Maaseudun mahdollisuuksia kehitetään älykkäiden innovaatioiden avulla Pohjois-Pohjanmaalla

Maaseutualueet koetaan usein vähemmän houkuttelevina elinympäristöinä, koska niillä on vähemmän palveluita, erilaisia rakenteellisia ongelmia, rajalliset työllistymismahdollisuudet ja ikääntyvä väestö. Kuvituskuva: Sanna Krook

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueita ryhdytään kehittämään älykkäiden ratkaisujen ja innovaatioiden avulla. Maakunta on vahvasti mukana kansainvälisessä, maaseutua kehittävässä Smart Era -hankkeessa, jossa Pohjois-Pohjanmaa toimii yhtenä hankkeen kuudesta pilottialueesta.

Smart Era -hanke pyrkii vaikuttamaan maaseudun väestökatoon eri puolilla Eurooppaa. Tavoitteena on kääntää muuttovirrat laskuun ja käynnistää kestävä kasvu. Ratkaisua ongelmaan haetaan teknologisista ratkaisuista ja sosiaalisista innovaatioista. Paikalliset yhteisöt otetaan mukaan kehittämään ja suunnittelemaan erilaisia ratkaisuja.

Maaseutualueet koetaan usein vähemmän houkuttelevina elinympäristöinä, koska niillä on vähemmän palveluita, erilaisia rakenteellisia ongelmia, rajalliset työllistymismahdollisuudet ja ikääntyvä väestö. Käynnissä oleva digitaalinen muutos ja etätyömahdollisuuksien lisääntyminen tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden suunnata muuttovirtoja takaisin maaseudulle.

Smart Era -hanke kehittää maaseutuyhteisöjen toimintaa. Toiminnot puolestaan ratkaisevat alueen haasteita esimerkiksi dataan, kulttuuriin tai digitaalisuuteen liittyvien ratkaisujen avulla.

Työhön pilottien kautta

Pohjois-Pohjanmaan liitto vastaa hankkeessa toteutettavien pilottien kohdentamisesta ja paikallisesta yhteistyöstä. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti puolestaan johtaa dataan perustuvaa kehitystyötä.

”Pohjois-Pohjanmaa on yksi hankkeen pilottialueista. Hankkeessa edustamme pohjoista ja perifeeristä aluetta. Meillä on hieno mahdollisuus testata ja kokeilla hankkeessa kehitettäviä toimia alueellamme”, toteaa vs. kehittämispäällikkö Saija Tikkanen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Hankkeen alussa jokaisen pilottialueen tarpeet kartoitetaan. Alueella todettuun haasteeseen pyritään vastaamaan käytännön kokeilujen avulla. Älykkäiden ratkaisujen toimivuutta testataan paikallisen yhteisön kanssa. Lisäksi hankekumppanit vaihtavat kokemuksia keskenään ratkaisuista.

Pilotit voivat liittyä kuuteen eri hanketeemaan. Niitä ovat maaseudun liikkuvuus ja liikennemuodot, hallinto ja saavutettavuus, talous, ympäristö, elinympäristö ja väestö. Esimerkiksi talouteen liittyen voidaan pilotissa pyrkiä varmistamaan nuorten ja naisjohtoisten yritysten määrä maaseudulla.

Hankkeen taustaa

Kansainvälinen kymmenen maan ja 25 organisaation yhteinen Smart Era -hanke käynnistyi tammikuun alussa. Nelivuotinen hanke jatkuu vuoden 2027 loppuun asti. Hanketta koordinoi Fondazione Bruno Kessler Italiasta.

Suomesta mukana ovat Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun yliopiston lisäksi Itämeri-instituutin säätiö.  Kansainväliset hankekumppanit löytyvät Italiasta, Itävallasta, Sveitsistä, Belgiasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, Bulgariasta, Puolasta, Sloveniasta ja Espanjasta.

Hanke saa rahoituksensa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta. Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin yhteenlaskettu osuus hankkeen 6,59 miljoonan euron kokonaisbudjetista on hieman yli 570 000 euroa.

Horisontti Eurooppa on EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma, josta rahoitetaan yhteensä 95 miljardilla eurolla erilaista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa vuosina 2021–2027. Ohjelman tavoitteina on torjua ilmastonmuutosta, tukea kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja lisätä EU:n kilpailukykyä.

Lisäksi ohjelma tukee läpimurtoinnovaatioita sekä etsii ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten syöpäsairauksiin ja haitallisiin päästöihin. Horisontti Euroopasta rahoitettavat hankkeet toteutetaan pääsääntöisesti kansainvälisenä yhteistyönä, ja ne tuottavat eurooppalaista lisäarvoa ja vaikuttavuutta.

Fakta

Smart Era -hanke pähkinänkuoressa

  • hankkeen nimi: Community-led transition for Europe’s Rural Areas
  • kokonaisbudjetti: 6,59 miljoonaa euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan osuus 570 000 euroa.
  • hankkeen koordinaattori: Fondazione Bruno Kessler.
  • osallistuvat maat: Suomi, Italia, Itävalta, Sveitsi, Belgia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Puola, Slovenia ja Espanja.
  • kumppanit Suomessa: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja Itämeri-instituutin säätiö.
  • alueet: Pohjois-Pohjanmaan maakunta Suomesta, Valle di Sole/Tesino Italiasta, Tramuntana/Sóller Espanjasta, Šmarje Slovenian, Italian ja Kroatian alueella, Devetkin tasanko Bulgariasta sekä Itä-Hertsegovina Bosnia ja Hertsegovinasta.