Oulun kaupungintalon perusparannus on käynnistymässä

Kaupungintalo korjataan sisätiloista ja jatkossa esimerkiksi näitä pohjakerroksen tiloja on tarkoitus avata kaupunkilaisille. Kuva: arkisto/Esa Eirola

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Kaupungintalon korjaukset toteutetaan yhteistoiminnallisena suunnittele ja rakenna -urakkana.

”Toteutusmuodon valinnan tavoitteena on ollut se, että urakoitsijat voidaan ottaa mukaan hankkeeseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin varmistetaan kohteen rakennettavuus, korjaustöiden oikea suoritustapa ja tavoitehintaan sitoutuminen hyvissä ajoin ennen rakentamistöiden käynnistämistä”, kertoo rakennuttamispäällikkö Ville Laitinen Oulun Tilapalveluista.

Hankkeen toteutuksesta vastaa KTC Group Oy, ja arkkitehtuurisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Laatio Oy.

Merkittävimmät korjaustoimet kohdistuvat rakennuksen vesikattoon, ylä-, väli- ja alapohjarakenteisiin. Korjauslaajuuden vuoksi myös talotekniikka joudutaan uusimaan. Korjauksilla pyritään varmistamaan rakennuksen turvallisuus ja terveellisyys ja samalla päivitetään rakennuksen toiminnallisuutta. Pohjakerroksen tiloja avataan jatkossa kaupunkilaisille.

”Hanke on kaikin mittarein arvioituna poikkeuksellisen vaativa korjauskohde ja haastaa jokaisen tekijän omassa tekemisessään”, Laitinen pohtii alkavaa työmaata.

Remontti valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Hankkeen toteutusvaiheen aikaiset kustannukset ovat noin 17,5 miljoonaa euroa.