Koronapassi käyttöön kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa – yli 50 henkilön kokoontumiset kielletään sisätiloissa ilman passia

Koronapassin voi ladata Omakanta.fi-sivustolta. Se kannattaa tallentaa omaan kännykkään. Tarvittaessa todistuksen saa paperisena terveydenhuollosta. Kuva: Mun Oulu

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupunginhallitus teki 22. marraskuuta Avin määräykseen perustuen periaatepäätöksen koronapassin käytöstä. Koronapassia on mahdollista vaatia vain kaupungin itsensä järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Jos tila on annettu urheiluseuran tai muun ulkopuolisen käyttöön, passin käyttämisestä päättää kyseinen toiminnanharjoittaja.

Kukin kaupungin hallintokunta päättää koronapassin käytöstä omien toimintojensa osalta. Koronapassin käyttöön ottamisen edellytysten täyttyessä päätöksen tekee hallintokunnan johtaja toimialallaan. Konsernihallinnon osalta koronapassin käyttöönotosta päättää hallintojohtaja.

Määräys voimassa sisätilatapahtumissa

Koronapassia voidaan vaatia edellä mainittujen ehtojen täyttyessä ainakin seuraavissa kaupungin tiloissa: Taidemuseo, Pohjois-Pohjanmaan museo, Tietomaa, Aleksinkulma, Valve ja muut yleisötilaisuuksiin soveltuvat tilat, Madetojan salin konsertit, liikuntasalit, uimahallit, kuntosalit ja nuorisotilat.

Aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksien rajoituksista eivät koske uimahallien ja muiden liikuntatilojen tavanomaista toimintaa. Rajoitukset kuitenkin koskevat liikuntatiloissa mahdollisesti järjestettäviä tilaisuuksia ja tapahtumia.

Kaupungin omassa vieraanvaraisuustoiminnassa koronapassin esittämistä voidaan edellyttää laajalle kutsuvierasjoukolle järjestävissä vastaanotoissa ja juhlatilaisuuksissa.

Teatterissa koronapassi käyttöön huomenna

Oulun teatteri ottaa käyttöön koronapassin 24. marraskuuta alkaen. Koronapassia edellytetään kaikilta 16-vuotiailta tai sitä vanhemmilta katsojilta. Tarvittaessa katsojien tulee varautua todistamaan henkilöllisyys kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Koronapassin edellytyksenä on joko saatu rokotesuoja, 72 tunnin sisällä saatu negatiivinen koronatesti tai todistus sairastetusta koronataudista. 

Koronapassi on hyvä ladata tai tulostaa etukäteen ja teatterille on hyvä saapua hyvissä ajoin. Jos lipunostajalla ei ole koronapassia, lipun voi vaihtaa myöhempään ajankohtaan. Vaihto tulee tehdä kaksi päivää ennen esitystä paitsi tällä viikolla lipun voi vaihtaa vielä esityspäivänä tuntia ennen esitystä.