Oulun Asemakeskuksen toteutus liikahti eteenpäin – tavoitteena arkkitehtonisesti vaikuttava kokonaisuus

Valmistuessaan Asemanseudusta odotetaan arkkitehtonisesti näyttävää kokonaisuutta. Kuva: Lahdelma ja Mahlamäki arkkitehdit

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Kehitystyö Oulun Asemakeskuksen alueen nykyaikaistamiseksi on kestänyt pitkään. Sopimuksen syntyminen on kaupungin kannalta merkittävä askel keskeisen alueen muuttumisessa eläväksi ja omaleimaiseksi uudeksi kaupunginosaksi.

Yhteisten neuvotteluiden pohjalta nyt on valmisteltu toteutusta ohjaava yhteistoimintasopimus, kiinteistökauppa ja asemakaavan muutosluonnos. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt myy Oulun oikeus- ja poliisitalon kiinteistön Oulun kaupungille osana alueen kokonaisjärjestelyjä. 

Iso edistysaskel kaupungille

Tavoitteena on, saada asemakaava voimaan vuoden 2023 loppuun mennessä, minkä jälkeen alueen rakentaminen voisi käynnistyä. Kiinteistökauppa Senaatti-kiinteistöjen ja Oulun kaupungin välillä mahdollistaa oikeus- ja poliisitalon kiinteistön kehittämisen kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

”Tahtotila Oulun Asemakeskuksen kehittämiseksi on vuosien ajan ollut vahva ja paine alueen kehittämiseksi on ollut erittäin suuri. Yhteistoimintasopimuksen sekä asemakaavan muutosluonnoksen eteneminen päätöksentekoon tarkoittaa isoa edistysaskelta Asemakeskuksen toteuttamisessa. Oikeus- ja poliisitalon tontti siirtyy kiinteistökaupan myötä kaupungin omistukseen ja kehitettäväksi”, kiittelee Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

”Yhteistyö kaupunkimme vetovoiman vahvistamiseksi on erittäin tärkeää ja merkityksellistä niin Senaatin Asema-alueet Oy:n, Senaatti-kiinteistöjen kuin Väyläviraston, VR-Yhtymä Oy:n ja Oy Matkahuolto Ab:n kanssa”, hän lisää.

Arkkitehtonisesti vaikuttava

Oulu on pohjoisen Suomen merkittävin kohtaamis- ja kauppapaikka sekä liikenteen solmukohta.

”Asemakeskuksen alue suunnitellaan toimivuuden ja matkailun kasvun tarpeisiin, joilla on iso merkitys vaikutusalueelle ja sille, millainen mielikuva Oulusta matkailijoille syntyy. Asemakeskuksen toimivat matkaketjut, turvallinen ja toimiva liikkumisympäristö lämpimine odotustiloineen helpottaa lopulta eniten kaupunkilaisten ja Oulussa työskentelevien arkea”, sanoo Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Marko Kilpeläinen.

Oulun kaupungin asemakaavapäällikkö Kari Nykäsen mielestä Asemakeskus on valmistuessaan kaupunkiarkkitehtonisesti vaikuttava kokonaisuus.

”Alueen kehittämisen tarkat reunaehdot määritellään asemakaavan muutosta laadittaessa. Asemakeskukseen toteutuu asuntoja, toimistotilaa sekä asemapalvelukeskus, johon sijoittuu muun muassa linja-autoasema ja matkustajapalveluita. Lisäksi asemakaava mahdollistaa liike- ja palvelutilojen sekä hotellin rakentamisen”, hän kertoo.

”Keskustamaisen kaupunkirakenteen jatkumista junaradan yli Raksilaan tukevat osaltaan myös mahdollinen monitoimiareenan sijoittuminen oikeus- ja poliisitalon tontille sekä yliopiston ja kaupan keskusliikkeiden suunnitelmat”, lisää asemakaavapäällikkö Kari Nykänen.

Toteuttaja etsitään kilpailulla

Yhteistoimintasopimuksen pohjalta Senaatin Asema-alueet Oy järjestää Oulun kaupungin kanssa yhteistyössä avoimen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, jonka kautta haetaan alueen kehittäjäkumppanit.

”Yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen on lähtölaukaus hankkeen toteutumiselle. Tavoitteenamme on käynnistää alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu mahdollisimman pian yhteistoimintasopimuksen allekirjoittamisen ja asemakaavan muutosluonnoksen hyväksymisen jälkeen”, kertoo Senaatin Asema-alueet Oy:n toimitusjohtaja Marko Härkönen.

Kilpailu käynnistyy keväällä 2022 asemakaavan muutosluonnoksen pohjalta ja sen myötä etsitään parasta suunnitelmaa alueen toteuttamiseksi. Kilpailualueeseen kuuluu asemapalvelukeskus sekä asuinkorttelit.

”Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittaneen toimijan kanssa tehdään alueesta kiinteistökaupan esisopimus. Toimija osallistuu myös kaavaehdotuksen laadintaan Oulun kaupungin ja Senaatin Asema-alueet Oy:n kumppanina. Näin voimme varmistua, että alue toteutuu laadukkaasti”, Senaatin Asema-alueet Oy:n kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttinen toteaa.

Poliisitalon tilalle jotain uutta

Oikeus- ja poliisitalon kiinteistö ei kuulu kilpailualueeseen. Senaatti-kiinteistöt myy oikeus- ja poliisitalon kiinteistön Oulun kaupungille osana alueen kokonaisjärjestelyjä ja maanomistuksen selkeyttämistä. Toteuttaminen tarvitsee erillisen asemakaavamuutoksen. Senaatti-kiinteistöt vastaa tontilla olevan rakennuksen purkamisesta ja Oulun kaupunki tontin tulevasta kehittämisestä.

Oulun kaupungin selvitys monitoimiareenan vaihtoehtoisista sijaintipaikoista valmistuu vuoden 2022 alussa. Siinä on tarkoitus pohtia myös esimerkiksi areenan sijoittamista oikeus- ja poliisitalon tontille ja vaihtoehtoisesti Raksilan urheilupuistoon.

Arjen sujuvuus etusijalla

Suunnittelun tavoitteena on, että alueelle rakentuvan joukkoliikenneaseman myötä arkinen liikkuminen helpottuu ja nopeutuu. Saavutettavuus ja palvelut kohtaavat niin kaupunkilaisten arjessa kuin matkailijan hyvänä kokemuksena.

”Väylävirasto kehittää samanaikaisesti valtakunnallista rataverkkoa ja Oulun ratapihaa. Ratapihan tulee palvella raideliikennettä ja matkustajia vielä vuosikymmenien päästä, joten suunnittelutyö tehdään huolella”, toteaa Väyläviraston liikenneverkkojen suunnittelun toimialajohtaja Pekka Rajala.

VR-Yhtymä Oy:n katse on puolestaan sujuvissa liikkumisen ratkaisuissa, jotka myös kannustavat ilmastoystävälliseen raide- ja joukkoliikenteeseen.

”Operaattorina kehitämme toimintaamme jatkuvasti matkustajien tarpeita ja toiveita kuunnellen. Haluamme huolehtia, että matkaketjut ja vaihtaminen eri kulkumuotojen välillä on mahdollisimman helppoa asemilla. Toimivassa matkaketjussa päivä- tai yöjunamatka jatkuu sujuvasti asemalta eteenpäin ja aina perille asti”, sanoo VR-Yhtymä Oy:n kiinteistöjohtaja Juha Antti Juutinen.

Yhdyskuntalautakunta käsittelee ja esittää yhteistoimintasopimuksen ja kiinteistökaupan kaupunginhallitukselle, sekä päättää asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville asettamisesta kokouksessaan tiistaina 22. helmikuuta.

Senaatin Asema-alueet Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen hallitukset käsittelevät asiaa 28. helmikuuta ja Oulun kaupunginhallitus päättää yhteistoimintasopimuksen ja kiinteistökaupan kokouksessaan 14. maaliskuuta.

 

Lue myös