Maakuntahallitus vaatii Poikkimaantie-hanketta pikaisesti toteutettavaksi

Poikkimaantien leventäminen on kytköksissä Stora Enson suunnittelemaan miljardi-investointiin Oulussa. Kuva: Samuli Rinne

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus vaatii kannanotossaan, että pohjoisten liikenneyhteyksien suunnitteluun on panostettava nopeasti.

Erityistä huomiota maakuntahallitus kiinnittää Oulun Poikkimaantien parantamiseen. Tien leventämistä ja parantamisesta pidetään keskeisenä hankkeena vuoden 2023 budjettiriiheen.

Maakuntahallitus muistuttaa, että tien parantaminen on keskeistä Stora Enson suunnittelemalle miljardi-investoinnille Ouluun ja toteaa, että tieyhteys satamaan ja tehtaalle on ruuhkainen ja palvelutasoltaan puutteellinen jo nyt.

Stora Enson suunnitelmissa on tehdä Oulun-tehtaista uusi niin sanotun megaintegraatti, jossa valmistettaisiin erilaisia kartonkilaatuja 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa, mikä tarkoittaisi liikennemäärien huomattavaa lisääntymistä tehdasalueella. Yksi käytöstä poistettu paperikone on jo muutettu kartonkikoneeksi.

Valtionvarainministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi elokuun alussa valtion varautuneen ensi vuoden talousarviossa Poikkimaantien parantamiseen yhdessä Oulun kaupungin kanssa, mutta hanke riippuu Stora Enson investoinnin toteutumisesta. Poikkimaantien parannuksen kustannusennuste on noin 32,5 miljoonaa euroa, josta Oulun kaupungin ja Oulun sataman osuus olisi yhteensä noin 9 miljoonaa euroa.

Suunnitteluvalmiutta parannettava

Maakuntahallitus toteaa kannanotossaan, että on ”erittäin huolestuneena seurannut valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa toteuttavan Väylän investointiohjelman antamaa näkymää pohjoiselle Suomelle”.

”Pohjois-Pohjanmaalla on tällä hetkellä heikko tilanne suunnitelmavalmiuden osalta toteuttamiskelpoisista hankkeista. Väylän investointiohjelmassa suunnitteluvalmiuden korostuminen valittujen hankkeiden perusteina näkyy vahvana”, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo.

Maakuntahallitus toteaa muuttuneen maailmanpoliittisen ympäristön ja pohjoiseen suunnattujen investointien nostavan pohjoisten yhteyksien painoarvon uudelle tasolle, minkä takia suunnitteluvalmiutta ja -resursseja on nostettava, erityisesti pääradan sekä valtateiden 4 ja 8 kohteissa.