Oulun 2025 asuntomessualueen suunnitelmat tarkentuvat – Vaakunanrantaan nousee kolme kerrostalokokonaisuutta

Kerrostalotonttien haku Vaakunanrantaan päättyi tammikuun lopussa ja tonttivarausten saajiksi valittiin Rave Rakennus Oy, Aura Rakennus Oy ja Lapti Oy yhteistyökumppaneineen. Kuva: Mun Oulu

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Vaakunanrannan asuntomessualueen tonteille nousee oululaisittain uudenlaista kerrostalorakentamista. Oulun kaupunki valitsi ehdolla olleista rakennushankkeista tonttivarausten saajiksi kaupunkikuvallisesti näyttävät suunnitelmat, jotka ovat ympäristövastuullisia ja korostavat yhteisöllisen asumisen ratkaisuja.

Kerrostalotonttien haku Vaakunanrantaan päättyi tammikuun lopussa ja tonttivarausten saajiksi valittiin Rave Rakennus Oy, Aura Rakennus Oy ja Lapti Oy yhteistyökumppaneineen.

Vaakunanrannan asuntomessualueelle nousee terassitalokokonaisuus, massiivipuurunkoinen townhouse-rivistö sekä ikääntyvien ja opiskelijoiden yhteisöllistä asumista hirsijulkisivuisiin asuinrakennuksiin. Kerrostalokortteleille on yhteistä vehreät yhteiskäyttöiset sisäpihat ja suistomaisemat.

Terassitalon korttelissa 44 on pihakannen alla oma pysäköintihalli ja korttelin 42 tulevat asukkaiden asukaspaikat löytyvät viereisen korttelin pysäköintilaitoksesta.

Sisäpihakuva Rave Rakennus Oy:n terassitalokorttelista tontilla 44. Kuva: Rave Rakennus Oy ja Pave Arkkitehdit

Korttelin 44 tontille 1 haettiin oululaisittain ainutlaatuista terassitaloratkaisua. Tonttivarauksen saajaksi ja alueen maamerkiksi valittiin Rave Rakennus Oy:n toteuttama kaksiosainen 5–7-kerroksinen terassitalo, jonka suunnittelijana toimii Pave Arkkitehdit Oy. Piha-alue on keidas omassa rauhassa merellisten maisemien ympäröimänä. Tontti itsessään sijaitsee alueen eteläosan kärjessä suuntautuen vesistön yli kohti kaupungin silhuettia.

Rave Rakennus Oy:n suunnitelma ylittää kaupunkikuvalliset sekä arkkitehtoniset laatuvaatimukset kauniilla ja innovatiivisella terassi- ja kattopiharatkaisulla. Suojaisella ja toiminnallisella yhteispihalla asumisen viihtyisyyttä luovat yhteiskäyttöiset tilat kuten puusauna. Suunnitelman yhtenä kiinnostavana erityispiirteenä on raakatiloina toteutettavat maantason kaksikerroksiset loft-asunnot.

Puurakenteinen townhouse–rivistö Villa Isla rannan suunnasta. Kuva: Aura Rakennus Oy ja JK-Arkkitehdit Oy

Kerrostalokorttelin 42 rantatontit 4 ja 5 varattiin Aura Rakennus Oy:lle. Kauniit ja ekologiset puurakenteiset kaupunkirivitalotyyppiset rakennukset kattolyhtyineen sijaitsevat rantabulevardilla. Suunnitelmaa pidettiin arkkitehtonisesti mielenkiintoisina ja korkeatasoisena, mutta samalla rakenneteknisesti yksinkertaisena ratkaisuna. Villa Islan suunnittelijana toimii JK-Arkkitehdit Oy.

Suunnitelma edistää messutavoitteiden hengessä innovatiivista ja ekologisia CLT-massiivipuurunkoista townhouse-rakentamista. Suunnitelma sai kaupungin arviointiraadilta kiitosta suistomaisemaan avautuvasta monimuotoisesta parvekejulkisivusta sekä tasokkaasta sisäarkkitehtuurista. Asuntomessujen kehittämisehdoista hankkeeseen on valittu ympäristövastuullisin keinoin toteuttava asuintalo, jossa painotetaan asumisen terveellisyyttä ja mukavuuden huomioimista. Hakija on myös sitoutunut käyttämään ympäristöluokitusta hiilineutraaliuden edistämiseksi.

Vaakunakylän Sydämen yhteispiha kokoaa korttelin asukkaat yhteen. Kuva: Lapti Oy ja Sweco Architects

Lapti Oy yhteistyökumppaneineen luo yhteispihan ympärille värikkään rakennuskokonaisuuden, joka mahdollistaa eri-ikäisten monimuotoista ja yhteisöllistä asumista.

Vaakunakylän korttelin 42 tonttien 1 ja 2 rakentajiksi valittiin usean tahon yhteistyössä toteutettava monipuolinen kokonaisuus nimeltä Vaakunakylän sydän. Tontit varattiin hakijaryhmälle, johon kuuluu Rakennusliike Lapti Oy, Attendo Oy, Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr. sekä Suomen Hoiva ja Asunto Oy. Kohteen suunnittelijana toimii Sweco Architects.

Hankkeessa yhdistyy messurakentamisen suhteen hartaasti toivottua ikääntyneiden asumista ja opiskelija-asumista lähipalveluineen. Asumisen monimuotoisuuden ohella ratkaisun ansioina pidettiin maantasokerroksessa sijaitsevien yhteistilojen luomaa elävyyttä alueen katunäkymään ja asumisviihtyvyyttä edistäviä suunnitteluratkaisuja. Messuteemojen osalta hanke edistää erityisesti yhteisöllisen asumisen ratkaisujen käyttöönottoa, tukee ikäihmisten kotona asumista sekä edistää kestäviä piharatkaisuja. Parhaimmillaan yhteisöllisen asumismuodon nähdään poistavan yksinäisyyttä ja luovan yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä tuovan arkeen turvallisuutta, sujuvuutta ja helppoutta.

Kerrostalotonttien sijainti kartalla.

Pientalotontteja oli haettavana 22

Vaakunanrannan pientalotonttien hakuaika päättyi 28. helmikuuta. Haettavana oli 22 eri kokoista omakotitalotonttia, kaksi yhtiömuotoista pientalotonttia ja kelluvien pientalojen tontti. Haastavaan taloustilanteeseen ajoittuva tonttihaku onnistui hyvin.

Hakemuksia saatiin yhteensä 22 kappaletta kaikille haussa olleille tonteille kelluvaa korttelia lukuun ottamatta. Suurin osa hakijoista oli yksityisiä perheitä ja mukana oli myös muutama rakennushankkeita varten koottu ryhmä ja talotoimittaja.

Työryhmä arvioi tonttihakemukset maaliskuun aikana ja valinnat tontin saajista esitetään yhdyskuntalautakunnalle viimeistään 18.4.2023. Mahdollisesti jakamatta jääneistä ja uudelleen hakuun tulevista tonteista tiedotetaan maaliskuun aikana. Valitut tontinsaajat kehittävät suunnitelmiaan tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin ja Suomen Asuntomessujen asiantuntijoiden kanssa.

Messualue esittelee uusia asumisen mahdollisuuksia ja korjausrakentamista. Rantaan tulee kaikille oululaisille yhteinen toiminnallinen alue lähipuistoineen ja omalla taideohjelmalla lisätään alueen estetiikkaa.