Oululaisille oppilaille mukavaa tekemistä koulupäivän yhteyteen

Hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on löytää jokaiselle lapselle ja nuorelle oma harrastus. Kuva: kaupungin kuva-arkisto

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupunki on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 127 000 euroa koululaisten harrastusten edistämiseen. Oulun hanke, Harrastusten aarrearkku – minä harrastan!, kestää tämän vuoden kesäkuun alkuun saakka. Mallia testataan Oulussa neljän pilottikokonaisuuden avulla, yhteensä 13 koulussa.

Hankkeen päätarkoitus on kuunnella lasten ja nuorten toiveita, ja löytää jokaiselle toiveharrastus. Harrasteryhmät ovat jo käynnistyneet Oulussa helmikuussa. Oulun pilottihankkeessa kehitetään toimintamalli, jonka avulla mahdollistetaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Mallia testataan neljän pilottikokonaisuuden avulla, yhteensä 13 ala- ja yläkoulussa. Mukana ovat Metsokankaan, Kaakkurin, Oulunlahden, Sarasuon, Lintulammen, Paulaharjun, Ylikiimingin, Vesalan, Hönttämäen, Kastellin, Kaukovainion ja Teuvo Pakkalan koulut sekä Tiernan koulun Kajaanintullin yksikkö. 

Kouluharrastus tavaksi

Kohteet on valittu niin, että ne edustavat laajan kaupungin alueiden erityispiirteitä tuottaen siten monipuolisesti hyviä käytänteitä ja toimintatapoja. Mukana on myös yksi erityiskoulu.

Hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä kysyttiin lapsilta ja nuorilta toiveita. Teemallisesti Oulussa painotetaan lastenkulttuuria.

Nyt pilottivaiheessa pyritään tunnistamaan ja ratkaisemaan mallin käytännön toteutuksen haasteita. Pitkän aikavälin tavoitteena on levittää malli kaikkiin kaupungin kouluihin ja juurruttaa koulupäivän aikainen harrastustoiminta osaksi normaalia toimintaa.

Hanke on osa Harrastamisen Suomen mallia. 112 kuntaa ja yli 200 000 oppilasta pilotoi harrastamisen Suomen mallia.

Lue myös