Liikenteen laskenta digiaikaan – Liila vastaa kuntien kasvavaan tarpeeseen

Liila-taulussa voi kulkijan tiedoksi julkaista vaikkapa säätietoja. Kuva: Oulun Energia Oy

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulussa on asennettu pyöräilyn pääväylien varteen yhdeksän digitaalista näyttötaulua. Liilaksi nimettyjen näyttötaulujen yhteydessä toimivat laskentalaitteet, joiden avulla saadaan kattavaa tietoa liikkujien määristä kyseisillä reiteillä.

Tähän saakka käytössä olleet vastaavat laitteet ovat antaneet tietoa vain kulkijoiden määristä, mutta Liilan kautta voidaan informoida kulkijoita muun muassa väylien kunnossapidosta ja liikenteen poikkeusjärjestelyistä sekä julkaista kunnan tiedotteita ja tapahtumailmoituksia.

Panostuksia kevyeen liikenteeseen

Kevyen liikenteen investoinnit kiinnostavat kuntia, ja niiden tarve tuleville vuosille on merkittävä. Muun muassa kuntien hiilineutraaliustavoitteet ohjaavat panostamaan kevyen liikenteen kehittämiseen.

Oulun Energia Urakointi Oy:n Oulun yliopistossa teettämän kyselyn mukaan 22 kuntaa kertoo olevansa kiinnostuneita laskentalaitteista ja osa kertoi investoivansa niihin jo seuraavan kahden vuoden aikana.

Kunnissa on tarve kehittää seurantaa, jolla voidaan mitata väylien käyttöastetta ja priorisoida kunnossapitoa. Tärkeää on saada tietoa muun muassa siitä, miten liikkujien määrät muuttuvat vuosittain tai eri vuodenaikoina. Lisäksi liikenne- ja viestintävirasto tukee huomattavalla panostuksella kuntien kevyen liikenteen olosuhteiden parantamista lisätäkseen kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta.

Laskentadatasta on moneksi

Liikennelaskennan digitalisaation myötä saadaan mitattavaa tietoa kehittämisen ja päätöksenteon tueksi. Liila on kunnalle myös viestintäkanava, ja liikkujien laskennan myötä tiedetään varsin tarkasti, kuinka moni ilmoituksen on nähnyt. Näytössä voi esittää tietoa tapahtumista, säätietoja tai muuta hyödyllistä ja ajankohtaista informaatiota.

Tuotekonsepti on Oulussa innovoitu ja kehitystyötä on tehty Oulun kaupungin ja Oulun Energia Urakointi Oy:n yhteistyönä. Liila-laskentalaite on Oulun Energian tarjoama tuote ja se kuuluu Liila-liikennelaitteiden tuoteryhmään.