Linnanmaan paloasema etsi paikkaansa kymmenen vuotta

Havainnekuva tulevasta paloasemasta antaa osviittaa sen ulkoasusta. Joitain muutoksia julkisivuun on jo tulossa. Havainnekuva: Arkkitehdit Kontukoski Oy.

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Annu Maarit Höttönen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Linnanmaan paloaseman asemakaavan on hyväksytty ja suunnitelmien mukaan astuisi voimaan 9.3. Rakennustyöt voisivat alkaa toukokuussa. Aiemmin Elektroniikkatie 1:n tontti oli merkitty asemakaavassa tuotantoa sekä tekniikan kehittämistä tukeville rakennuksille. Alkuvaiheen tärkeimpiä toimenpiteitä olikin kaavamuutoksen tekeminen.

Pahoista sisäilmaongelmista kärsinyt Raksilan paloasema puretaan vaiheittain. Tontille rakennetaan vuonna 2023 pienempi, keskusta-alueen tarpeisiin mitoitettu paloasema. Purku tapahtuu kahdessa eri vaiheessa, jotta keskusta-alueella turvataan keskeytymätön pelastustoiminta. Ensimmäinen osa puretaan, kun Linnanmaan paloasema on valmis. Näin saadaan tontille tilaa uuden paloaseman rakentamiselle. Loput vanhasta paloasemasta puretaan, kun Raksilan uusi asema on valmis ja otettu käyttöön.

”Kaupungin keskusta on hälytysmääriltään suurin alue. Uuteen paloasemaan sijoitetaan sammutus- ja tukiyksikkö sekä useampia ensihoitoyksiköitä”, sanoo Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palopäällikkö Marko Sipola.

Muutos vähentää merkittävästi raskaiden pelastusajoneuvojen määrää Raksilassa, sillä Sipolan mukaan suurin osa säiliö- ja raivausautojen lähdöistä on keskusta-alueen ulkopuolella oleviin hälytystehtäviin. Jatkossa ne tapahtuvat Linnanmaalta.

Sipola sanoo, että uudet kiinteistöt mahdollistavat tilan jakamisen likaiseen ja puhtaaseen puoleen. Pelastustehtävän jälkeen vaatteet, varusteet ja kalusto jäävät likaiselle puolelle huoltoon, josta ne jatkavat eteenpäin pakkaukseen sekä lähtövalmiuteen vasta puhdistuksen jälkeen.

”Tämä vähentää merkittävästi palomiesten altistumista esimerkiksi palojäämille ja muille epäpuhtauksille.”

Uusi keskuspaloasema tuo avun nopeammin pohjoiseen

Uuden pääpaloaseman paikkaa on etsitty lähes kymmenen vuoden ajan. Vuosien varrella vaihtoehtoina on ollut nykyisen paloaseman peruskorjaus tai uuden paloaseman nouseminen Huuhkajanpuistoon, Poikkimaantien tuntumaan tai Hiiroseen.

Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen projektipäällikkö Eero Keränen kertoo, että sijoittumisella Linnanmaalle vastataan kiihtyvään rakentamiseen Oulun pohjoisella alueella.

”Ritaharjun kaava-alueen väestöennusteet ovat paukkuneet reilusti yli, ja kasvu on ollut todella nopeaa, mikä on yksi syy tälle sijainnille. Myös sujuvat liikenneyhteydet ovat ensisijaisen tärkeät pelastustoiminnalle.”

Nykyisen pääpaloaseman purkutyöt tulevat Keräsen mukaan olemaan erittäin suuri urakka, jonka kaupunki tekee omana työnään. Uudet paloasemat kaupunki vuokraa 25 vuoden sopimuksella kiinteistösijoitusyhtiö Hemsöltä. Sen jälkeen kaupungilla on mahdollisuus lunastaa paloasemat omikseen. Hankintamallissa Hemsö vuokraa kaupungilta tontit ja ottaa vastuulleen paloasemien suunnittelun, toteuttamisen ja ylläpidon.