Oulun kaupunki kyseli mielipiteitä sähköpotkulautojen turvallisuudesta – kaupunkilaisten suhtautuminen ristiriitaista

Suurin osa vastaajista toivoi, että kaupunki lisäisi sähköpotkulaudoille merkittyjen pysäköintipaikkojen määrää. Kuva: pasi Rytinki

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Noin kaksi kolmasosaa vastaajista piti osittain tai täysin hyvänä asiana sitä, että Oulussa on tarjolla vuokrattavia sähköpotkulautoja. Vuokrattavien sähköpotkulautojen määrä nähtiin kuitenkin liian suureksi niin ydinkeskustassa kuin koko Oulun alueella.

Sähköpotkulautailijoiden liikennekäyttäytyminen oli aiheuttanut turvattomuuden tunnetta liikenteessä vähintään kerran kuukaudessa yli puolelle vastaajista. Sähköpotkulautailijat itse puolestaan eivät juurikaan koe turvattomuutta ajaessaan sähköpotkulaudalla.

Suurin osa vastaajista toivoi, että kaupunki lisäisi sähköpotkulaudoille merkittyjen pysäköintipaikkojen määrää. Huolimattomasti pysäköityjen potkulautojen on koettu aiheuttavan haittaa. Eniten haittaa kokivat pyöräilijät.

Vastaukset ohjenuorina jatkossa

Vastausaktiivisuus oli kiitettävää ja vastauksia saatiin yhteensä 1 486 vastaajalta. Kyselyyn vastanneista suurin osa eli 61 prosenttia ei ollut käyttänyt sähköpotkulautoja kertaakaan vuoden 2022 aikana, ja vain 18 prosenttia oli käyttänyt sähköpotkulautoja samalla aikavälillä useita kertoja. Seitsemällä prosentilla vastaajista pähköpotkulautailu oli kiinteä osa arkiliikkumista.

Oulun kaupunki on alkanut selvittää mahdollisuuksia sähköpotkulautojen pysäköintipaikkojen merkitsemiseksi. Tavoitteena on varmistaa sujuva ja turvallinen liikkuminen kaikille ja erityisesti vilkasliikenteisessä ydinkeskustassa.

Kaupunki hyödyntää kyselyn tuloksia liikenneturvallisuutta ja sen tunnetta parantavissa toimenpiteissä. 

”Vastauksia tullaan hyödyntämään muun muassa sähköpotkulautojen pysäköinnin ja käyttöalueisiin liittyviä sääntöjen kehittämisessä”, kertoo liikennepäällikkö Saija Räinä.