Oulun Infran osittainen ulkoistus eteni kaupunginhallituksessa

Jos Oulun Infran osittainen ulkoistaminen toteutetaan, kaupunki ostaa ulkopuolelta infrarakentamisen sekä katu- ja viheralueiden kunnossapidon. Kuva: Juuso Haarala / arkisto

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun Infran ulkoistamista on tutkittu erillisen työryhmän tekemässä omistajapoliittisessa selvityksessä, joka esitti kahta vaihtoehtoista mallia liikelaitoksen tulevaisuudesta. Toisessa vaihtoehdossa rakentaminen ja liikenne- ja viheraluiden kunnossapito ulkoistetaan, toisessa tavoitellaan säästöjä muun muassa eläköitymisten myötä palveluiden hallitulla sopeuttamisella ja toimialan kehittämisellä. Vuoteen 2030 mennessä arviolta yli puolet henkilöstöstä eläköityy.

Oulun Infralle asetettiin kaupunginhallituksessa kolme vuotta sitten yhteensä 1,5 miljoonan euron säästötavoite. Säästötavoitteesta on saavutettu liikelaitoksen omaa toimintaa kehittämällä vuoden 2022 loppuun mennessä arviolta 350 000 euroa. Vuoden 2023 talousarvio sisältää 650 000 euron säästötavoitteen. Infran säästötavoitteesta puuttuu lisäksi vielä toimenpiteet 500 000 euron säästön aikaansaamiseksi, eli yhteensä lisäsäästötarve on 1,15 miljoonaa euroa.

Omistajapoliittisessa selvityksessä todettiin, että infrarakentaminen ja katu- ja viheraluiden kunnossapito omana työnä eivät ole kaupungin ydintehtäviä. Pääosa kunnallistekniikan, liikenneväylien ja ympäristön rakentamisesta (yli 80 %) tuotetaan jo nyt ostopalveluna, minkä lisäksi omasta tuotannosta yli puolet on ostopalveluita. Myös Oulun asemakaava-alueella olevien katu- ja viheralueiden kunnossapidosta noin 50 prosenttia on jo ulkoistettu.

Katu- ja viheralueiden kunnossapidon urakoiden suunnittelu ja valvonta sekä ympäristösuunnittelu taas ovat työryhmän mukaan palveluita, joiden omistus on olennaista kaupungin strategisena tehtävänä. Samoin ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito, joka hoidetaan tällä hetkellä suurelta osin kaupungin omana työnä, nähdään tärkeänä pitää kaupungin hallussa, koska laajamittainen ulkoistaminen toisi riskin laadun heikkenemisestä, eikä ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidolle ei ole kehittynyt toimivia markkinoita.

Kaupunginjohtaja esitti täydennyksen

Kaupunginhallitus päätti tiistain 2.5. kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle Oulun Infran osittaista ulkoistamista, mutta päätökseen lisättiin kaupunginjohtaja Seppo Määtän esittämä täydennys, jonka mukaan ”liikkeenluovutuksessa ja sen myötä tulevissa kilpailutuksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota palvelun laatuun, laadun valvontaan sekä henkilöstön asemaan ja hyvinvointiin”.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 8–5. Päätöstä vastaan äänestivät vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n edustajat kaupunginhallituksessa.

Jos valtuusto hyväksyy esitetyn mallin, kaupunki kilpailuttaa ulkoisilta markkinoilta infrarakentamisen sekä katu- ja viheralueiden kunnossapidon. Ulkoistamisella tavoitellaan 1,9 miljoonan euron säästöä vuodessa.

”Infrarakentamisesta ja katujen kunnossapitopalveluista merkittävä osa tuotetaan jo tällä hetkellä ostopalveluina.”

”Oulun Infra -liikelaitos tuottaa maa- ja ympäristörakentamispalveluita sekä ympäristön ja ulkoliikuntapaikkojen kunnossa- ja puhtaanapitopalveluita. Infrarakentamisesta ja katujen kunnossapitopalveluista merkittävä osa tuotetaan jo tällä hetkellä ostopalveluina. Oulun kaupungilla on paljon kokemusta ja toimivat mekanismit palveluiden kilpailuttamiselle sekä niiden valvonnalle”, sanoo Oulun kaupungin konsernijohtaja Ari Alatossava.

Konsernihallinnon mukaan Oulun alueen markkinatilanne on palvelujen tilaajan kannalta hyvä: markkinat toimivat ja tarjouspyyntöihin on saatu kokonaistaloudellisesti edullisia tarjouksia.

Jos päätös etenee käytäntöön, henkilökunta ulkoistettavien toimintojen osalta siirtyy liikkeenluovutuksella kilpailutuksen voittaneelle palveluntuottajalle. Tämä koskisi noin 130 työntekijää. Liikkeenluovutus ei koske ylläpitoon ja rakentamiseen liittyvää suunnittelu-, hankinta- ja valvontatehtävien hoitamista, joihin tarvitaan noin 10 työntekijää. Katu- ja viheralueiden kunnossapidon urakoiden suunnittelu- ja valvonta, sekä ympäristösuunnittelu jäävät edelleen Oulun kaupungin järjestettäväksi. 

”Siirtyvään henkilöstöön sovellettaisiin nykyisiä palvelussuhteen ehtoja työehtosopimuskauden loppuun eli kevääseen 2025 asti. Tämän jälkeen henkilöstö siirtyisi kilpailutuksen voittaneen yrityksen työehtosopimuksen piiriin. Varsinaisesta liikkeen luovutuksen ajankohdasta ja henkilöstönsiirtosopimuksesta päätettäisiin myöhemmin kaupunginhallituksessa”, kertoo Oulun kaupungin henkilöstöjohtaja Tuomas Halonen.

Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kevään aikana. Palveluhankinnan ja samalla liikkeenluovutuksen tavoiteajankohta on kesä–syksy 2024.

Kaupungin mukaan JHL:n työtaistelu on laiton

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry vastustaa ulkoistamisaikeita. Se aloitti Oulun Infra -liikelaitoksen suorittamissa työtehtävissä tiistaina 2. toukokuuta työnseisauksen, jonka on tarkoitus kestää perjantaihin 5.5. saakka. Työtaistelun piiriin kuuluvat kaikki Oulun Infra -liikelaitoksen työtehtävät. Lakon ulkopuolelle on rajattu viranhaltijat ja tukityöllistetyt.

Oulun kaupunki katsoo, että JHL:n työtaistelu on laiton.  Kaupungin mukaan työtaistelutoimi kohdistuu työehtosopimukseen työrauhan voimassa ollessa.

Kaupungin mukaan työtaistelulla pyritään vaikuttamaan työnantajan työnjohto-oikeuteen. Työnantaja katsookin, että työtaistelu tulee keskeyttää välittömästi. Työnantaja ei tässä vaiheessa neuvottele työtaistelusta tai siihen liittyvistä rajauksista. 

 

Juttua päivitetty 3.5. klo 11.10: Lisätty kaupungin kanta, jonka mukaan JHL:n työtaistelu on laiton.

Juttua päivitetty 3.5. klo 13.38: Lisätty kaupunginhallituksen äänestystulos päätöksestä.

 

 

Lue myös