Oulu–Liminka-kaksoisraiteen suunnitelmat etenevät: nopeudet ja kapasiteetti kasvavat, lähijunillekin mahdollisuus

Oulun ja Limingan välille suunniteltava kaksoisraide poistaisi merkittävästi nykyisiä liikenteen pullonkauloja. Kuva: Sami Räbinä

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Väylävirastolla on meneillään mittava suunnitteluhanke, jossa piirrellään maamerkkejä Tampereen ja Oulun väliselle kaksoisraiteelle. Tässä vaiheessa suunnitellaan kahta osuutta, joista toinen on eteläpäässä Tampereen pohjoispuolella ja toinen Oulun ja Limingan välinen 19 kilometrin rataosuus.

Suunnittelun päämääränä on parantaa rataosuuden välityskykyä vahvistamalla nykyistä raidetta ja rakentamalla rinnalle toinen, mikä mahdollistaa suuremmat ajonopeudet ja liikennekapasiteetin.

”Me koemme Oulussa, että tämä on todella tärkeä hanke niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Se edistää koko Pohjois-Suomen kilpailukykyä ja tasapainoista aluerakennetta, ja on myös huoltovarmuuden kannalta erittäin tärkeä, nyt kun maailmantilanne on muuttunut”, Oulun kaupungininsinööri Tapio Siikaluoma totesi.

”Me koemme Oulussa, että tämä on todella tärkeä hanke niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.”

”Täytyy muistaa, että koko Suomen maaliikenneyhteydet länteen tapahtuvat täältä Pohjois-Suomen kautta, ja sen takia pääväyläyhteyksien merkitys on kasvanut huomattavasti”, Siikaluoma jatkoi.

Suunnitteluhankkeen kokonaiskustannusarvio on 6,8 miljoonaa euroa, josta EU rahoittaa noin 2,5 miljoonaa euroa. Projektipäällikkö Eero Virtanen Väylävirastosta muistutti, että varsinaisia rakentamispäätöksiä ei ole vielä minkään kohteen osalta tehty.

”On arvioitu, että rakentaminen olisi mahdollista aloittaa 2030-luvun alkupuolella, jos eduskunnasta saadaan rahoituspäätöksiä”, Virtanen sanoi.

Nopeudet kasvavat, linjauksia oikaistava

Sitowice Oy:lla ratasuunnittelusta projektipäällikkönä vastaava Janne Tuovinen kertoi, että ensimmäiset, alustavat ratalinjaukset Oulun ja Limingan välille ovat nyt valmistuneet. Henkilöliikenteen tavoitenopeus on 200 kilometriä tunnissa, mikä tarkoittaa sitä, että nykyisiä radan kaarrelinjauksia on paikoin oikaistava.

Tuovisen mukaan kaksoisraide mahtuu pääsääntöisesti hyvin nykyiselle rata-alueelle, mutta oikaisujen kohdilla on tehtävä lisälunastuksia. Limingassa ratalinjaus siirtyy paikoin hieman länteen päin. Suurin kaarreoikaisu on tulossa Kempeleen ja Oulun rajamaille, jossa linjaus on siirtymässä 60 metriä länteen päin.

”Maankäyttöasiat käydään huolellisesti läpi kuntien kanssa, jotta suunnitteluratkaisu on mahdollisimman hyvä”, Tuovinen sanoi.

”Kaksoisraide sujuvoittaisi liikennettä merkittävästi.”

Tuovisen mukaan kaksoisraide poistaa nykyisiä pullonkauloja etenkin tavaraliikenteen osalta ja auttaa huomattavasti myös henkilöliikenteen kapasiteettia. Kahdella raiteella myöhästymiset eivät ketjuunnu yhtä herkästi kuin nykyään.

”Kaksoisraide sujuvoittaisi liikennettä merkittävästi”, Tuovinen kiteytti.

Raidesuunnitelmissa otetaan luonnollisesti huomioon myös Oulun asemakeskushankkeen suunnittelu. Väylävirasto kehittää samanaikaisesti Oulun ratapihan toiminnallisuutta, ja kaksoisraide on siirtymässä keskemmälle ratapihaa.

Melu ja tärinä huolena

Nykyisen ratalinjauksen varrella olevia asukkaita on vaivannut monin paikoin melu ja tärinä. Kaksoisraiteen myötä kasvavat liikennemäärät ja junien nopeudet lisäävät potentiaalisesti haittavaikutuksia aavistuksen lisää, mutta haittoja pyritään myös torjumaan entistä tehokkaammin esimerkiksi meluseinillä ja -valleilla, vaikka kustannustehokas melun- ja tärinäntorjunta myönnetään monissa yksittäisissä kohteissa vaikeaksi.

Monet Väyläviraston infotilaisuuteen osallistuneista kansalaisista olivat huolissaan nimenomaan melu- ja tärinäongelmista. Toisaalta tilaisuudessa sanottiin, että pahimmat ongelmat poistuivat saman tien, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan: eniten melua ja tärinää on aiheuttanut venäläinen tavarajunakalusto, joka katosi raiteilta sodan myötä.

Yleisön puolelta esitettiin jopa toive, ettei hankkeeseen kytkeytyvää kolmioraidetta Kajaanin suuntaan koskaan toteuteta eikä venäläisiä tavarajunia päästetä enää takaisin raiteille.

Lähijunaskenaario otettu huomioon

Yksi mieliä kiehtova asia kaksoisraidehankkeessa on myös lähijunaliikenteen mahdollistaminen. Etenkin Limingassa ja Kempeleessä siihen on suuria toiveita, sillä nykyisestä, ohikulkevasta ja taajamat halkovasta raideliikenteestä koetaan olevan lähinnä haittaa kunnille.

Kaksoisraidesuunnitelma ei sinänsä sisällä lähijunaliikennettä koskevia suunnitelmia, mutta se tehdään esimerkiksi seisakkeiden osalta niin, että lähijunaliikennettä voidaan myöhemmin suunnitella, jos niin päätetään. Väyläviraston projektipäällikkö Eero Virtanen kertoi, että Liminka–Oulu-kaksoisraidesuunnitelmassa on varauduttu lähijunapysäkkeihin Limingan keskustassa, Tupoksessa, Kempeleessä sekä Kaakkurissa Oulussa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom julkaisi viime viikolla oman selvityksensä lähijunaliikenteen mahdollisuuksista 12 eri alueella, yhtenä Oulun seutu. Selvityksen mukaan lähivuosina toteutettava alueellinen lähijunaliikenne vaatisi huomattavaa julkista tukea myös täällä. Kunnissa selvityksen tulos on ollut pettymys, mutta toisaalta on muistutettu, että selvitys perustuu nykytilanteeseen, ei tulevien vuosikymmenten tarpeeseen.

Kaksoisraiteen osalta suunnittelu etenee niin, että syksyllä järjestetään vuorovaikutustilaisuudet kunnissa. Suunnitelmien on määrä olla valmiit ensi vuonna.

Lisätietoja kaksoisraidehankkeesta: https://vayla.fi/ratasuunnittelu-tampere-oulu

Lisätietoja Traficomin lähijunaliikenneselvityksestä: https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/lahijunaliikenteen-lisaaminen-edellyttaisi-merkittavaa-julkista-tukea