Kiikelin Löylymaan tontista aiotaan järjestää uusi tontinluovutuskilpailu

Nähtäväksi jää millaiseksi muodostuu tulevaisuudessa Kiikelin ja torin edusta. Kuva: Töölö Urban Oy/Allas Sea Pool Oulu

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupunki aikoo järjestää tontinluovutuskilpailun kahdelle liiketontille torinrannalle Kiikeliin. Kyseessä on aiemmin Töölö Urban Oy:lle varatut tontit, joihin oli tarkoitus rakentaa Allas Sea Pool sisältäen kolme erilaista saunaa.

Kaupunki järjesti tontinluovutuskilpailun torinrannassa 2018. Tontinluovutuskilpailun voitti tuolloin Töölö Urban Oy. Kaupunki on sittemmin purkanut voittaneen kilpailuehdotuksen perusteella solmitut maanvuokrasopimukset. Samalla on päättynyt osapuolten välinen käyttöoikeussopimus vesialueisiin. Nyt tarkoitus on hakea uudelleen toteuttajaa samalle alueelle.

Tontinluovutuskilpailu on tarkoitus järjestää 1. maaliskuuta– 31. toukokuuta välisenä aikana. Hakijoilta pyydetään suunnitelmat, selostus konseptista sekä liiketoimintasuunnitelma.

Kilpailualueena on kaksi tonttia Kiikelissä: korttelin 44 tontti 1 ja korttelin 45 tontti 1 sekä näihin rajautuvat yleiset alueet ja vesialueet. Kilpailutyön voi tehdä vain osalle alueesta.

Yhdyskuntalautakunta päätti tontinluovutuskilpailun järjestämisestä kokouksessaan 13. helmikuuta. Lautakunnan jälkeen asia siirtyy kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kaupunginhallitus myös tekee lopullisen päätöksen tonttien varaamisesta kilpailuun osallistuneelle tai osallistuneille.

 

Fakta

Kilpailutöitä arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

• rahoitus- ja liiketoimintasuunnitelman realistisuus

• toteutuskelpoisuus ja varmuus sekä aikataulu, ehdotuksen realistisuus

• palvelukonseptin ja käyttösuunnitelman sopivuus alueelle

• vetovoimaisuuden ja lisäarvon luominen alueelle

• kaupunkikuvallinen laatu ja arvokkaan ympäristön huomioon ottaminen

Tontit vuokrataan seuraavilla ehdoilla:

• vuokra-aika on 60 vuotta.

• molempien tonttien rakentamisvelvoiteaika on kaksi vuotta.