Kiikeliin etsitään uutta toteuttajaa – tontinluovutuskilpailu jatkuu toukokuun loppuun asti

Kaupungingeodeetti Veikko Lehtisen mukaan Kiikelin tonttien sijainti on erinomainen. Lisäksi tonteille on olemassa valmis asemakaava, joten lähtötilanne rakentamiselle on hyvä. Kuvat: Merja Haukipuro

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Merja Haukipuro

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pitkään suunnitteilla olleen Nordic Urban -yhtiön Allas Sea Pool -merikylpylähankkeen kaaduttua Kiikeliin on tänä keväänä etsitty uutta yrittäjää ja konseptia tontinluovutuskilpailulla. Kilpailuehdotuksia ehtii jättää vielä toukokuun loppuun saakka.

Oulun kaupungin maaliskuussa avatussa tontinluovutuskilpailussa haetaan sijoittajaa, toteuttajaa ja palveluntuottajaa kahdelle liiketontille torinrannassa osoitteissa Kiikelinranta 2 ja Kiikelinlaituri 4.

Kilpailun tavoitteina on muun muassa vahvistaa Oulun vetovoimaa ja merellisyyttä, rikastuttaa kaupunkikuvaa ja tuoda torialueen läheisyyteen uutta ympärivuotista liiketoimintaa.

Tontit on asemakaavassa osoitettu liiketonteiksi ja niillä on rakennusoikeutta 500 kerrosneliömetriä ja 170 kerrosneliömetriä. Kilpailualueeseen kuuluvat myös liiketontteihin rajoittuvat yleiset alueet ja vesialueet. Kilpailutyön voi tehdä myös vain osalle alueesta.

Kaupunginhallitus tekee aikanaan lopullisen päätöksen tonttien varaamisesta.

”Hakuvaiheessa tulee esittää toiminta- ja palvelukonsepti, kilpailualueen käyttösuunnitelma sekä havainnollistavat mallinnuskuvat, liiketoimintasuunnitelma, rahoitussuunnitelma ja pankin tai muun luottolaitoksen arvio hankkeen lainoituskelpoisuudesta”, kaupungingeodeetti Veikko Lehtinen listaa.

”Alueella on valmis kaava, joten rakentaminen voi lähteä liikkeelle melko nopeasti. Kilpailun jälkeen kilpailutyöt arvioidaan ensin ja suoritetaan valinta. Tämän jälkeen alkaa varausaika, joka päättyy tonttien vuokraamiseen. Rakentamisaika tonttien vuokrasopimuksissa on kaksi vuotta vuokra-ajan alkamisesta lukien.”

Mies nojaa kaiteeseen rannalla, oikealla punaisia aittoja

Vastikään uudeksi kaupungingeodeetiksi valittu Veikko Lehtinen kertoo, että kaupunki suunnittelee ja toteuttaa nykyisten laitteiden ja rakennelmien tarvittavat siirrot alueelta.

Lehtisen mukaan varausaikana on asioita, joita kaupunginkin pitää hoitaa ennen tonttien rakentamisen aloittamista, kuten polttonesteen jakelun siirtäminen pois toiselta Kiikelin tonteista.

Erinomaisella liikepaikalla sijaitsevat tontit ovat jo herättäneet jo jonkin verran kiinnostusta.

”Joitakin yhteydenottoja on tähän mennessä tullut. Kiinnostus selviää kuitenkin vasta hakuajan päättyessä. Nyt hakijat ja kiinnostuneet punnitsevat kilpailuun osallistumista ja tekevät kilpailutöitään”, Lehtinen toteaa.

Kaupunki järjesti tontinluovutuskilpailun torinrannassa alun perin vuonna 2018. Tontinluovutuskilpailun voitti tuolloin Töölö Urban Oy. Kaupunki on sittemmin purkanut voittaneen kilpailuehdotuksen perusteella solmitut maanvuokrasopimukset. Samalla on päättynyt osapuolten välinen käyttöoikeussopimus vesialueisiin. Nyt tarkoitus on hakea uudelleen toteuttajaa samalle alueelle.

Lehtinen kannustaa tontista kiinnostuneita olemaan yhteydessä suoraan häneen tai tutustumaan kilpailuun kaupungin nettisivuilla.

Fakta

Kilpailutyön vaatimukset

  • Toiminta- ja palvelukonsepti
  • Kilpailualueen käyttösuunnitelma ja rakentamisen vaikutuksia kaupunkiympäristöön havainnollistavat mallinnuskuvat eri suunnista
  • Liiketoimintasuunnitelma ja rahoitussuunnitelma sekä pankin tai muun luottolaitoksen arvio hankkeen lainoituskelpoisuudesta
  • Yrityksen esittely sekä hakijan yhteystiedot

Kilpailuehdotukset arvioi perustettava arviointityöryhmä.