Oulun kaupunki varautuu julkisten rakennusten energiansäästöön ensi talvena

Tuleva talvi näyttää, millaiseksi energiansaanti tai sen pula muovautuu. Kaupunki käynnistää energiansäästöt joka tapauksessa. Kuva: arkisto

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupungilla on useita keinoja varautua tulevan talven mahdolliseen energiakriisiin. Toimenpiteillä tavoitellaan noin miljoonan euron kustannussäästöä.

”Kaupunki jo pitkään tehnyt hyvää energiansäästötyötä omissa kiinteistöissään. Nyt esitetyt keinot ovat tarpeen tässä uudessa tilanteessa, jossa olemme. Tuleva talvi näyttää, mitä toimia näiden lisäksi pitää tehdä”, sanoo konsernijohtaja Ari Alatossava Oulun kaupungilta.

”Nyt on jo tiedossa, että kaupungin lämmitys- ja sähkökulut tälle vuodelle ovat kasvamassa useita miljoonia euroa suuremmiksi kuin mitä ne olivat viime vuonna”, hän lisää.

”Olen kuitenkin luottavaisin mielin. Oulun Energialla on tulevalle talvelle tarpeeksi polttoaneitta, jolla se pystyy tuottamaan lämmön kaukolämmön piirissä oleville oululaisille. Oulun kaupunki ostaa lämpönsä ja sähkönsä, ihan kuten muutkin. Siksi nämä toimet ovat nyt jo tarpeen.”

Varautumisryhmä perusteilla

Pahemman tilanteen varalle Oulun kaupunki on kuitenkin perustamassa erityistä varautumisryhmää. Ryhmä kokoaa tilannekuvaa energiakriisistä ja sen vaikutuksista koko kaupunkikonsernin tasolla, raportoi kaupungin johtoryhmälle ja suosittelee johtoryhmälle linjauksia tehtävistä toimenpiteistä. Ryhmää johtaa konsernijohtaja Ari Alatossava ja jäseninä on asiantuntijoita kaupungin hallintokunnista sekä tytäryhteisöistä, kuten Oulun Energialta ja Oulun Vedeltä.

”Tämän ryhmän on tarkoitus laittaa eteenpäin ne seuraavat toimenpiteet – jos siis tilanne tästä pahenee”, sanoo Alatossava.

”Julkisuudessa on keskusteltu siitä, riittääkö sähköä myös silloin kun kulutus on huipussaan. Tähän varautumiseen kuuluu muun muassa talvikautena 2022–2023 tulevat mahdolliset sähkökatkokset. Se pitää kuitenkin muistaa, että Suomessa tätä asiaa hallinnoi koko valtakunnantasolla kantaverkkoyhtiö Fingrid, jonka määräyksiä me sitten tarpeen mukaan pistämme toimeen”, hän lisää.

Palautetta Heinäpäästä

Tässä vaiheessa kaupunki kuitenkin haluaa ensisijaisesti tehostaa julkisten palvelukiinteistöjen energian käyttöä, paikoissa, jossa se on mahdollista. Esimerkiksi kaupungin hoivalaitoksissa käyttöolosuhteisiin ei tehdä muutoksia, vaan toiminta jatkuu normaalisti.

”Suurimpia energiankuluttajia Oulun kaupungissa ovat uimahallit. Yleisesti ottaen, mitä isompi tila on kyseessä, sitä enemmän sen lämmitys- ja ylläpitokulut ovat.”

Kaupunki on jo saanut palautetta muun muassa Heinäpään jalkapallokentästä, jonka tekonurmea ei lämmitetä talvikautena 2023.

”Katsoimme, että suhteessa kentän käytettävyyteen, säästö on merkittävä. Onneksi meillä on sisäpelihalleja, joihin voi hakeutua muutoinkin kylmissä talviolosuhteissa”, Alatossava sanoo.

Katuvalojen ja muiden ulkovalaistusten ohella lisäsäästöjä on myös suunnitteilla. Energiasäästäminen on pitkällä tähtäimellä kaikkien etu.

Oulun kaupunki on monien muiden kuntien tavoin mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa, joka on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus. Edellisen sopimuskauden 2008-2016 toimenpiteet olivat tehokkaita ja kauden säästötavoitteet ylitettiin moninkertaisesti.  

”Suurimmat säästöt kaupungin omissa kiinteistöissä ja toiminnoissa saatiin aikaan energiakatselmusten perusteella toteutetuilla toimenpiteillä, vaihtamalla esimerkiksi katuvalaistusta energiatehokkaammaksi sekä uudisrakentamisen ennakoivalla laadun ohjauksella. Näiden toimenpiteiden arvo nousee kultaakin kalliimmaksi.”

 

Kaupungin omat energiasäästötoimenpiteet:

• ilmanvaihdon käyntiajat tarkistetaan ja ilmanvaihto sammutetaan yön ajaksi niissä kohteissa, joissa se voidaan suorittaa vaarantamatta sisäilmaolosuhteita.

• sadevesijärjestelmien sulanapitojärjestelmien käyttöajat ja -lämpötilat tarkistetaan ja säädetään

• lämpimän käyttöveden lämpötilarajat tarkistetaan ja säädetään

• LVI-kalusteiden vesivirtaamat minimoidaan

• autolämmityksien ohjausten jaksotukset varmistetaan vastaamaan ulkolämpötiloja

• sisälämpötilaa lasketaan yhden asteen verran

• valaistusohjaukset optimoidaan ulko- ja sisävalaistuksen osalta ja kohteiden valaistusaikaa lyhennetään

• sisä- ja ulkovalaistus sammutetaan yöajaksi

• autojen sisälämmittimet kielletään

• Heinäpään jalkapallokentän tekonurmea ei lämmitetä talvikautena 2023

• uimahallien saunoja lämmitetään vuorottain, jolloin kiukaiden sähkönkulutuksessa säästetään

• lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien automaatiotekniikkaa parannetaan

• aurinkoenergian kiinteistökohtaista hyödyntämistä lisätään

Oulun kaupunki ottaa myös vastaan kaupunkilaisten ideoita, missä julkisissa kohteissa kaupunki voisi energiaa säästää. Idean voi jättää Oulun kaupungin palautepalveluun Anna palautetta – Oulun Palautepalvelu (ouka.fi)

 

 

 

Lue myös