Maikkulan uusi asemakaava tekeillä

Tavoitteena on, että Maikkulan asemakaava vahvistetaan keväällä 2024. Havainnekuva: Luo Arkkitehdit

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Petra Silvennoinen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Maikkulan suuralueella sijaitsevien Svaaninsuon, Ellinsuon ja Maikkulantien varren alueilla on vireillä asemakaavan muutos. Tavoitteena on täydentävä asuinrakentaminen sekä virkistysalueiden ja kuntorataverkoston kehittäminen.

Asemakaavamuutos tähtää monipuoliseen asuinrakentamiseen, tehokkaaseen katuverkkoon ja viheryhteyksiin. Asemakaavan suunnittelussa on mukana myös Knuutilan kuntorata, joka toteutuessaan liittyisi Iinatin kuntorataverkkoon.

Muutosalueet sijaitsevat Maikkulan, Oulunsuun ja Knuutilan kaupunginosissa, ja ne ovat pääosin rakentamattomia alueita, jotka yhdistyvät nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Täydennysrakentamisessa hyödynnetään olemassa olevia verkostoja, kuten katuja. Tavoitteena on, että asukkaiden määrä lähellä palveluita kasvaa, jotta esimerkiksi koulut ja kaupat säilyisivät alueella. Lisäksi pyritään hillitsemään investointi- ja käyttökustannusten kasvua.

Kaavoitustyö käynnistettiin Oulun kaupungin aloitteesta alkuvuodesta 2023. Suunnittelussa noudatetaan Uuden Oulun yleiskaavaa ja hyödynnetään alueen täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelmaa vuodelta 2019. Tavoitteena on, että asemakaava vahvistetaan keväällä 2024. Lainvoiman saatuaan kaava toimii pohjana katujen ja ympäristön rakennussuunnittelulle sekä tonttien luovutukselle.

Osallistamista työpajoissa

Asemakaava-arkkitehti Eini Vasu kertoo, että viime syyskuussa avoimissa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa oli mukavasti osallistujia ja niissä käytiin vilkasta keskustelua kaavaluonnoksista. Kerätyn palautteen pohjalta tehdään nyt jatkosuunnittelua.

Vasu mainitsee, että myös vuonna 2019 tavoitesuunnitelmaa laadittaessa asukkaita osallistettiin paljon esimerkiksi työpajoilla.

”Tuolloin tutkittiin 18 kohdealueen soveltuvuutta. Kahdeksan aluetta todettiin soveltuviksi ja niistä kaksi, Ellinsuo ja Maikkulantien varsi, valikoituivat asemakaavan muutoskohteiksi. Näiden lisäksi suunnitteluun otettiin Svaaninsuon alue.”

Suunnitelmassa on kaikkiaan noin 315 asuntoa, jotka rakentuvat 35 erilaiselle asuintontille. Svaaninsuon alueelle arvioidaan rakentuvan 142 asuntoa seitsemälle asumisen ja palveluasumisen tontille. Ellinsuon alueella uusia asuintontteja on 24 ja asuntoja rakentuisi noin 59. Maikkulantien varressa on tilaa 114 asunnolle neljällä tontilla.

Rakentamista ohjataan asemakaavalla, tontinluovutuksella, rakentamistapaohjeilla ja asemakaavan tueksi laaditulla havainneaineistolla. Viheralueiden ja yleisten alueiden toteuttamista varten laaditaan liikenteen, katujen, ympäristön, hulevesien, liikunnan, energia- ja vesihuollon suunnitelmat.