Oulu voitti isojen kaupunkien vertailun terveyttä edistävissä liikuntapalveluissa

Kohtahan sitä päästäneen edistämään terveyttä hiihtämälläkin. Kuvassa lapsia hiihtokoulussa Raksilassa helmikuussa 2022. Kuva: Sanna Krook

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Liikunnan terveydenedistämisaktiivisuudessa Oulu on isojen kaupunkien kärkipaikalla pistemäärällä 89. Koko maan kuntien keskiarvo on 72. Toiseksi parhaat pisteet sai Turku (86), sitten Espoo (83) ja Vantaa (82). Helsinki jäi 69 pisteeseen, Tampere 68:aan. Oulu on pitänyt kuuden suurimman kaupungin kärkipaikkaa jo aiemmin.

Vertailussa saa pisteitä esimerkiksi liikuntapaikkojen kohtuullisista käyttömaksuista, kuntalaisille suunnatuista ohjatuista liikuntaryhmistä ja asukkaiden osallistumisesta liikuntapaikkojen kehittämiseen.

Liikunnan edistäminen kuuluu kunnan terveyden edistämistoimintaan. Tietoja kerätään vertailutietokantaan kuntien oman toiminnan ja ostopalvelujen osalta terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi ja edellytysten luomiseksi liikuntalain mukaisesti.

Terveydenedistämisaktiivisuutta seurataan liikunnan lisäksi kuntajohdon, perusterveydenhuollon, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten sekä kulttuurin osalta. Oulu oli valtakunnallista keskiarvoa edellä lähes kaikilla muillakin osa-alueilla.

Kuntakohtaisiin tietoihin voi tutustua osoitteessa www.teaviisari.fi. Tiedot toimitti tänä vuonna 288 kuntaa eli 98 prosenttia Manner-Suomen kunnista. Tietoja on kerätty 2010 lähtien parillisina vuosina.