataman muodostavat Pää-, Pohjois- ja Länsilaituri. Kuva: kaupungin kuva-arkisto

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun sataman liikennepaikka on henkilöliikenteen pääteasema sekä tärkeä vaihtoasema ja tavaraliikenteen valtakunnallisesti merkittävä järjestelyratapiha. Nokelan tavararatapihalta on raideyhteys Oritkarin satamaan sekä Nuottasaaren teollisuusraiteille.

Oritkarin kolmioraiteen ratasuunnitelma hyväksyttiin maaliskuussa 2021. Hankkeessa siirrytään seuraavaksi rakentamissuunnitteluvaiheeseen.

”Oritkarin kolmioraiteen rakentamisella parannetaan ratapihan toiminnallisuutta ja Limingantien välityskykyä sekä vähennetään ratapihan häiriöherkkyyttä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jouni Vauhkonen Väylävirastosta.

Liikenneväylien uusimista

Rakennettava kolmioraide tulee olemaan kolmion muotoinen raidejärjestelmä, jossa kussakin kolmion kärjessä on vaihteet. Kolmioraiteen rakentaminen vähentää erityisesti ylimääräistä vaihtotöiden tarvetta tavararatapihalla, sillä sen avulla junia voidaan kääntää sekä ohjata sataman tai Nuottasaaren suuntaan jouhevasti.

Siten kolmioraide myös mahdollistaa kaivoskuljetukset kehittyvään Oritkarin satamaan sekä tehokkaamman ja turvallisemman vaihtotyöliikenteen teollisuusraiteille, kun vaihtotyöt haittaavat vähemmän Nokelan liikennettä.

Hankkeessa uusitaan sataman suuntaisen raiteen ylittävä Latokartanon ylikulkusilta. Myös Limingantietä levennetään ja muutetaan kaduksi Poikkimaantien rampin pohjoispuolella. Lisäksi pyörätietä levennetään ja liitetään osaksi Oulun kaupungin pyöräilyn pääreittejä.

Lyhytkestoisia häiriöitä

Työt toteutetaan suunnittele ja toteuta -urakkamallilla, jonka kilpailutus alkaa kesäkuussa 2021. Syksyyn 2021 mennessä valittu urakoitsija vastaa sekä rakentamissuunnittelusta että hankkeen toteutuksesta. Rakentaminen tapahtuu vuosien 2022 ja 2023 välillä, mutta vuoden 2021 aikana siirretään ennakoivasti jo sähkö-, kaukolämpö- ja tietoliikennekaapelilinjoja pois rakentamisen tieltä. 

Työt tehdään junaliikenteen ehdoilla, mutta työt voivat aiheuttaa lyhytkestoisia paikallisia häiriöitä liikennöitävyyteen. Lisäksi Limingantien kaistamäärä pienenee työn ajaksi Latokartanon ylikulkusillan kohdalla. Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 19,9 miljoonaa euroa.

Lue myös