Oulun kaupunki mukana Olen antirasisti -kampanjassa

Olen antirasisti -kampanja on osa EU:n rahoittamaa Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta -hanketta. Kampanjassa yhteistyökumppanit, mukaan lukien Oulun kaupunki, jakavat kampanjan sanomaa omassa toiminnassaan. Kuva: Mostphotos

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupungin konkreettisia toimenpiteitä kampanjan aikana ja osana toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnittelua sekä seuraavaa rasisminvastaista viikkoa ovat esimerkiksi henkilöstön koulutukset, kampanjan mukaiset ja tietoisuutta lisäävät videomateriaalit sekä viestintä kampanjasta.

Oulun kaupunki on järjestänyt jo vuodesta 2011 alkaen maaliskuussa vietettävän Rasisminvastaisen viikon. Tapahtumien järjestämisessä ovat vahvasti mukana Oulun kaupungin monikulttuurikeskus Villa Victor sekä muita toimijoita, kuten esimerkiksi ELY, SPR, Rauhankasvatusinstituutti ja Vuolle. Viime maaliskuussa toteutettiin muun muassa yrityksille suunnattu haastekampanja: Meille ovat tervetulleita kaikki. Viikon päätapahtuma on Oulu loves me -tapahtuma, joka toteutettiin viimeksi koronatilanteen takia striimattuna.

Myös romanit mukana

Oulun kaupunki haluaa nostaa kampanjan aikana esille myös Oulun romanityöryhmän työskentelyn yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä Pohjois-Suomen AVI:n tuottaman Olen antirasisti -kampanjan videon, jolla puhuu Oulun romanityöryhmän jäsen Henry Lindgren.

Olen antirasisti -kampanja on osa EU:n rahoittamaa Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta -hanketta. Kampanjassa yhteistyökumppanit, mukaan lukien Oulun kaupunki, jakavat kampanjan sanomaa omassa toiminnassaan. Kaikki organisaatiot ja yhteisöt, jotka sitoutuvat kampanjan tavoitteisiin ja sisältöihin, ovat tervetulleita mukaan. Kampanjaan osallistuvien organisaatioiden henkilöstölle järjestetään vuoden 2022 rasisminvastaisella viikolla Antirasismin ABC -verkkokoulutus.

Toimintaa rasismia vastaan

Antirasismi on aktiivista ja tietoista toimintaa kaikkia rasismin muotoja vastaan. Antirasistista toimintaa on se työ, joka vähentää etnistä syrjintää, syrjivien käytäntöjen vaikutuksia ja kielteisiä ennakkoluuloja.

Oman ymmärryksen lisääminen rasismista on antirasismin keskiössä. On tärkeä hahmottaa, miten laajasta ilmiöstä on kyse, jotta pystyy tunnistamaan, tiedostamaan ja muuttamaan asioita. Ensimmäinen askel kohti rasismin purkamista on siis tiedon lisääminen. Ymmärrys rasismin historiallisista ja rakenteellisista ulottuvuuksista, sekä niiden vaikutuksista rasismia kohtaavaan ihmiseen ja laajemmin yhteiskuntaan, on oleellista.

Antirasismissa pyritään aina vähentämään rasismia. Muutoksen aikaansaamiseksi pitää tehdä aktiivisia antirasistisia tekoja. Tämä tarkoittaa, että puututaan aktiivisesti epäasialliseen käytökseen ja syrjintään, ja edistetään yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Rasismin passiivinen vastustaminen ei riitä. Rasismista vapaata Suomea luodaan puuttumalla aktiivisesti rasistisiin tekoihin.

Lue myös