Nallikarin uimaveden laatu tehotarkkailuun ensi kesänä – viime kesän ongelmille ei löytynyt selvää syytä

Nallikarin rannan veden laatua seurataan ensi kesänä entistä tiiviimmin. Kuva: Sami Räbinä

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun seudun ympäristötoimi on käynnistänyt projektin, jossa jäljitetään Nallikarin vedenlaatuun vaikuttavia tekijöitä ja viime kesän huonojen uimavesinäytetulosten syitä. Projektiin liittyen Nallikarissa tehdään ensi kesänä tehostetusti mittauksia ja näytteenottoa. Ympäristötoimen mukaan mahdollisia menetelmiä ovat pohjasedimenttinäytteet, virtausmallinnus, geenimarkkeriseuranta ja jatkuvatoiminen veden hygieenisen laadun mittaus.

Ympäristöterveyspäällikkö Outi Tammilehto Oulun seudun ympäristötoimesta kertoo, että millään näistä menetelmistä ei saada päteviä vastauksia yhdellä näytteellä tai tutkimuskerralla, vaan vaaditaan pitempiaikaista seurantaa. Tavallisille rannalla kävijöille tutkimuksista ei pitäisi olla mitään haittaa.

”Poikkeuksellinen tilanne”

Nallikarin uimaranta jouduttiin asettamaan uimakieltoon kahdesti viime kesänä, koska vesinäytteissä havaittujen bakteerien määrä ylitti sallitut raja-arvot. Kesäkuun tuloksissa todettiin uimavesiasetukset ylittäviä määriä suolistoperäisiä enterokokkibakteereja ja heinäkuussa E. coli -bakteereja. Heikentynyt veden laatu ei aiheuttanut sairastumisepidemiaa.

”Kyllähän se oli poikkeuksellinen tilanne, mutta ei ainutlaatuinen”, Tammilehto kuvailee viime kesää Nallikarissa.

Oulun kaupunki on kartoittanut mahdollisia syitä bakteeripitoisuuksien ylityksille, mutta yksittäistä lähdettä ei ole voitu osoittaa. Uimarannan vedenlaatuun voivat vaikuttaa muun muassa jäte- ja hulevedet, teollisuus, tuuli- ja sadeolosuhteet, veden vaihtuvuus ranta-alueella, veneily, luonnon- ja kotieläimet sekä uimarit.

Nallikarin vedenlaatua seurattiin tihennetyllä bakteerinäytteenotolla koko uimakauden loppuun. Lisäksi Ympäristötoimi teetti geenimarkkeritutkimuksen uimavesinäytteestä, jonka ottoajankohtana oli todettu bakteeripitoisuuksien ylityksiä. Geenimarkkeritutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa suolistoperäisen bakteerilähteen isäntälajia.

Yksittäisen näytteen tuloksista ei aiheuttajaa voida yksiselitteisesti päätellä. Koirien ja hevosten ulosteita kuvaavia geenimarkkereita ei kuitenkaan todettu kyseisestä näytteestä.

Hygienia mielessä rannallakin

Tammilehto sanoo, että tavallinen rannalla kävijä voi vaikuttaa uimaveden laatuun ihan maalaisjärkeä käyttämällä.

”Totta kai jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa, noudattamalla rannallakin hyvää hygieniaa. Esimerkiksi ei tule vatsatautisena uimaan eikä pese pikkulastenkaan pyllyjä siellä rantavedessä.”