Oulun 100-vuotias palotoimi samojen kansien väliin

Oulun palokunnasta aluepelastuslaitokseksi 1920-2020 -historiateoksen toimituskunta: palopäällikkö evp. Jouni Kreus, pelastusjohtaja Petteri Helisten, tietokirjailija Martti Kähkönen ja pelastuspäällikkö Mika Haverinen.

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun vakinainen palokunta perustettiin vuonna 1920. Taustalla olivat kokemukset 1800-luvun suurpaloista sekä useista muista vuosisadan vaihteen suurista tulipaloista.

Pormestari P. Turpeisen talosta 16.7.1916 alkanut ja kokonaisen korttelin tuhonnut tulipalo antoi viimeisen sysäyksen vakinaisen palokunnan perustamiseksi. Monissa aloitteissa todettiin, että VPK ja väestöstä muodostettu niin sanottu pakkopalokunta eivät ole riittäviä väestön ja omaisuuden suojelemiseksi tulipaloilta.

Vakinaisen palokunnan ensimmäinen paloasema valmistui vuonna 1922 Oulun keskustaan nykyisen Vaaranpuiston läheisyyteen. Henkilöstönä oli aluksi palomestari, ruiskumestari ja 8 palomiestä. Hälytyksiin lähdettiin hevosilla tai jalkaisin esimerkiksi potilaalle tarkoitettuja työntöpaareja työntäen. Alkuvuosien hälytysmäärän tiedetään olleen noin 40 tehtävää vuosittain.

Hevosista luovuttiin sotien jälkeen

Palokunnan tehtävät muodostuivat nykyiseen tapaan tulipalojen sammuttamisesta, erilaisten muiden onnettomuuksien torjumisesta ja sairaankuljetuksesta. Hälytysilmoitukset saatiin aluksi kirkontornissa päivystävältä palovartijalta puhelimitse, myöhemmin palolennättimen ja eri puolille kaupunkia sijoitettujen palokellojen kautta.

Ajan saatossa hevoset vaihtuivat paloautoihin, miesvoimalla toimivat sammutusruiskut polttomoottoripumpuiksi ja palokellot puhelimiin. Vakinaiseen palokuntaan saatiin ensimmäinen paloauto vuonna 1925. Tämän jälkeen polttomoottorikäyttöiset ajoneuvot yleistyivät sekä tulipalojen sammutuksessa että sairaankuljetuksessa. Viimeisistä hevosista luovuttiin talviajan etujen vuoksi kuitenkin vasta vuonna 1947.

13 kuntaa toimialueella

Nykyisen Oulun vakinainen pelastustoimi on osa vuonna 2004 toimintansa aloittanutta aluepelastuslaitosta. Pelastustoimialueeseen kuuluu 13 kuntaa Hailuoto-Kuusamo väliltä. Paloasemia on 23 ja päätoimista henkilöstöä ensihoidon henkilöstö mukaan lukien noin 400.

Päätoimisen henkilöstön tärkeänä tukena on sivutoiminen sopimushenkilöstö, kuten on ollut vakinaisen pelastustoimen koko 100-vuotisen historian ajan, ja jo ennen sitä.

Pelastustoimen tärkeimmät lakisääteiset tehtävät ovat onnettomuuksien ehkäisy, onnettomuuksiin varautumista edistävä neuvonta ja opastus sekä kiireellinen pelastustoiminta.  Pelastuslaitos tuottaa lisäksi ensihoitopalvelua ja sitä tukevaa ensivastetoimintaa.

Lue myös