Matkailuala vielä jäljessä pandemiaa edeltävältä tasolta – matkailijat toivat liikevaihtoa Ouluun viime vuonna 250 miljoonaa euroa

Tämän tutkimuksen mukaan Oulu on Suomen viidenneksi suurin matkailualue matkailutulolla mitattuna. Lapin matkailu ei ollut mukana tutkimuksessa. Kuvituskuva: Sami Räbinä

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tutkimuksen mukaan Oulu on Suomen viidenneksi suurin matkailualue matkailutulolla mitattuna. Oulun välitön matkailutulo eli yritysten matkailijoilta saama liikevaihto oli 251,26 miljoonaa euroa vuonna 2022. Muihin toimialoihin verrattuna matkailuala on lähes yhtä suuri kuin kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus, ja hieman suurempi kuin metallituotteiden valmistus. Oulua suurempia matkailualueita ovat Vantaa, Helsinki, Tampere ja Turku.

Matkailu on Oulussa myös merkittävä työllistäjä ja verotulojen lähde. Matkailualan osuus työllisyydestä Oulun alueella on 2,6 prosenttia. Välittömiä palkkatuloja matkailun ansiosta työllistyneille maksettiin 50,54 miljoonaa euroa ja kunnallisverotuloja palkkatuloista Ouluun ropisi 7,6 miljoonaa euroa.

”Matkailutuloa on tutkittu aikaisemminkin Oulun seudulla, mutta nyt olemme ottaneet käyttöömme kansallisesti vertailukelpoisen tutkimusmallin. Tulokset osoittavat matkailun merkityksen Oulun taloudelle ja kannustavat panostamaan matkailun kehittämiseen kaupunkistrategian ja alueen matkailun kehityssuunnitelman mukaisesti”, kommentoi Oulun Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari.

Tutkimuksessa 54 matkailukohdetta

Matkailu on yksi Suomen merkittävimmistä teollisuuden aloista. Ennen pandemiaa matkailuviennin osuus oli 5,4 prosenttia Suomen kaikista vientituloista. Matkailun kuntakohtaisten vaikutusten mittaaminen on kuitenkin haasteellista, koska tarkkoja tietoja yksittäisten matkailijoiden kulkureiteistä ja palveluostoista ei tiedetä. Niinpä vertailukelpoisen tiedon saamiseksi eri matkailualueiden tutkimus tulee tehdä samalla tavalla ja samalla aikasyklillä.

Matkailu on vuosien saatossa jäänyt jatkuvasti muiden suomalaisten isojen teollisuuden alojen varjoon sen kasvaneesta merkityksestä huolimatta. Tämä johtunee osittain siitä, että suurin osa matkailuyrityksistä on pieniä ja yritykset jakautuvat useiden eri toimialojen alle.

Suomen merkittävimmät matkailukohteet ovat nyt toteuttaneet yhteistyössä laajan tutkimuskokonaisuuden. Tutkimuksen piiristä puuttuvat suurimmista matkailukohteista vain Lapin kohteet, Sotkamo, Kuopio ja Lappeenranta. Tutkimuksessa yhteensä 54 matkailualueen matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset on laskettu vuodelta 2022. Tutkimuksen toteutti matkailun tutkimukseen erikoistunut Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy.