Oulun kaupunki selvittää, mitä tehdä Fennovoiman omistusosuudellaan – irtautuminen hankkeesta ei ole yhden kaupungin päätettävissä

Suomalaiset omistajat miettivät, miten irtautua Hanhikiven ydinvoimahankkeesta, mikäli hanke jatkuu venäläisten vetämänä. Kuva: Fennovoima

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Fennoivoiman omistaa kaksi yhtiötä: venäläinen Raos Voima 34 prosentin omistusosuudella ja suomalainen Voimaosakeyhtiö SF, eli lyhennettynä VFS, 66 prosentin enemmistöosuudellaan. VSF:n kotimaisista omistajista reilu puolet on kuntia omien energiayhtiöidensä kautta. Huoltovoima Oy:n 1,3 prosentin omistusosuus Voimaosakeyhtiö SF:stä on pieni verrattuna muihin omistajiin. Esimeriksi Vantaa omistaa 8 prosenttia yhtiön osakkeista ja Turku neljä. Myös Lahdella ja Kuopiolla on Oulun Energiaan verrattuna enemmän VSF:n osakkeita. 

Oulun kaupungin omistajaohjauksesta vastaava konsernijohtaja Ari Alatossavan mukaan tilanne on tasapuolisen hankala kaikille kotimaisille omistajille. 

“Tilanne on haasteellinen, oli omistusosuus VSF:stä pieni tai suuri. Käytännössä omistamillamme osakkeilla ei ole markkinoita. On suomalaisten omistajien yhdessä ja kansallisesti arvioitava mitä tässä tilanteessa on syytä tehdä, kysymys ei ole yksin Oulun eikä kuntien asia”, Alatossava toteaa.  

Fennovoiman ja Voimaosakeyhtiö SF:n välisessä yhtiösopimuksessa todetaan, että VSF:n yhtiöomistus ja päätösvalta tulee aina pysyä kotimaisella toimijalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli Oulun kaupunki haluaa myydä osakkeensa VSF:stä ja sitä kautta irrottautua Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta, osakkeille tulisi löytää kotimainen ostaja.  

Oulun riskit ovat maltilliset  

Oulun kaupunki on juridisesti sitoutunut rahoittamaan Fennovoiman ydinvoimahanketta Oulun Energian kautta 17 miljoonalla eurolla. Oulun kaupunginvaltuusto päätti sitoumuksesta kesäkuussa 2014 äänin 40 – 27. 

“Vaikka joutuisimme sijoituksen kirjaamaan alas, rahallinen menetys ei kaada Oulun Energian taloutta, Oulun omistusosuus Fennovoimasta on kuitenkin pieni. Vaikka sijoitus kirjataan alas, ei se vielä tarkoita, että osakkeiden omistus ei jatkuisi”, Alatossava kuitenkin muistuttaa.  

“Oulun Energialla, kuten muillakin kuntien omistamilla energiayhtiöillä, on juridisesti sitova sopimus Voimayhtiö SF:n kanssa. Meillä ei ole tällä hetkellä juridisia perusteita irtisanoa sopimusta, sillä energia ei ainakaan toistaiseksi kuulu Venäjän pakotteiden piiriin. Käymme SF:n omistajien kesken tilannetta läpi, meillä on keskusteluyhteys kaupunkien välillä”, hän jatkaa.  

Omistajien etu etusijalla 

Miten Fennovoiman ydinvoimalahanke eteneekin, on kotimaisten omistajien etu etusijalla. 

“Katsomme yhdessä, miten tässä edetään. Oulun kaupunki tuskin yksin tulee tekemään muista poikkeavaa ratkaisua – mietimme tilannetta yhdessä SF:n ja muiden omistajien kanssa. On myös tärkeää huolehtia, että emme moninkertaista vahinkoja osakkeen omistajille. Kiireellä asia ei ratkea. Sopimukset ovat juridisesti sitovia ja sopimusrikkomuksista usein seuraa sanktioita”, Alatossava huomauttaa.  

Oulun kaupunginvaltuuston helmikuun lopussa pidetyssä kokouksessa esitettiin kaksi valtuustoaloitetta koskien Fennovoimaa. Vihreiden aloitteessa esitetään käynnistettäväksi omistajaohjauksen toimet, joiden tavoitteena on Fennovoiman ydinvoimalahankkeen keskeyttäminen.

Vasemmistoliiton valtuutettu Murtoniemen aloitteessa esitetään nostettavaksi uudelleen valtuuston käsiteltäväksi päätös osallistua Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen.  

Oulun kaupungin hallintosäädön mukaan valtuustoaloitteisiin vastataan kolmen kuukauden sisällä aloitteen tekemisestä. Tällä hetkellä voidaan sanoa, että venäläisten toimittamaa ydinvoimalaa ei Pyhäjoelle haluta rakentaa, mutta onko suunnitelma omistajien vaihtoehdoista selvä kolmessa kuukaudessa, jää nähtäväksi.  

Lue myös