Oulun kaupunki myi Sanginjoen metsän 4,2 miljoonalla – alueelle halutaan kansallispuisto

Sanginjoen ulkometsä on kooltaan noin 2500 hehtaaria ja se sijaitsee 16 kilometrin päässä Oulun keskustasta. Alue on pääasiassa kuusi- ja mäntymetsää. Oulu sai ulkometsän lahjana Ruotsin kuninkaalta kaupungin perustamisen yhteydessä vuonna 1605. Kuvat: Sanna Krook

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi tänään 18. tammikuuta Sanginjoen monikäyttömetsän alueen myymisen Koneen Säätiölle, joka vastavuoroisesti lahjoittaa alueen korvauksetta Suomen valtiolle suojelutarkoituksessa. Valtio on ilmoittanut suojelevansa alueen. Koneen Säätiön erityisenä toiveena on, että Suomen valtio perustaa alueelle kansallispuiston.

”Sanginjoen ainutlaatuinen alue on saamassa sille kuuluvan arvon. Maan myynti Koneen Säätiölle ja alueen siirtyminen edelleen lahjoituksena valtion omistukseen nostaa toiveita Sanginjoen kansallispuiston toteutumiseen joskus tulevaisuudessa”, luottaa kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

”Tämä on merkittävä ja hieno asia, niin Oululle kuin koko Pohjois-Suomelle. Yhteyshenkilö säätiön ja kaupungin välillä oli oululainen luontoasiantuntija ja tutkija Ari-Pekka Auvinen. Hänen aloitteellisuutensa ja erityisesti verkostot Koneen Säätiöön olivat hyvin ratkaisevassa asemassa neuvottelujen käynnistymisessä”, lisää Laajala.

”Kauppa on kaupungin tavoitteiden mukainen niin alueen käytön, matkailun kehittämisen, luonnon suojelun kuin kaupungin kokonaistalouden kannalta”, kommentoi konsernijohtaja Jukka Weisell.

Kannustava esimerkki muillekin

Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton apurahasäätiö, jonka arvo muun muassa tieteen ja taiteen vapauden sekä sivistyksen ohella on olla vastuullinen ympäristöstä.

”Yksi tapa toteuttaa tätä arvoa on suojella suomalaista luontoa vapaaehtoisesti ilman korvausta. Vuonna 2017 tuellamme perustettiin Kullan suojelualue Kemiönsaareen, ja nyt Suomi saa tuellamme suojelualueen Oulun Sanginjoelle”, sanoo ekologian professori, Koneen Säätiön hallituksen jäsen Janne Kotiaho.

”Toivomme, että esimerkillämme kannustamme myös muita toimijoita harkitsemaan oman toimintansa ympäristövaikutuksia ja hyvittämään luonnolle aiheuttamiaan haittoja.”

Koneen Säätiölle myyty alue on noin 1440 hehtaarin kokoinen, ja siinä on lisäksi jo olemassa Isokankaan ja Asmonkorven suojelualueet.

Sanginjoen ulkometsä muodostaa yhteensä noin 2500 hehtaarin metsäalueen, joka sijaitsee 16 kilometrin päässä Oulun keskustasta. Alue on mäntymetsää ja kangasta, ja Sanginjoella kasvaa erityisen paljon kuusia. Oulu sai ulkometsän lahjana Ruotsin kuninkaalta kaupungin perustamisen yhteydessä vuonna 1605.

Sakkoa jos suojelu ei toteudu

Kauppakirjaan on kirjattu ehdot rasitteista, käyttöoikeuksien supistuksista, alueen vuokrasopimuksista, yhteistyöstä alueen retkeilyreitistöjen toteuttamisessa ja suunnittelussa ja käyttöoikeudesta kalastuksenhoitoa varten Sanginjokeen liittyvillä alueilla.

Ostaja ja seuraava myytävän kohteen omistaja on velvollinen maksamaan kaupungille sopimussakkoa miljoona euroa, mikäli ostettavaa aluetta ei käytetä suojelu- ja virkistystarkoituksiin. Sopimussakon peruste syntyisi sillä hetkellä, jos alueella ryhdytään metsänhoito- tai käyttötoimenpiteisiin puuntuotannollisessa tarkoituksessa.

Lisäksi Koneen Säätiö on sitoutunut edistämään ja rahoittamaan Loppulan rakennuksen kunnostamista 345.000 eurolla Loppulan Ystävät ry:lle, mikäli kaupunki päättää myydä rakennukset Loppulan Ystävät ry:lle ja vuokrata rakennusten rakennuspaikan.

 

 

Lue myös