Oulun hyvinvointipalveluissa tehtiin viime vuonna useita kannustavia palkkaukseen liittyviä sopimuksia

Oulun kaupunki on halunnut uusilla sopimuksilla parantaa terveydenhoidon ja sosiaalihuollon henkilöstön saatavuutta. Kuva: Sanna Krook/arkisto

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Terveydenhoidon ja sosiaalihuollon henkilöstön saatavuus on viimeisen vuoden aikana heikentynyt selvästi. Ilmiö on maanlaajuinen, ja se koskettaa käytännössä kaikkia alan työnantajia ja työpaikkoja, myös työssä olevaa henkilöstöä.

”Syntyneen ongelman ratkaisemiseen ei näytä olevan helppoa tai nopeaa tietä. Kyse on vakavasta ja vaikeasti ratkaistavasta asiasta”, toteaa Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen henkilöstöpäällikkö Jari Partanen.

Oulussa on osaltaan haluttu kehittää ja ottaa käyttöön monenlaisia keinoja, jotta työnantajan pito- ja vetovoima parantuisi. Viime vuonna sovittiin muun muassa uudesta hoitoalan ammattihenkilöstön työn vaativuuden arvioinnista, erillisistä sopimuksista määräajaksi aiempaa paremmista korvauksista, kutsurahan määräaikaisesta korottamisesta, uusista varallaolokorvaussopimukset sekä muista määräaikaisista sopimuksista paikallisesti lisätöistä ja korvauksista.

Tässä muutokset tarkemmin:

Työn vaativuuden arvioinnit

Hyvinvointipalveluissa otettiin vuonna 2021 käyttöön vaativan hoitoalan ammattihenkilöstön uusi työn vaativuuden arviointi. Uuden työn vaativuuden arvioinnin myötä kaikkien kyseiseen palkkahinnoitteluun kuuluvien hoitoalan työntekijöiden tehtäväkohtaiset palkat nousivat ja ovat tällä hetkellä varsin kilpailukykyiset sekä valtakunnallisesti että Oulun talousalueella.

Paikalliset virka- ja työehtosopimukset

Paikallisilla sopimuksilla on sovittu tietyksi määräajaksi aiempaa paremmista korvauksista näissä tapauksissa:

1. Paikallinen työ- ja virkaehtosopimus keikkatyön tekemisestä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa

2. Hoitohenkilöstön paikallinen lisätyösopimus koronarokottamiseen Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa

3. Paikallinen lisätyösopimus Covid19-jäljittämiseen Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa

4. Paikallinen lisätyösopimus kausi-influenssa-rokottamiseen Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa

5. Paikallinen työ- ja virkaehtosopimus vuoronvaihtokorvauksesta Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa

6. Paikallinen työ- ja virkaehtosopimus työntekopaikan tilapäisestä vaihtamisesta Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa

7. Paikallinen työ- ja virkaehtosopimus hälytysrahakorvauksesta Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa

Kutsurahan määräaikainen korottaminen 2021–2022

Kutsurahaa on maksettu vakituiselle tai palvelussuhteessa olevalle määräaikaiselle (ei keikkalaisille) henkilöstölle niissä äkillisissä ja ennakoimattomissa tilanteissa, jolloin sijais-/lisähenkilökuntaa tarvitaan töihin 24 tunnin kuluessa. Työnantaja on maksanut kutsurahan kaksinkertaisena käytännössä joulukuusta 2020 lähtien koronapandemian hoitamiseksi ja henkilöstön saatavuuden parantamiseksi. Vuoden 2022 alusta kutsuraha on korvautunut paikallisesti neuvotellulla hälytysrahakorvauksella.

Varallaolokorvaussopimukset

1. Perheryhmäkodin henkilöstön varallaolon toimintamalli ja sopimus yö- ja viikonlopputyötä varten.

2. Hyvinvointikeskusten sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön varallaolon toimintamalli ja sopimus yö-, viikonloppu- ja arkipyhätyötä varten.

3. Varallaolosopimus, koronajäljitys.

4. Sosiaali ja kriisipäivystyksen palveluesimiehen ja hänen sijaistensa varallaolo virka-ajan ulkopuolella arkipäivisin ja viikonloppuna.

5. Kangasrouskun asumisyksikön joulun ajan varallaolosopimus.

Muut lisätyösopimukset

1. Määräaikainen sopimus hammaslääkäreiden kliinisestä lisätyöstä ja korvauksista Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden suun terveydenhuollossa (ns. jononpurkusopimus)

2. Määräaikainen sopimus hoitohenkilöstön lisätyöstä ja korvauksista Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden suun terveydenhuollossa hoitojonojen purkamiseksi