Oulu uudistuu lähivuosina voimakkaasti – mitä kuuluu kaupunkikehityshankkeille?

Asemakeskus on yksi tärkeimmistä hankkeista. Tervatynnyriin on haettu inspiraatiota Oulun tervahistoriasta ja Toppilan Tervahovista. Kuva: Lahdelma & Mahlamäki

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tässä jutussa kerrotaan muutaman hankkeen kuulumisia. Ensimmäisenä Kaijonharjun lähimmäiskortteli.

”Yhteisöllisiä tiloja monenlaisiin arjen kohtaamisiin, työntekoon ja myös elämyksiin, monipuolista asumista unohtamatta.”

Tällainen on Kaijonharjun lähimmäiskortteli Havas, jota ryhdytään toteuttamaan Kalevalantien varteen vuonna 2024. Havas-suunnitelma voitti lähimmäiskorttelia varten järjestetyn tontinluovutuskilpailun, jonka kisatöitä myös kaupunkilaiset saivat arvioida.

Kilpailun ratkeamisen jälkeen korttelin suunnittelu on käynnistetty asemakaavan muutoshankkeella. Havaksen yhteyteen on tarkoitus keskittää suuri osa korttelin lähipalveluista, kuten kirjasto, kahvila, ravintola sekä nuorisotilat. Nyt on ryhdytty suunnittelemaan tarkemmin, miten tontti lähtee kilpailutyön pohjalta rakentumaan ja miten rakennukset tontille sijoittuvat, kaavoitusarkkitehti Leena Soudunsaari kertoo.

Lähimmäiskorttelin kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähdössä loppusyksystä yhdyskuntalautakunnan hyväksyttäväksi nähtäville asettamista varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää palautetta nähtävilläoloaikana Oulun kaupungin Suunnitelmat ja hankkeet -sivulla. 

Asemakeskus on keskeinen

Asemakeskus on ollut pitkään yksi Oulun kaupungin kärkihankkeista. Alueelle ollaan kaavoittamassa toimivia puitteita monenlaiseen käyttöön: julkiselle liikenteelle, palveluille sekä liike-elämälle, asumiselle ja työpaikoille. Hankkeen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun ensimmäinen vaihe päättyi lokakuussa, ja parhaillaan käynnissä on kilpailutöiden arviointi. Kilpailutöissä arvioidaan muun muassa ekologisuutta ja alueen liikenteen sujuvoittamista.

Toisessa vaiheessa kilpailijat jättävät lopullisen kilpailuehdotuksen tuomariston kanssa käytyjen keskustelujen ja palautteen pohjalta. Toisen arviointikierroksen perusteella valitaan kilpailun voittaja ja solmitaan kiinteistökaupan esisopimus, joka on määrä allekirjoittaa talven 2023 aikana. 

Kilpailutöiden ja Asemakeskuksen alueen kaavoituksen pohjana toimii vuonna 2016 alkaneen arkkitehtuurikilpailun voittanut Tervatynnyrit-niminen suunnitelma. Oulun asemanseudusta kehitetään modernia, helposti saavutettavaa ja yhtenäistä aluekokonaisuutta, joka vastaa tulevaisuudessa myös pohjoisen Suomen henkilöliikenteen tarpeisiin. Tätä tukee myös Väyläviraston elokuussa aloittama ratasuunnitelman laatiminen Oulun henkilöratapihalle. Suunnitelman tavoitteena on parantaa ratapihan ja raideliikenteen toiminnallisuutta sekä henkilöliikenteen palvelutasoa.

Asemakeskuksen asemakaavan muutosluonnoksen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä.

Oulun metsien hoito- ja käyttösuunnitelma 

Kaikki kaupunkikehityshankkeet eivät suinkaan liity rakentamiseen. Oulussa päivitetään parhaillaan metsien hoito- ja käyttösuunnitelmaa vuosille 2023–2033. Uudessa suunnitelmassa tahdotaan huomioida esimerkiksi metsien hoidon ilmastovaikutukset, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä ojitettujen suometsien jatkokäyttö.

Eri käyttäjäryhmiä kuunnellaan suunnitelman laatimisessa tarkoin, ja halukkaat pääsevät vaikuttamaan sen sisältöön. Ensimmäinen keskustelutilaisuus aiheesta pidettiin kesällä, ja elokuussa suunnitelmaa kokoonnuttiin pohjustamaan työpajaan. Siellä tärkeiksi aiheiksi nousivat muun muassa ekologiset tavoitteet sekä metsien merkitys hyvinvoinnin lähteenä. Metsänkäyttäjien tarpeita ja toiveita kartoitetaan kaikille avoimilla virtuaalisilla metsäkävelyillä marras-joulukuussa.

Oulun uuden metsien hoito- ja käyttösuunnitelman on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.

Asuntomessut tulevat 2025

Oulun Hartaanselänrantaan rakentuu komea asuntomessukokonaisuus vuodelle 2025. Asuntomessualueen tontinluovutusehdot hyväksyttiin lokakuussa, ja ne ovat nyt julkisesti esillä osoitteessa ouka.fi/asuntomessut2025. Varsinainen tonttihaku alkaa ensi vuoden alussa.

Asuntomessualueen tavoitteena on olla korkeatasoinen, kestävän kehityksen kaupunkiympäristö, joka edistää yhteisöllisyyden syntymistä. Aluetta kehittäessä osallistaminen on haluttu huomioida eri tavoin: lapset ja nuoret ovat muun muassa päässeet suunnittelemaan alueelle katu- ja ympäristökalusteita. Paikallisten mielipiteitä asuntomessualueesta on myös kerätty jo suunnittelu- ja kaavoitusvaiheessa.

Asuntomessualueen tonteista kiinnostuneiden kannattaa olla kuulolla marras-joulukuussa. Marraskuun 22. päivä järjestetään avoin keskustelutilaisuus, jossa kerrotaan tarkemmin tulevasta pientalojen tonttihausta. Vastaava tilaisuus pidetään kerrostalotonttien hakijoille joulukuun 1. päivä. Tontit ovatkin herättäneet jo paljon kiinnostusta, kertoo Asuntomessujen projektipäällikkö Ritva Kuusisto. Myöhemmin asuntomessualueella on luvassa myös kaikille avoimia tutustumiskävelyjä, joissa pääsee kurkistamaan, mitä kaikkea messualueelle on tulossa.