Oulu valmistelee uutta työllisyysaluetta yhdessä lähialueen kuntien kanssa

Työvoimapalvelut uudistuvat vuoden 2025 alussa. Kuva: Mostphotos

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5. kesäkuuta, että Oulun kaupunki valmistelee TE2024-uudistuksen työllisyysalueen palvelustrategian ja järjestämissuunnitelman siten, että Oulu on järjestämisvastuussa lähikuntien kanssa muodostettavasta työllisyysalueesta.

Oulun seudulla on jo tehty työllisyyden kuntakokeilua, jossa ovat olleet mukana Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Uudesta Oulun työllisyysalueesta on tulossa tätä laajempi.

Kaupunginhallitus valtuutti BusinessOulu-liikelaitoksen käymään asiasta sopimusneuvottelut alueelle liittymässä olevien kuntien eli Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Tyrnävän, Utajärven, Pudasjärven ja Vaalan kanssa. Lopullinen päätös Oulun työllisyysalueesta ja järjestämissuunnitelmasta tehdään viimeistään lokakuussa 2023.

Kaupunginhallituksen päätöksessä on varauksena, että jos sopimusneuvotteluissa ja työllisyysaluevalmistelussa ei saada sovittua sellaisesta alueellisesta mallista, joka on Oulun kaupungin näkökulmasta toteuttamiskelpoinen ja taloudellisesti realistinen, voidaan työllisyysalueeksi määrittää Oulun kaupunki yksin. 

Lähipalvelut kunnissa

Oulu järjestää työllisyyden hoidon lähikuntien kanssa hallinnollisesti yhtenä työllisyysalueena. Oulu toimii vastuukuntana ja vastaa siitä, että lakisääteisiä palveluita on saatavilla yhdenvertaisesti. Kunnat järjestävät lähipalvelunsa itse. Lähipalveluna tuotetaan kaikki muu paitsi erikseen keskitettäväksi sovitut palvelut.

”Kyse ei ole vain työllisyyden hoidosta, vaan ennen kaikkea alueen elinvoiman vahvistamisesta.”

”Oma kunta ja alue tuntee asukkaansa ja paikallisen elinkeinoelämän parhaiten, joten sekä työhakija- että yritysasiakkaat saavat yksilöllisesti räätälöityjä, paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluita. Työllistyminen tehostuu, kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla. Kyse ei ole vain työllisyyden hoidosta, vaan ennen kaikkea alueen elinvoiman vahvistamisesta”, kiteyttää työllisyyspalveluiden päällikkö Mari Rautiainen.

Oulun vastuulla ovat lähipalvelut Oulun kaupungin asukkaille ja yrityksille. Lisäksi Oulu vastaa koko alueen osalta tietyistä keskitettävistä palveluista, esimerkiksi tuki- ja maksatustoimista, työvoimakoulutusten hankinnoista, työnantajapalveluista sekä hallinnosta ja tukipalveluista.

TE-uudistus

  • Työvoima- ja elinkeinopalvelut siirretään 1.1. 2025 valtiolta kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille. Työikäisten määrän on oltava työllisyysalueella vähintään 20 000 henkilöä.
  • Lisäksi työllisyysalueen muodostavien kuntien on oltava maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa ja muodostettava työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue. Uudistuksen tavoitteena on luoda uutta vaikuttavaa palvelukokonaisuutta, jolla lisätään alueen elinvoimaa hyödyntämällä kuntaekosysteemiä: työllisyys-, koulutus- ja elinkeinopalveluita.
  • Muutokset tapahtuvat vaiheittain. Maaliskuussa 2021 alkaneissa työllisyyden kuntakokeiluissa selvitetään, valmistaudutaan ja tehdään linjauksia kohti pysyvää työllisyyden edistämisen mallia. Kokeilut ovat käynnissä 31.12. 2024 asti, jonka jälkeen uusi työllisyyden edistämisen kuntapohjainen malli käynnistyy 1.1. 2025. Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa ovat mukana Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä.