Miten vaikuttaa vaalien välillä – tähän etsitään vastauksia myös Oulussa

Demokratian edelläkävijöitä etsitään 8. kesäkuuta Oulussa, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra käynnistää kesäkuussa kuntademokratian uusiin keinoihin keskittyvän kiertueen neljässä kaupungissa. Ouluun kiertue saapuu ensimmäisenä. Oulusta matka jatkuu kohti Turkua, Kuopiota ja Helsinkiä. 

”Vaikuttaminen kiinnostaa ihmisiä. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen vaalien välillä vaatii uusia tapoja ja keinoja sekä rakenteiden, asenteiden ja ajattelun uudistumista”, sanoo Elina Eerola Sitran demokratiateemalta.

Moniin muihin maihin verrattuna suomalaisten suhde osallistumiseen on kaksijakoinen.

Vaikka kansalaiset luottavat valtioon ja edustukselliseen päätöksentekoon, omat vaikutusmahdollisuudet koetaan heikoiksi ja äänestysprosentti alue- ja kuntavaaleissa jää matalaksi.

Osallistumisen paradoksi

Uusien vaikuttamisen väylien vakiintuminen virallisen päätöksenteon sisä- ja ulkopuolelle on edelleen haastavaa. Tunnettuja esteitä ovat päätöksenteon rakenteet ja edellytykset – yhä useammin myös ajattelumallit ja asenteet.

Sitra haluaa vauhdittaa osallisuuden pyörät liikkeelle eri puolella Suomea. Kiertueen avulla halutaan houkutella sopivia hakijoita kesällä käynnistyvään Sitra Lab -koulutusohjelmaan sekä luoda kontakteja hyvinvointialueiden ja alueen muiden toimijoiden, myös yritysten välille.

Järjestäjät haluavat kysellä muun muassa oululaisilta, millaisia innovaatioita ja uutta ajattelua demokratian tuotekehitykseen löytyy Oulusta tai keiden pitäisi tavata ja yhdistää voimansa.

Demokratian tuotekehitystä Ouluun

Keskustelua osallistumisesta oululaisin silmälasein paneelissa käyvät viestintäjohtaja Mikko Salmi, Agile Coach Jaakko Jokipii, kaupunginvaltuutettu ja projektipäällikkö Henna Määttä sekä Sitran asiantuntija Elina Eerola.

”Oululaisia, hyviä esimerkkejä demokratiainnovaatioista ovat esimerkiksi osallistava budjetointi, aktiiviset asukas- ja kyläyhteisöt ja tottakai, lasten ja nuorten alueelliset osallisuusryhmät sekä vuosittainen kaupunkikokous”, kertoo kaupunginvaltuutettu Henna Määttä.

Projektipäällikkö Henna Määttä on myös vihreiden Oulun kaupunginvaltuutettu.

Määttä itse työskentelee jälkiteollisten kaupunkien Eurooppa-yliopisto Unicissa, jossa on luotu uusi osallistavaan kaupunkikehittämiseen tähtäävä CityLabs-konsepti. CityLabissä tuodaan yhteen kuntalaisia, tutkijoita, yrityksiä ja yhteisöjä ratkomaan kaupunkien haasteita.

”On ollut hienoa nähdä, miten opiskelijat, tutkijat ja Oulun kaupunki ovat jo näyttäneet kiinnostusta CityLabs-toimintaa kohtaan. Uskon, että juuri tällaiselle mallille on tilausta. Ei vain Oulussa, vaan laajemminkin”, hän lisää.

”Oulussa ja Oulun alueella on mielenkiintoisia ruohonjuuritason ilmiöitä sekä kokeilutoimintaa. Esimerkiksi kulttuuripuolella on paljon annettavaa myös demokratian parantamiseen. Kokeiluista mainitsisin esimerkiksi Iissä tehtävän Open Agenda -hankkeen”, kertoo Agile Coach Jaakko Jokipii.

Vaikuttamisen keinot uudistuvat

Monet kunnista ovat jo ottaneet tutumpien vaikuttamisen rakenteita purkavien keinojen, esimerkiksi neuvosto- ja asukasraatitoiminnan tai osallistuvan budjetoinnin, ohella käyttöön erilaisia digitaalisia keinoja.

Digitaalinen maailma on jo olemassa. Digitaalisten keinojen avulla vaikuttamisesta on tullut osa arkista elämää.  Monissa kunnassa asukkaat ovat useamman vuoden ajan voineet äänestää esimerkiksi sovellusten kautta liikuntapaikoista, kertoa mielipiteensä lähipäiväkotien aukioloajoista tai kaupunginosan liikennesuunnittelusta.

”Oulussa on korona-aikana satsattu digitaalisiin osallistumisen mahdollisuuksia. Olemme muun muassa kaupunkiorganisaatiossa rakentaneet uuden monikamerastudion, josta voimme tuottaa esimerkiksi laadukkaita vuorovaikutteisia kuntalaistilaisuuksia. Näin myös ruuhkavuosia elävät ihmiset pääsevät kotisohvalta osallistumaan kaikkia koskevien asioiden käsittelyyn”, kertoo Oulun viestintäjohtaja Mikko Salmi.

Vaikuttamisen ”digitaalisen lupauksen” odotuksista iso osa lankeaa juuri toimintansa aloittaneille hyvinvointialueille.

Tekijöitä Sitra Labiin haussa

Kiertueella etsitään kumppaneita syksyllä alkavaan Sitra Lab -koulutusohjelmaan. Tarkoituksena on löytää juuri vaikuttavuuden kannalta olennaiset kumppanit.

”Etsimme etenkin julkinen–yksityinen-kumppanuuksia. Ja koska Oulu on Suomen teknologiapääkaupunki, toivomme, että mukaan saataisiin ohjelmistokehitysyrityksiä tai -tutkijoita. Yhdessä kunnan viranhaltijoiden vastaavien kanssa heiltä voisi odottaa mielenkiintoisia aloitteita demokratian kentälle”, kertoo Kirsi Hanhisalo Sitrasta.

”Kuntalaisten osallistaminen ei kuulu vain päättäjien, kuntalaisten tai muun yksittäisen toimijan tontille. Kehitystyölle on hyödyllistä tarkastella samanaikaisesti systeemiä eri kulmista. Sen sijaan, että kehitettäisiin uusia vaikuttamisen tapoja erillisinä hankkeina, on tarkoituksenmukaisempaa tunnistaa ja edistää niiden käyttöön vakiintumisen tarvitsemia muutoksia rakenteissa ja ajattelussa”, lisäävät kiertueen työpajoista vastaavat Jaakko Porokuokka ja Jonna Heliskoski Sitrasta.

Demokratian edelläkävijöitä etsitään 8. kesäkuuta Oulussa.

Lisätietoja tästä linkistä