Nallibaanalle myönnettiin valtionavustus – ensimmäinen vaihe on tarkoitus rakentaa ensi vuonna

Nallibaana alkaa Pikisaaren sillalta ja etenee aikanaan Nallikariin saakka. Kuva: Pasi Rytinki / arkisto

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Liikenne- ja viestintävirasto on myöntänyt yli 700 000 euron valtionavustuksen Nallibaanan ensimmäisen vaiheen rakentamiseen. Ensimmäisessä vaiheessa parannetaan Vänmanninsaaresta Pikisaareen kulkevaa vanhaa pyörätietä baanatasoiseksi. Myöhemmin väylää jatketaan Nallikariin saakka.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt jälleen valtionavustusta Oulun baanaverkon rakentamiseen. Tracifom myönsi kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta Oulun kaupungille avustusta Nallibaanan 1-vaiheeseen yhteensä 720 423 euroa.

Traficom myönsi kunnille tarkoitetussa kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa avustusta kaikkiaan 46 hankkeelle ympäri Suomen, yhteensä noin 8,3 miljoonaa euron verran. Hankkeilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta, sujuvuutta ja turvallisuutta kaupunkien ja kuntien katuverkoilla.

Nallibaanan ensimmäisessä vaiheessa kohennetaan Vänmanninsaaresta Pikisaaren läpi Hietasaareen kulkevaa pyörä- ja jalankulkuväylää baanatasoiseksi yhteensä 1,4 kilometriä. Nallibaanan ensimmäinen vaihe on tarkoitus rakentaa ensi vuoden aikana. Myöhemmin rakennettavan Nallibaanan kakkosvaiheessa väylää jatketaan aina Nallikariin asti.

Karttakuva suunnitellusta reitistä

Nallibaana on kuudes baana, jonka rakentamiseen Oulu on saanut valtion rahoitusta. Aiemmin Traficom on myöntänyt valtionavustusta Linnanmaan baanan, Mäntylän baanan, Maikkulan baanan, Kembaanan ja Hiukkabaanan rakentamiseen. Yhteenlaskettuna Oulun baanaverkon rakentamiseen on saatu jo yli 5,8 miljoonaa euroa valtionavustuksia.

Traficomin henkilöliikennetutkimuksen mukaan pyöräliikenteen osuus kaikista kaupungissa tehdyistä matkoista oli Oulun seudulla selvästi Suomen suurin vuonna 2021: matkoista 18 prosenttia eli lähes joka viides pyöräiltiin. Oulun seudulla tehdyistä matkoista 41 prosenttia tehtiin kestävillä liikkumismuodoilla ja 57 prosenttia henkilöautoilla vuonna 2021.

Traficomin investointiohjelma on yksi liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaiseman Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman ja vuonna 2021 julkaistun valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) toimenpiteistä.

”Kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden kehittäminen on tärkeää sekä liikenneturvallisuuden parantamisen että liikennejärjestelmän toimivuuden näkökulmasta. Kävely ja pyöräily tuo liikunnan arkeen”, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) Traficomin tiedotteessa.